Crivit 280890 Instructions For Use Manual

varumärke
Crivit
Modell
280890
Typ
Instructions For Use Manual
FOLDING FURNITURE SET
Instructions for use
KLAPPMÖBEL-SET
Gebrauchsanleitung
HOPFÄLLBARA MÖBLER, SET
Bruksanvisning
KOKOONTAITETTAVA KALUSTESETTI
Käyttöohje
GB Instructions and Safety Notice Page 6
FI Käyttö- ja turvallisuusohjeet Sivulta 8
SE Bruks- och säkerhetsanvisningar Sidorna 10
PL Wskazówki bezpieczeństwa i obsługi Strona 12
LT Valdymo ir saugos nurodymai Page 14
DE/AT/CH Gebrauchs- und Sicherheitshinweise Seite 16
FOLDING FURNITURE SET
Before reading, fold out the illustration page and get to know all of the functions of your unit.
Ennen lukemista käännä käyttöohjeen kuvasivu esiin ja tutustu senjälkeen laitteen kaikkiin toimintoihin.
Öppna sidan med avbildningarna innan du läser manualen och gör dig sedan bekant med alla
apparatens funktioner.
Przed przeczytaniem należy rozłożyć bok z ilustracjami a następnie zapoznać się ze wszystkimi
funkcjami urządzenia.
Prieš skaitydami atlenkite puslapį su iliustracijomis, o po to susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit
allen Funktionen des Artikels vertraut.
SULANKSTOMŲ BALDŲ
KOMPLEKTAS
Naudojimo vadovas
IAN 280890IAN 280890
KOMPLET MEBLI SKŁADANYCH
Instrukcja obsługi
DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • D-22397 Hamburg
Version: 03/2017
Delta-Sport-Nr.: KS-1845
A
B
D2
D3
D1
D1
D2
D3
D
F
C
E
G
5
6
Congratulations!
With your purchase you have decided on a
high-quality product. Get to know the product
before you start to use it.
Carefully read the following instructions
for use.
Use the product only as described and only
for the given areas of application. Keep these
instructions safe. When passing the product
on to a third party, always make sure that the
documentation is included.
Scope of delivery (Fig. A)
1 x Table, folding with carrying handle
4 x Stool, folding
1 x Instructions for use
Technical data
Dimensions:
Table: approx. 120 x 60 x 70cm (L x W x H),
Stool: approx. 42 x 31 x 40cm (L x W x H),
Folding set (four stools in table):
approx. 10 x 60 x 60cm (D x W x H)
Weight: approx. 8.25kg
Max. load:
Stool: 100kg
Table: 20kg
Intended use
The item is not intended for commercial use.
The article is designed for camping use.
Safety notice
Important! Please read the assembly
instructions carefully and keep them for
future reference!
Danger to life!
Never leave children unsupervised with
packing material. There is a risk of
suffocation.
The product is not a climbing toy or any other
toy! Ensure that persons, particularly children,
do not mount or pull themselves up with the
product. The product can tip.
Danger of injury!
Ensure that the item is properly stable before
use!
Place the item on level ground.
Mind fingers when folding together/out.
There is a risk of injury through crushing.
Ensure that the item is completely folded out
before using.
Check the item before each use for damage
or wear.
The article may only be used for the intended
purpose and as an outdoor table in the
camping area.
The maximum load may not be exceeded.
A sunshade cannot be mounted on to the
table. Only use a sunshade which has a
stand of its own.
Because of its easy and rapid assembly, this
article is not as stable as an ordinary table.
Do not load the table with a weight of 20kg
or more, and avoid placing things on one
side, since the article can tip over more easily
than other outdoor tables due to its low
weight.
Folding out
1. Remove the item from its packaging and
place it with the carrying handle on top
(Fig. B).
2. Undo the latches on the folded table (Fig. B).
3. Carefully fold out the table and place it on
the ground (Fig. C).
4. Undo the Velcro fastenings and take out the
four stools.
5. Fold the inner table legs as far up as they go,
so the brackets can then push-in until they
engage (Fig. D1), then adjust the height
of the table legs (Fig. D2).
6. Fasten the latches to stop the table folding
together (Fig. D3).
7. Turn the table upside down and place it on
level ground.
GB
7GB
Any repairs under the warranty, statutory gua-
rantees or through goodwill do not extend the
warranty period. This also applies to replaced
and repaired parts. Repairs after the warranty
are subject to a charge.
