Logitech Ultrathin Keyboard Cover for iPad Air Installationsguide

Kategori
Tangentbord för mobila enheter
Typ
Installationsguide

Denna manual är också lämplig för

Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Svenska  59
Produkversikt
1. Skyddande lock
2. iPad-hållare
3. Tangentbord
4. Funktionstangenter
5. Bluetooth® och batteriindikator
6. Bluetooth-anslutningsknapp
7. På/av-reglage
8. Mikro-USB-laddningsport
9. Dokumentation
10. Mikro-USB-laddningssladd
Setup Guide
Ultrathin Keyboard Cover i5
4 51
2
6
7
8
9
10
3
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
60  Svenska
Konfigurera produkten
1. Starta Keyboard Cover:
• Bluetooth-identifieringen startar
automatiskt och är aktiv i 15 minuter.
Statusindikatorn blinkar blått.
• Om statusindikatorn lyser rött en kort
stund ska du ladda batterierna.
Mer information finns i Ladda
batterierna.
2. Kontrollera att iPad-enhetens Bluetooth-
funktion är aktiverad. Välj Inställningar >
Bluetooth > På.
3. Välj Ultrathin Keyboard Cover i5
i enhetsmenyn på din iPad.
Bluetooth-anslutning upprättad.
4. Placera iPad-enheten på
Keyboard Cover.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Svenska  61
Ladda tangentbordets batteri
1. Anslut ena änden av mikro-USB-sladden
till laddningsporten och den andra
änden till datorns USB-port.
Du kan också använda en 5 V
USB-laddare, t.ex. den som medföljer
iPad, under förutsättning att
utgångseekten är minst 500 mA.
Statusindikatorn blinkar grönt medan
batteriet laddas.
2. Ladda batteriet tills statusindikatorn
börjar lysa med ett fast grönt sken.
Batteriinformation:
• Ett fulladdat batteri håller i ungefär
tre månader om Keyboard Cover
används runt två timmar per dag.
• Ladda batteriet om statusindikatorn
lyser rött en kort stund när du slår
på tangentbordet.
• Spara på batterierna genom att stänga
av Keyboard Cover när det inte används.
• Keyboard Cover försätts i viloläge
efter en stunds inaktivitet. Tryck på
en tangent för att lämna viloläget.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
62  Svenska
Funktionstangenter
Startsida = iPad-enhetens startsida
Fn + 1 = lås skärmen
Låser eller låser upp iPad-enhetens
skärm
Fn + 2 = Siri
Du kan använda din röst för att skicka
meddelanden, schemalägga möten,
ringa telefonsamtal och mycket mer
Fn + 3 = Sök
Öppnar iPad-enhetens sökfunktion.
Fn + 4 = Byt program
Fn + 5 = virtuellt skrivbord
Visar/döljer det virtuella skrivbordet
Fn + 7 = föregående spår
Fn + 8 = spela/pausa
Fn + 9 = nästa spår
Fn + 0 = ljud av
Fn + tankstreck = volym -
Fn + plus = volym +
Fn + X = klipp ut
Fn + C = kopiera
Fn + V = klistra in
Fn + Vänster markör =
markera till vänster
Markerar text till vänster, ord för ord
Fn + Höger markör =
markera till höger
Markerar text till höger, ord för ord
Byt språk
Obs! Välj en funktionstangent genom att trycka på och hålla ner Fn-tangenten och sedan trycka
på den tangent som anges ovan.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Svenska  63
Använda produkten
Statusindikatorer
Lätt Beskrivning
Blinkar grönt Batteriet laddas.
Fast grönt sken Batteriet är fulladdat (100%).
Rött Låg batterinivå (mindre än 10%). Ladda batteriet.
Blinkar Snabbt: Tangentbordslocket är i identifieringsläge, redo att kopplas.
Långsamt: Tangentbordslocket försöker återansluta till iPad mini-enheten.
Fast sken Lyckad Bluetooth-koppling eller återanslutning.
Förvaring av iPad-enheten under resor
1. Lyft upp iPad-enheten från
Keyboard Cover.
2. Vänd iPad-enheten så att skärmen
pekar nedåt och startsideknappen är
på höger sida.
3. Placera iPad-enheten på Keyboard
Cover. En magnetklämma håller iPad-
enheten på plats.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
64  Svenska
Ansluta till en annan iPad-enhet
1. Se till att Keyboard Cover är påslaget.
2. Kontrollera att iPad-enhetens Bluetooth-
funktion är aktiverad. Välj Inställningar >
Bluetooth > På.
3. Tryck på Bluetooth-anslutningsknappen.
Keyboard Cover är identifierbar
i 3 minuter.
4. Välj Ultrathin Keyboard Cover i5
i enhetsmenyn på din iPad.
Bluetooth-anslutning upprättad.
5. Placera den nya iPad-enheten
på Keyboard Cover.
Felsökning
Keyboard Cover fungerar inte
• Tryck på valfri tangent för att få
Keyboard Cover att gå ur viloläget.
• Stäng av och starta om Keyboard Cover.
• Ladda de interna batterierna.
Mer information finns i Ladda
batterierna.
• Återupprätta Bluetooth-anslutningen
mellan Keyboard Cover och iPad-
enheten:
•Kontrollera att iPad-enhetens
Bluetooth-funktion är aktiverad.
•Välj Ultrathin Keyboard Cover i5
i enhetsmenyn på din iPad.
Statusindikatorn lyser blått en kort
stund när Bluetooth-anslutningen
har upprättats.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Svenska  65
Kassering av uttjänta batterier
1. Ta bort tangentbordets övre lock
med en skruvmejsel.
2. Lösgör batteriet från kretskortet
och ta ut det.
3. Kassera produkten och batteriet enligt
gällande lagstiftning.
Vad tycker du?
Ägna gärna en minut åt att berätta för oss.
Tack för att du valde vår produkt.
www.logitech.com/ithink
1 2 3
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
66  Svenska
Besök produktcentralen
Det finns mer produktinformation
och support på Internet. Besök produkt-
centralen om du vill ha mer information
om ditt nya Keyboard Cover.
I artiklarna på Internet finns
konfigurationshjälp, användartips
och information om ytterligare funktioner.
Få kontakt med andra användare i våra
användarforum och få råd, ställ frågor
och dela lösningar.
I produktcentralen finns massor
av information:
• Självstudier
• Felsökning
• Supportgemenskap
• Nedladdningsbar programvara
• Elektronisk dokumentation
• Garantiinformation
• Reservdelar (om tillgängliga)
Gå till www.logitech.com/support/ultrathin-
keyboard-cover-i5
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228

Logitech Ultrathin Keyboard Cover for iPad Air Installationsguide

Kategori
Tangentbord för mobila enheter
Typ
Installationsguide
Denna manual är också lämplig för