Logitech Folio Installationsguide

varumärke
Logitech
Kategori
tablettfodral
Modell
Folio
Typ
Installationsguide
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
66  Svenska
Produkversikt
1. iPad mini-hållare
2. Skyddsfodral
3. Funktionstangenter
4. Tangentbord
5. Bluetooth®-lampa
6. Batteriindikator
7. Anslutningsknapp
för Bluetooth
8. På/av-reglage
9. Mikro-USB-laddningsport
10. Mikro-USB-laddningssladd
11. Bruksanvisning
6
7
8
9
10
11
5
1
2
4
3
Ultrathin Keyboard Folio m1
1 2
43
PDF
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-m1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Svenska  67
Installation av tangentbordet
Komma i gång
1. Öppna tangetbordsfolion och se till
att din iPad mini ligger kant i kant
med iPad mini-hållaren och tryck nedåt:
2. Placera folion i skrivläge:
Ansluta till din iPad mini
Tangentbordsfolion ansluter till
din iPad mini via en Bluetooth-
anslutning. Första gången du använder
tangentbordsfolion måste du koppla den
med din iPad mini:
1. Starta tangentbordet:
Bluetooth-lampan blinkar för att visa
att tangentbordet är identifierbart
och redo att kopplas till din iPad mini.
Första gången du startar tangentbordet
är det identifierbart i 15 minuter.
Ladda batteriet om batteriindikatorn
blinkar rött. Mer information finns
i Ladda tangentbordsbatteriet.
2. På din iPad mini:
•Kontrollera att iPad mini-enhetens
Bluetooth-funktion är aktiverad.
Välj Inställningar > Bluetooth > På.
•Välj Ultrathin Keyboard Folio m1
från enhetsmenyn.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
68  Svenska
3. Om din iPad mini frågar efter en PIN-
kod anger du den med tangentbordet
(inte med din iPad mini).
När en anslutning har upprättats lyser
Bluetooth med ett fast blått sken en kort
stund, och slocknar sedan.
Ansluta till en annan iPad mini
1. Se till att tangentbordet är påslaget.
2. Kontrollera att iPad mini-enhetens
Bluetooth-funktion är aktiverad.
Välj Inställningar > Bluetooth > På.
3. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen:
Tangentbordet är identifierbart
i 3 minuter.
4. Välj Ultrathin Keyboard Folio m1
i enhetsmenyn på din iPad mini.
5. Om din iPad mini frågar efter en PIN-
kod anger du den med tangentbordet
(inte med din iPad mini).
När en anslutning har upprättats lyser
Bluetooth med ett fast blått sken en kort
stund, och slocknar sedan.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Svenska  69
Använda tangentbordet
Två visningspositioner
Tangentbordet har två visningspositioner –
en för att skriva och en för att navigera.
Flytta iPad mini-hållaren till skrivläge,
och se till att den ligger i linje med den
inbyggda magneten så att den sitter säkert.
Starta tangentbordet:
Placera iPad mini-hållaren i navigeringsläge
– kom ihåg att stänga av tangentbordet för
att spara batteri:
Tangentbordet går automatiskt
ner i viloläge om du inte använder det
ett tag i skrivläge. Aktivera det igen
genom att trycka på valfri tangent.
Ta loss iPad mini
Du tar loss iPad mini-enheten från folion
genom att böja ett av iPad mini-hållarens
hörn bakåt:
Detta lösgör iPad mini-enheten:
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
70  Svenska
Förvaring av iPad mini-enheten
under resor
1. Placera iPad mini-enheten i iPad mini-
hållaren.
2. Stäng tangentbordsfolion:
Statusindikatorer
Tangentbordsfolion är försedd med lampor som ger information om tangentbordets
batteridrift och Bluetooth-anslutning.
Batteriindikator
Lätt Beskrivning
Blinkar grönt Batteriet laddas.
Fast grönt sken Batteriet är fulladdat (100%).
Rött Låg batterinivå (mindre än 10%). Ladda batteriet.
Bluetooth-lampan
Lätt Beskrivning
Blinkar Snabbt: Tangentbordet är i identifieringsläge, redo att kopplas.
Långsamt: Tangentbordet försöker återansluta till iPad mini-enheten.