IAN: 280890
Service Great Britain
Tel.: 0871 5000 720
(£ 0.10/Min.)
E-Mail: deltaspor[email protected]
You can also find spare parts for your product at:
www.delta-sport.com, category Service - Lidl Spare Parts
Service
Folding together
In order to fold the table together follow the
section “Folding out” in reverse:
1. Lay the stools into the table and fix them in
place with the Velcro fasteners (Fig. F).
2. Then carefully fold the table and secure it
using the locking mechanism.
Setting the table height
The table height can be set on one of 3 levels.
Allow the release button to click into place on all
four table legs at the same height (Fig. G).
Stools
Remove the item from its packaging and fold it
out (Fig. E).
Cleaning and care
Clean the article with a damp cloth and using a
mild cleaning agent.
Disposal
Dispose of the article and the packaging materi-
als in accordance with current local regulations.
Packaging materials such as foil bags are not
suitable to be given to children. Keep the packa-
ging materials out of the reach of children.
3-year warranty
The product was produced with great care and
under constant supervision. You receive a three-
year warranty for this product from the date of
purchase. Please retain your receipt.
The warranty applies only to material and
workmanship and does not apply to misuse or
improper handling. Your statutory rights, espe-
cially the warranty rights, are not affected by this
warranty.
With regard to complaints, please contact the
following service hotline or contact us by e-mail.
Our service employees will advise as to the
subsequent procedure as quickly as possible.
We will be personally available to discuss the
situation with you.
8
Onnittelumme!
Olet hankkinut itsellesi korkealaatuisen tuotteen.
Tutustu tuotteeseen ennen ensimmäistä käyttöä.
Lue käyttöohje huolellisesti läpi.
Käytä tuotetta vain ohjeissa kuvatulla tavalla
ja mainitussa tarkoituksessa. Säilytä käyttöohje
myöhempää tarvetta varten. Jos annat tuotteen
eteenpäin, liitä käyttöohje tuotteen mukaan.
Toimituksen sisältö (kuva A)
1 x kokoontaitettava pöytä kantokahvalla
4 x kokoontaitettava tuoli
1 x käyttöohje
Tekniset tiedot
Mitat:
Pöytä: n. 120 x 60 x 70 cm (P x L x K),
Tuoli: n. 42 x 31 x 40 cm (P x L x K),
setti kokoontaitettuna (neljä tuolia pöydän
sisällä): n. 10 x 60 x 60 cm (S x L x K)
Paino: n. 8,25 kg
Maksimikuormitus:
Tuoli: 100 kg
Pöytä: 20 kg
Käyttötarkoitus
Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
Tuote on suunniteltu käytettäväksi camping-
alueella.
Turvallisuusohjeet
Tärkeää! Lue asennusohje huolellisesti
läpi ja säilytä se ehdottomasti myöhem-
pää tarvetta varten!
Hengenvaara!
Älä koskaan jätä pakkausmateriaalia lasten
läheisyyteen tukehtumisvaaran vuoksi.
Tuote ei ole kiipeilyä tai leikkimistä varten!
Varmista, ettei kukaan ja varsinkaan lapset
asetu tuotteen päälle, sillä se voi kaatua.
FI
Loukkaantumisvaara!
Tarkista ennen käyttöä tuotteen tukevuus!
Aseta tuote tasaiselle pinnalle.
Avaa ja sulje tuote varovasti.
Loukkaantumisvaara jos sormet puristuvat
tuotteen väliin.
Huomioi, että tuote on avattu kunnolla ennen
kuin käytät sitä.
Tarkista aina ennen käyttöä, että tuotteessa ei
ole vaurioita tai kulumia.
Tuotetta saa käyttää vain sen käyttötarkoituk-
sen mukaisesti ja vain ulkokalusteena
camping-alueella.
Maksimikuormitusta ei saa ylittää.
Pöytään ei saa kiinnittää aurinkovarjoa.
Käytä vain yhtä aurinkovarjoa, joka on
kiinnitetty omaan jalustaan.
Tuotteen helpon ja nopean pystytyksen vuoksi
se ei ole niin tanakka kuin tavalliset pöydät.
