Logitech Ultrathin Keyboard Cover for iPad Air Installationsguide

varumärke
Logitech
Kategori
tangentbord för mobila enheter
Modell
Ultrathin Keyboard Cover for iPad Air
Typ
Installationsguide
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Svenska  59
Produkversikt
1. Skyddande lock
2. iPad-hållare
3. Tangentbord
4. Funktionstangenter
5. Bluetooth® och batteriindikator
6. Bluetooth-anslutningsknapp
7. På/av-reglage
8. Mikro-USB-laddningsport
9. Dokumentation
10. Mikro-USB-laddningssladd
Setup Guide
Ultrathin Keyboard Cover i5
4 51
2
6
7
8
9
10
3
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
60  Svenska
Konfigurera produkten
1. Starta Keyboard Cover:
• Bluetooth-identifieringen startar
automatiskt och är aktiv i 15 minuter.
Statusindikatorn blinkar blått.
• Om statusindikatorn lyser rött en kort
stund ska du ladda batterierna.
Mer information finns i Ladda
batterierna.
2. Kontrollera att iPad-enhetens Bluetooth-
funktion är aktiverad. Välj Inställningar >
Bluetooth > På.
3. Välj Ultrathin Keyboard Cover i5
i enhetsmenyn på din iPad.
Bluetooth-anslutning upprättad.
4. Placera iPad-enheten på
Keyboard Cover.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Svenska  61
Ladda tangentbordets batteri
1. Anslut ena änden av mikro-USB-sladden
till laddningsporten och den andra
änden till datorns USB-port.
Du kan också använda en 5 V
USB-laddare, t.ex. den som medföljer
iPad, under förutsättning att
utgångseekten är minst 500 mA.
Statusindikatorn blinkar grönt medan
batteriet laddas.
2. Ladda batteriet tills statusindikatorn
börjar lysa med ett fast grönt sken.
Batteriinformation:
• Ett fulladdat batteri håller i ungefär
tre månader om Keyboard Cover
används runt två timmar per dag.
• Ladda batteriet om statusindikatorn
lyser rött en kort stund när du slår
på tangentbordet.
• Spara på batterierna genom att stänga
av Keyboard Cover när det inte används.
• Keyboard Cover försätts i viloläge
efter en stunds inaktivitet. Tryck på
en tangent för att lämna viloläget.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
62  Svenska
Funktionstangenter
Startsida = iPad-enhetens startsida
Fn + 1 = lås skärmen
Låser eller låser upp iPad-enhetens
skärm
Fn + 2 = Siri
Du kan använda din röst för att skicka
meddelanden, schemalägga möten,
ringa telefonsamtal och mycket mer
Fn + 3 = Sök
Öppnar iPad-enhetens sökfunktion.
Fn + 4 = Byt program
Fn + 5 = virtuellt skrivbord
Visar/döljer det virtuella skrivbordet
Fn + 7 = föregående spår
Fn + 8 = spela/pausa
Fn + 9 = nästa spår
Fn + 0 = ljud av
Fn + tankstreck = volym -
Fn + plus = volym +
Fn + X = klipp ut
Fn + C = kopiera
Fn + V = klistra in
Fn + Vänster markör =
markera till vänster
Markerar text till vänster, ord för ord
Fn + Höger markör =
markera till höger
Markerar text till höger, ord för ord
Byt språk
Obs! Välj en funktionstangent genom att trycka på och hålla ner Fn-tangenten och sedan trycka
på den tangent som anges ovan.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Svenska  63
Använda produkten
Statusindikatorer
Lätt Beskrivning
Blinkar grönt Batteriet laddas.
Fast grönt sken Batteriet är fulladdat (100%).
Rött Låg batterinivå (mindre än 10%). Ladda batteriet.
Blinkar Snabbt: Tangentbordslocket är i identifieringsläge, redo att kopplas.
Långsamt: Tangentbordslocket försöker återansluta till iPad mini-enheten.
Fast sken Lyckad Bluetooth-koppling eller återanslutning.
Förvaring av iPad-enheten under resor
1. Lyft upp iPad-enheten från
Keyboard Cover.
2. Vänd iPad-enheten så att skärmen
pekar nedåt och startsideknappen är
på höger sida.
3. Placera iPad-enheten på Keyboard
Cover. En magnetklämma håller iPad-
enheten på plats.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
64  Svenska
Ansluta till en annan iPad-enhet
1. Se till att Keyboard Cover är påslaget.
2. Kontrollera att iPad-enhetens Bluetooth-
funktion är aktiverad. Välj Inställningar >
Bluetooth > På.
3. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen.
Keyboard Cover är identifierbar
i 3 minuter.
4. Välj Ultrathin Keyboard Cover i5
i enhetsmenyn på din iPad.
Bluetooth-anslutning upprättad.
5. Placera den nya iPad-enheten
på Keyboard Cover.
Felsökning
Keyboard Cover fungerar inte
• Tryck på valfri tangent för att få
Keyboard Cover att gå ur viloläget.
• Stäng av och starta om Keyboard Cover.
• Ladda de interna batterierna.
Mer information finns i Ladda
batterierna.
• Återupprätta Bluetooth-anslutningen
mellan Keyboard Cover och iPad-
enheten:
•Kontrollera att iPad-enhetens
Bluetooth-funktion är aktiverad.
•Välj Ultrathin Keyboard Cover i5
i enhetsmenyn på din iPad.
Statusindikatorn lyser blått en kort
stund när Bluetooth-anslutningen
har upprättats.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Svenska  65
Kassering av uttjänta batterier
1. Ta bort tangentbordets övre lock
med en skruvmejsel.
2. Lösgör batteriet från kretskortet
och ta ut det.
3. Kassera produkten och batteriet enligt
gällande lagstiftning.
Vad tycker du?
Ägna gärna en minut åt att berätta för oss.
Tack för att du valde vår produkt.
www.logitech.com/ithink
1 2 3
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
66  Svenska
Besök produktcentralen
Det finns mer produktinformation
och support på Internet. Besök produkt-
centralen om du vill ha mer information
om ditt nya Keyboard Cover.
I artiklarna på Internet finns
konfigurationshjälp, användartips
och information om ytterligare funktioner.
Få kontakt med andra användare i våra
användarforum och få råd, ställ frågor
och dela lösningar.
I produktcentralen finns massor
av information:
• Självstudier
• Felsökning
• Supportgemenskap
• Nedladdningsbar programvara
• Elektronisk dokumentation
• Garantiinformation
• Reservdelar (om tillgängliga)
Gå till www.logitech.com/support/ultrathin-
keyboard-cover-i5
/

Denna manual är också lämplig för