Trust 14801 Användarmanual

varumärke
Trust
Kategori
spelkontroller
Modell
14801
Typ
Användarmanual
Türkçe
中文
Български
Česky
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Română
Русский
Slovenčina
Suomi
Português
Svenska
GM-1520 DL
Version 2.0
User’s manual
Dual Stic
k
Game
p
ad
1
Svenska
Produktinformation
PC PlayStation 2
A
Knappar 1 – 4 Knappar Δ, O, X,
B
Knapp 5 L2
C
Knapp 6 R2
D
Knapp 7 L1
E
Knapp 8 R1
F
Knapp 9 Välj
G
Knapp 10 Start
H
X/Y-axel + knapp 11 (tryck)
fungerar endast i analogt läge
Vänster riktning + L3 (tryck)
fungerar både i analogt och digitalt läge
I
Z-axel + knapp 12 (tryck)
fungerar endast i analogt läge
Höger riktning + R3 (tryck)
fungerar både i analogt och digitalt läge
J
Digitalt läge: X/Y-axel
Analogt läge: Hatswitch (synvinkel)
Riktningsknapp
K
Knapp för analogt/digitalt läge Knapp för analogt/digitalt läge
L
Turbo: Kontinuerlig (skjut) effekt Turbo: Kontinuerlig (skjut) effekt
M
Makro: Programmera en serie
knappfunktioner under en och samma
knapp
Makro: Programmera en serie knappfunktioner
under en och samma knapp
N
Makroindikator Makroindikator
O
- Sakta: Saktar ner hastigheten (endast med
kompatibla spel)
P
- Anslutning för spelkontrollen
Q
USB-anslutning -
i
Installation PC
(1) Starta datorn. (2) Anslut USB-kabeln till datorn.
Öppna spelenheter i Windows Kontrollpanelen.
Välj den här produkten (statusen måste vara OK) och klicka på egenskaper.
(1) Klicka på Test:
Digitalt läge
Tryck på 8-vägsknappen i alla riktningar och kontrollera om krysset på skärmen reagerar därefter.
Klicka på OK om allt fungerar som det ska. Produkten kan nu användas.
Upprepa i annat fall steg 5–6.
Analogt läge
Tryck på analogknappen för att aktivera det analoga läget.
3
2
1
4
2
Tryck på de 12 knapparna och kontrollera om de motsvarar 1–12 på skärmen.
Tryck på 8-vägsknappen i alla riktningar och kontrollera om synvinkeln reagerar därefter.
Rör på vänster styrspak för att se om krysset på skärmen reagerar därefter.
Rör på höger styrspak för att se om Z-axelns staplar reagerar därefter.
(2) Klicka på OK. Spelkontrollen kan nu användas.
Obs!
Vibrationssimulering fungerar endast med PlayStation 2-spel som stöder vibrationer.
Turboläge
(1) Håll Turboknappen intryckt, tryck på en avfyrningsknapp (1 – 8 / Δ, O, X, , L1, L2, R1, R2) =
turboavfyrning på.
(2) Håll Turboknappen intryckt, tryck på samma knapp igen = automatisk turboavfyrning.
(3) Håll Turboknappen intryckt, tryck på samma knapp igen = turboavfyrning avstängd.
Makroläge: Tilldela knappar till avfyrningsknapp
Programmera: (1) Håll Makroknappen intryckt <
indikatorn lyser
>, (2) välj en knapp som ska användas som
makroknapp (5, 6, 11, 12 / L2, L3, R2, R3) <
indikatorn blinkar
>, (3) välj knappordningen genom att trycka
på en eller flera knappar på riktningsknappen eller 1 – 8 / Δ, O, X, , L1, L2, R1, R2, (4) tryck på
Makroknappen <
indikatorn släcks
>.
Användning: tryck på den definierade knappen för att aktivera programmerad knappordning <
indikatorn
blinkar för varje knapp
>.
Max 15 funktioner kan programmeras.
Inaktivera: (1) tryck på Makro <
indikatorn lyser
>, (2) tryck på den definierade knappen <
indikatorn
blinkar
>, (3) tryck på Makro <
indikatorn släcks
>.
Hastighetsinställning för Makro (0,03 eller 0,1 sekunder):
- Snabbt: (1) Håll Makro intryckt, (2) tryck riktningsknappen <
indikatorn blinkar snabbt i 2 sekunder
>.
- Långsamt: (1) Håll Makro intryckt, (2) tryck på riktningsknappen <
indikatorn blinkar långsammare i 2
sekunder
>.
Använda på PlayStation 2
Följ bruksanvisningen till PlayStation 2.
Använda på PC
Kontrollera att spelet stöder den här typen av spelkontroll. Läs bruksanvisningen till spelet för att göra
optimala inställningar.
Förläng inte USB-kabeln så att den blir längre än 5 meter.
/