Älä kuormita tuotetta yli 20 kg ja vältä
yksipuolista kuormitusta, sillä tuote voi pienen
painonsa vuoksi kaatua helpommin kuin
ulkokäyttöön tarkoitetut pöydät yleensä.
ydän avaaminen
1. Ota tuote pakkauksesta ja aseta se paikalleen
niin, että kantokahva näyttää ylöspäin
(kuva B).
2. Avaa kokoontaitetun pöydän lukitukset
(kuva B).
3. Avaa pöytä varovasti ja aseta se lattialle
(kuva C).
4. Avaa tarranauhat ja ota neljä tuolia ulos.
5. Taita pöydän jalat niin ylös, että kulmat
voidaan lukita paikoilleen painamalla
(kuva D1) ja säädä pöydän jalkojen pituus
(kuva D2).
6. Sulje lukitukset, ettei pöytä taitu kokoon
(kuva D3).
7. Käännä pöytä toisinpäin ja aseta se jaloil-
leen.
9FI
ydän kokoontaittaminen
Taita pöytä kokoon päinvastaisessa järjestyk-
sessä kuin kappaleessa „Pöydän avaaminen“
neuvotaan:
1. Aseta jakkara pöydän sisään ja kiinnitä se
tarranauhoilla (kuva F).
2. Taita sitten pöytä varovasti kokoon ja kiinnitä
se sulkimilla.
ydän korkeuden
säätäminen
Pöydän korkeutta voidaan säätää kolmeen
asentoon.
Varmista, että lukitusnappi lukittuu kaikissa neljäs-
sä pöydänjalassa samaan korkeuteen (kuva G).
Tuoli
Ota tuote pakkauksesta ja avaa se (kuva E).
Puhdistus ja hoito
Puhdista tuote kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella.
Hävittämistä koskevat ohjeet
Hävitä tuote ja pakkausmateriaalit paikallisten
määräysten mukaisesti. Pakkausmateriaalit, kuten
esim. muovipussit, eivät kuulu lasten käsiin. Säi-
lytä pakkausmateriaalia lasten ulottumattomissa.
3 vuoden takuu
Tämä tuote on valmistettu erityistä tarkkuutta nou-
dattaen ja jatkuvan tarkastuksen alaisena. Tälle
tuotteelle saat kolmen vuoden takuun ostopäiväs-
tä lähtien. Säilytä kassakuitti huolellisesti.Takuu
koskee ainoastaan materiaali- ja valmistusvir-
heitä ja raukeaa, jos tuotetta käytetään väärän-
laisesti tai ei määräysten mukaisesti. Tämä takuu
ei rajoita laissa määrättyjä oikeuksiasi, erikoisesti
koskien takuu- ja reklamointioikeuksia.
Mahdollisissa reklamaatiotapauksissa ota meihin
yhteyttä soittamalla allaolevaan asiakaspalvelu-
numeroon tai lähettämällä viesti sähköpostitse.
Asiakaspalvelijamme sopivat kanssasi tarvittavi-
sta toimenpiteistä mitä pikimmin.
Palvelemme sinua joka tapauksessa henkilöko-
htaisesti. Mahdolliset korjaukset, jotka on suori-
tettu tämän takuun, laillisen reklamointioikeuden
tai harkintaoikeuden perusteella eivät pidennä
takuuaikaa.
Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia.
Takuuajan päätyttyä suoritetut korjaukset ovat
maksullisia.
IAN: 280890
Huolto Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: deltaspor[email protected]
Varaosia tuotteeseesi löydät myös osoitteesta:
www.delta-sport.com, välilehdestä Palvelu - Lidl varaosapal-
velu
10
Grattis!
Med ditt köp har du bestämt dig för en högvär-
dig produkt. Lär känna produkten innan första
användningen.
För detta ändamål bör du noga läsa
igenom efterföljande bruksanvisning.
Använd produkten endast i överensstämmelse
med beskrivningen och endast för nämnda
användningsändamål. Förvara denna manual
väl. Om du ger produkten vidare glöm inte att
samtidigt överlämna alla handlingar.
Leveransomfattning (bild A)
1 x bord, hopfällbart med handtag
4 x pallar, hopfällbara
1 x bruksanvisning
Tekniska data
Mått:
Bord: ca 120 x 60 x 70 cm (L x B x H),
Pallar: ca 42 x 31 x 40 cm (L x B x H),
ihopfällt set (fyra pallar i bordet):
ca 10 x 60 x 60 cm (D x B x H)
Vikt: ca 8,25 kg
Max. tillåten belastning:
Pallar: 100 kg
Bord: 20 kg
Ändamålsenlig användning
Produkten är inte avsedd för kommersiellt
bruk. Produkten är avsedd för användning på
campingplats.