Fast sken Lyckad Bluetooth-koppling eller återanslutning.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Svenska  71
Funktionstangenter
Startsida = iPad mini-enhetens
startsida
Fn + 1 = lås skärmen
Låser eller låser upp iPad mini-
enhetens skärm
Fn + 2 = Siri
Du kan använda din röst
för att skicka meddelanden,
schemalägga möten,
ringa telefonsamtal och mycket mer
Fn + 3 = sök*
Öppnar iPad mini-enhetens
sökfunktion
Fn + 4 = byt språk
Byter tangentbordsspråk
Fn + 5 = virtuellt skrivbord
Visar/döljer det virtuella skrivbordet
Fn + 6 = bildspel*
Fn + 7 = föregående spår
Fn + 8 = spela/pausa
Fn + 9 = nästa spår
Fn + 0 = ljud av
Fn + tankstreck = volym -
Fn + plus = volym +
Fn + X = klipp ut
Fn + C = kopiera
Fn + V = klistra in
Fn + Vänster markör =
markera till vänster
Markerar text till vänster, ord för ord
Fn + Höger markör =
markera till höger
Markerar text till höger, ord för ord
Fn + Blanksteg = växla program
Obs! Välj en funktionstangent genom att trycka på och hålla ner Fn-tangenten och sedan trycka på den
tangent som anges ovan.
* Finns bara för iPad med iOS 6 eller tidigare.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
72  Svenska
Ladda tangentbordets batteri
Om statusindikatorn är röd måste batteriet
i tangentbordsfolion laddas.
1. Anslut ena änden av mikro-USB-sladden
till laddningsporten och den andra
änden till datorns USB-port.
Du kan också använda en 5 V
USB-laddare, t.ex. den som medföljer
iPad mini, under förutsättning att
utgångseekten är minst 500 mA.
Statusindikatorn blinkar grönt
medan batteriet laddas.
2. Ladda batteriet tills statusindikatorn
börjar lysa med ett fast grönt sken.
Batteriinformation
•Ett fulladdat batteri håller i ungefär
tre månader om tangentbordet används
runt två timmar per dag.
•Om statusindikatorn blir röd när
du startar tangentbordet ska du ladda
batteriet.
•Spara på batterierna genom att stänga
av tangentbordet när det inte används.
•Tangentbordet går automatiskt ner
i viloläge om du inte använder det på
ett tag i skrivläge. Tryck på valfri tangent
när du vill gå ur viloläget.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Svenska  73
Kassering av uttjänta batterier
1. Ta bort tangentbordets övre lock
med en skruvmejsel.
2. Lösgör batteriet från kretskortet
och ta ut det.
3. Kassera produkten och batteriet enligt
gällande lagstiftning.
Besök produktcentralen
Det finns mer produktinformation
och support på Internet.
Besök produktcentralen om du vill
veta mer om ditt nya tangentbord.
www.logitech.com/support/ultrathin-
keyboard-folio-m1
I artiklarna på Internet hittar du
konfigurationshjälp, användartips och
information om ytterligare funktioner.
Få kontakt med andra användare
i våra användarforum och få råd,
ställ frågor och dela lösningar.
Här finns massor av information:
•Självstudier
•Felsökning
•Supportgemenskap
•Elektronisk dokumentation
•Garantiinformation
•Reservdelar (om tillgängliga)
3
2
1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
74  Svenska
Felsökning
Tangentbordet fungerar inte
•Tryck på valfri tangent för att aktivera
tangentbordet från viloläget.
•Slå av tangentbordet och slå på det igen.
•Ladda det interna batteriet.
Mer information finns i Ladda
tangentbordsbatteriet.
•Återupprätta Bluetooth-anslutningen
mellan tangentbordet och din iPad mini.
•Kontrollera att Bluetooth är aktiverat
i dina iPad mini-inställningar
(Inställningar > Bluetooth > På).
•Välj Ultrathin Keyboard Folio m1
i enhetsmenyn på din iPad mini.
Bluetooth-anslutningen har upprättats
när Bluetooth lyser med ett fast,
blått sken.
Vad tycker du?
Tack för att du valde vår produkt.
Har du lust att ägna en minut åt att berätta
vad du tycker om din produkt?
www.logitech.com/ithink
/