Säkerhetsinformation
Viktigt! Läs igenom denna bruksanvis-
ning noga och spara den för framtida
bruk!
Livsfara!
Lämna aldrig barn utan uppsikt med
förpackningsmaterialet. Kvävningsrisk
föreligger.
SE
Produkten är ingen leksak eller klätterställ-
ning! Säkerställ, att inga personer, särskilt
barn, ställer sig på produkten eller drar sig
upp på den. Produkten kan falla omkull.
Risk för personskador!
Säkerställ rätt stabilitet innan du använder
artikeln!
Placera artikeln på plant underlag.
Var särskild rädd om dina fingrar när du
fäller ut eller ihop verktygen. Det föreligger
risk för klämskador.
Se till artikeln är ordentligt utspänd, innan du
använder den.
Kontrollera artikeln före varje användning
med avseende på skador eller slitage.
Artikeln får endast användas i avsett syfte och
som utemöbel på campingplatsen.
Den maximalt tillåtna belastningen får ej
överskridas.
Parasoller får inte monteras på bordet.
Använd endast parasoll med eget stativ.
På grund av artikelns lätta och snabba
montering är den inte lika stabil som ett
vanligt bord. Belasta inte artikeln med mer
än 20 kg och undvik belastning på ena sidan
eftersom artikeln på grund av sin låga vikt
kan tippa lättare än vanliga utebord.
Att fälla upp bordet
1. Ta ut artikeln ur förpackningen och placera
den, så att handtaget pekar uppåt (bild B).
2. Öppna låsen på det hopfällda bordet
(bild B).
3. Fäll upp bordet försiktigt och lägg det på
golvet/marken (bild C).
4. Öppna kardborrebanden och ta ut de fyra
pallarna.
5. Fäll bordsbenen så långt upp, att du kan
trycka in vinkeljärnen tills dessa klickar fast
(bild D1) och ställ in bordsbenens höjd
(bild D2).
6. Stäng därefter låsanordningarna, för att
förhindra att bordet fälls ihop (bild D3).
7. Vänd bordet och ställ det på marken.
11SE
Att fälla ihop bordet
För att fälla ihop bordet gör du som i avsnittet
Att fälla upp bordet“, fast i omvänd ordningsf-
öljd:
1. Lägg pallarna inuti bordet och fäst dem med
kardborrbanden (bild F).
2. Fäll ihop bordet försiktigt och fixera det med
banden.
Ställa in bordets höjd
Bordets höjd går att ställa in i 3 olika lägen.
Se till att spärrknopparna sitter säkert i samma
position på alla fyra bordsbenen (bild G).
Pallar
Ta ut artikeln ur förpackningen och fäll upp den
(bild E).
Rengöring och skötsel
Rengör produkten med en fuktig trasa och ett
milt rengöringsmedel.
Anvisningar för
avfallshantering
Sopsortera produkten och förpackningsmateri-
alet enligt lokala föreskrifter. Förpackningsmate-
rial såsom plastpåsar ska inte hanteras av barn.
Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll
för barn.
3 års garanti
Produkten är producerad med stor noggrannhet
och under ständig kontroll. Du får tre års garanti
på produkten från och med köpdatumet.
Spara ditt kassakvitto.
Garantin gäller endast för material- och fabri-
kationsfel och upphör att gälla vid felaktig eller
icke ändamålsenlig användning. Dina lagliga
rättigheter, i synnerhet garantirätter, begränsas ej
av denna garantin.
Vid eventuella reklamationer, vänd dig till ne-
danstående service-hotline eller maila oss.
Våra servicemedarbetare kommer att i samråd
med dig fastlägga den fortsatta handläggnin-
gen. Du erhåller alltid en personlig konsultation.
Garantitiden förlängs ej på grund av reparatio-
ner som utförts på grund av garanti, lagstadgad
garanti eller kulans. Detta gäller även för utbytta
och reparerade delar.
Reparationer som måste utföras efter garantins
utgång är kostnadspliktiga.
IAN: 280890
Service Sverige
Tel.: 0770 930739
E-Mail: deltaspor[email protected]
Service Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: deltaspor[email protected]
Reservdelar till din produkt hittar du dessutom på:
www.delta-sport.com, under rubriken service - Reservdelsser-
vice Lidl
12 PL
Gratulujemy!
Przez Państwa zakup wybraliście produkt o
wysokiej jakości. Przed pierwszym użyciem
zapoznajcie się z produktem.
W tym celu przeczytajcie następującą
instrukcję obsługi.
Z produktu należy korzystać jedynie jak to
zostało opisane i w podanych zakresach zasto-
sowania. Zachować niniejszą instrukcję. W razie
przekazania produktu osobom trzecim dołączyć
do niego wszystkie dokumenty.
Zestaw kompletu (ilustr. A)
1 x Stół, składany z uchwytami
4 x Taboret, składane
1 x Instrukcja obsługi
Dane techniczne
Wymiary:
Stół: ok. 120 x 60 x 70 cm (dł. x szer. x wys.),
Taboret: ok. 42 x 31 x 40 cm (dł. x szer. x wys.),
komplet złożony (cztery taborety w stole):
ok. 10 x 60 x 60 cm (głęb. x szer. x wys.)
Waga: ok. 8,25 kg
Maks. wytrzymałość:
Taboret: 100 kg
Stół: 20 kg
Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem
Artykuł nie jest przeznaczony do przemys-
łowego użytku. Artykuł skonstruowany jest w
celach kempingowych.
Wskazówki bezpieczeństwa
Ważne! Instrukcję obsługi należy
dokładnie przeczytać i koniecznie
zachować!
Zagrożenie życia!
Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru z
materiałem opakunkowym. Istnieje
niebezpieczeństwo uduszenia.
Produkt nie jest przyrządem do wspinania
albo zabawy! Należy się upewnić, czy
osoby, w szczególności dzieci nie stoją na
produkcie lub się na nim podciągają.
Produkt może się przewrócić.
Niebezpieczeństwo zranienia!
Przed korzystaniem z artykułu zwrócić
uwagę na jego prawidłową stabilność!
Artykuł postawić na równej powierzchni.
Podczas rozkładania i składania uważać sz
czególnie na palce.
Istnieje niebezpieczeństwo zranienia przez
ich zmiażdżenie.
Zwrócić uwagę, aby artykuł przed jego
użytkiem był całkowicie rozłożony.
Przed każdym korzystaniem sprawdzić czy
artykuł nie jest uszkodzony lub nie posiada
śladów zużycia.
Z artykułu można korzystać tylko w przez
naczonym do tego celu i jako mebel
ogrodowy należy z niego korzystać w celach
kempingowych.
Maksymalna wytrzymałość nie może zostać
przekroczona.
Do stołu nie wolno przymocowywać paraso-
la przeciwsłonecznego. Stosować parasol
tylko z własnym stojakiem.
Dzięki prostemu i szybkiemu montażu,
artykuł nie jest tak stabilny jak standardowe
stoły. Artykułu nie należy obciążać ciężarami
powyżej 20 kg i unikać bocznego
przeciążenia, ponieważ z powodu niskiej
wagi artykułu, może on się szybciej
przewrócić niż konwencjonalne stoły
ogrodowe.
Rozkładanie stołu
1. Artykuł wyjąć z opakowania i postawić go
tak, aby uchwyty znajdowały sie u góry
(ilustr. B).
2. Otworzyć zapięcia złożonego stołu (ilustr. B).
3. Stół ostrożnie rozłożyć i położyć na
podłodze (ilustr. C).
4. Otworzyć zapięcia na rzep i wyjąć cztery
taborety.
13PL
5. Leżące w środku nogi stołu należy rozłożyć
tak mocno, aż będzie można wcisnąć
zawiasy, które powinny zaskoczyć (ilustr. D1)
a następnie ustawić wysokość nóg stołu
(ilustr. D2).
6. Zamknąć zapięcia, aby zapobiec zamknięciu
się stołu (ilustr. D3).
7. Stół obrócić i postawić go prosto na pozio-
mym gruncie.
Składanie stołu
Aby złożyć stół należy postępować jak w
rozdziale „Rozkładanie stołu“ w odwrotnej
kolejności:
1. Włóż stołki w stół i przymocuj je przy pomo-
cy zapięć na rzepy (ilustr. F).
2. Następnie złóż ostrożnie stół i zabezpiecz go
przy pomocy zamknięć.
Ustawianie wysokości stołu
Stół można ustawić na 3 wysokości.
Przyciski blokujące muszą zazębić się we
wszystkich czterech nogach stołu na tej samej
wysokości (ilustr. G).
Taborety
Artykuł wyciągnąć z opakowania i go rozłożyć
(ilustr. E).
Czyszczenie i pielęgnacja
Artykuł czyścić wilgotną ściereczką i delikatnym
środkiem czyszczącym.
Uwagi odnośnie recyklingu
Artykuł oraz materiały opakowaniowe należy
usunąć zgodnie z aktualnymi przepisami
obowiązującymi w danym miejscu. Materiały
opakowaniowe, jak np. worki foliowe nie
powinny znaleźć się w rękach dzieci. Materiał
opakowaniowy należy przechowywać w miejs-
cu niedostępnym dla dzieci.
3 lata gwarancji
Produkt został wyprodukowany bardzo staran-
nie i podczas stałej kontroli. Państwo otrzymują
na ten produkt trzy lata gwarancji od daty
zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu.
Gwarancja obejmuje tylko błędy materiałowe
lub fabryczne i traci ważność podczas
używania produktu nie właściwie i nie zgod-
nie z jego przeznaczeniem. Państwa prawa,
w szczególności zasady odpowiedzialności
z tytułu rękojmi, nie zostaną ograniczone tą
gwarancję.
W razie ewentualnych reklamacji należy
skontaktować się pod niżej podanym numerem
infolinii lub poprzez pocztę elektroniczną.
Nasi współpracownicy omówią z Państwem jak
najszybciej dalszy przebieg sprawy.
Z naszej strony gwarantujemy doradztwo.
Czas gwarancji nie zostanie przedłużony przez
ewentualnie podjęte naprawy na podstawie
gwarancji, prawnej odpowiedzialności z tytułu
rękojmi czy dokonania bezpłatnej naprawy.
Dotyczy to również wymienionych i naprawi-
onych części. Po upłynięciu czasu gwarancji
powstałe naprawy są płatne.
IAN: 280890
Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: deltaspor[email protected]
Części zamienne do Waszego produktu znajdziecie także
pod adresem: www.delta-sport.com, Rubryka serwisu - Serwis
części zamiennych Lidl
14 LT
Sveikiname!
Pirkdami įsigijote vertingą gaminį. Prieš panau-
dodami pirmąjį kartą, susipažinkite su gaminiu.
Tam atidžiai perskaitykite toliau
pateiktą naudojimo instrukciją.
Naudokite gaminį tik taip, kaip aprašyta ir tik
nurodytai paskirčiai. Būtinai išsaugokite šią
instrukciją. Perduodami gaminį tretiesiems asme-
nims, kartu perduokite ir visus dokumentus.
Tiekiamo komplekto apimtis
(Iliustracija A)
1 x sulankstomas stalas su rankenomis
4 x sulankstomos taburetės
1 x naudojimo vadovas
Techniniai duomenys
Matmenys:
stalo: maždaug 120 x 60 x 70 cm (I x P x A),
taburetės: maždaug 42 x 31 x 40 cm
(I x P x A),
sulankstyto rinkinio (keturių taburečių ir stalo):
maždaug 10 x 60 x 60 cm (G x P x A)
Svoris: maždaug 8,25 kg
Didžiausia leistina apkrova:
taburetės: 100 kg
stalo: 20 kg
Numatytoji paskirtis
Šis gaminys neskirtas pramoniniam naudojimui.
Šis gaminys skirtas naudoti kempinge
Saugos nurodymai
Svarbu! Atidžiai perskaitykite šį
naudojimą vadovą ir būtinai jį
išsaugokite!
Pavojinga gyvybei!
Jokiu būdu nepalikite vaikų be priežiūros prie
pakuotės medžiagų. Kyla pavojus uždusti.
Gaminys nepritaikytas karstytis ir žaisti.
Užtikrinkite, kad žmonės, o ypač vai
kai, neliptų ant gaminio ir neprisitraukinėtų
užsikabinę už jo. Gaminys gali apvirsti.
Pavojus susižaloti!
Prieš naudodami gaminį, patikrinkite, ar jis
pakankamai stabilus!
Pastatykite gaminį ant lygaus pagrindo.
Sulankstydami ir išlankstydami gaminį ypač
saugokite pirštus. Jie gali būti sutraiškyti ir
sužaloti.
Prieš naudodami gaminį, įsitikinkite, kad jis
visiškai išskleistas.
Kiekvieną kartą pieš naudodami
gaminį, patikrinkite, ar jis nepažeistas ir
nenusidėvėjęs.
Gaminys gali būti naudojamas tik pagal
paskirtį – kaip lauko baldas kempinge.
Neviršykite didžiausios leistinos apkrovos.
Prie stalo draudžiama tvirtinti skėtį. Naudo
kite tik skėtį su atskiru stovu.
Dėl lengvos ir greitai surenkamos
konstrukcijos šis gaminys nėra toks stabilus
kaip įprastinis stalas. Neapkraukite šio stalo
daugiau nei 20 kg ir venkite šoninės
apkrovos, nes dėl mažo svorio šis stalas gali
apvirsti greičiau nei įprasti lauko stalai.
Stalo išskleidimas
1. Išimkite gaminį iš pakuotės ir pastatykite jį
taip, kad rankenos būtų nukreiptos aukštyn
(B pav.).
2. Atverkite sulankstyto stalo fiksatorius (B pav.).
3. Atsargiai išskleiskite stalą ir paguldykite jį ant
žemės (C pav.).
4. Atlipinkite lipnias juostas ir išimkite keturias
taburetes.
5. Atlenkite stalo kojas tiek, kad įsispaustų bei
užsifiksuotų kampiniai lankstai (D1 pav.), ir
nustatykite norimą stalo kojų ilgį (D2 pav.).
6. Užsklęskite fiksatorius, kad stalas negalėtų
susilenkti (D3 pav.).
7. Apverskite stalą ir lygiai pastatykite ant kojų.
15LT
Stalo sulankstymas
Kad sulankstytumėte stalą, priešinga tvarka
atlikite skyriuje „Stalo išskleidimas“ nurodytus
veiksmus:
1. Sudėkite taburetes į stalą ir prispauskite jas
lipniomis juostomis (F pav.).
2. Atsargiai sulenkite stalą ir užsklęskite
fiksatorius.
Stalo aukščio nustatymas
Stalo aukštį galite reguliuoti trimis pakopomis.
Tame pat lygyje užfiksuokite visų stalo kojų
mygtukus (G pav.).
Taburetės
Išimkite gaminį iš pakuotės ir išlankstykite jį
(E pav.).
Valymas ir priežiūra
Gaminį valykite drėgna šluoste ir švelnia
valomąja priemone.
Išmetimo nurodymai
Gaminio ir pakuotės atliekas šalinkite laikyda-
miesi galiojančių vietos taisyklių. Užtikrinkite,
kad pakuotės medžiagos, pavyzdžiui, plasti-
kiniai maišeliai, nepatektų vaikams. Pakavimo
medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
3 metų garantija
Šis gaminys buvo labai rūpestingai gaminamas,
nuolat taikant kontrolės priemones. Šiam gami-
niui suteikiama trijų metų garantija nuo pirkimo
datos. Prašome išsaugoti kasos čekį.
Garantija taikoma tik medžiagų ir gamybos
defektams, bet ne defektams, atsiradusiems dėl
neleistino ar netinkamo naudojimo. Ši garan-
tija neapriboja Jūsų įstatymais nustatytų teisių,
ypač garantijos suteikiamų teisių. Jei turėtumėte
pretenzijų, prašome kreiptis žemiau nurodyta
klientų aptarnavimo tarnybos karštąja linija arba
susisiekite su mumis elektroniniu paštu. Mūsų
klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai kiek
įmanoma greičiau suderins su Jumis kitus veiks-
mus. Visada pakonsultuosime Jus asmeniškai.
Garantinis laikotarpis nepratęsiamas dėl
galimo garantinio remonto, įstatymais nustatytų
garantijų ar pogarantinės priežiūros. Tai taip pat
taikoma pakeistoms ir suremontuotoms dalims.
Pasibaigus garantijai, remontas yra mokamas.
IAN: 280890
Aptarnavimas Lietuvoje
Tel.: 880033144
E-Mail: deltaspor[email protected]
Savo gaminio atsargines dalis rasite taip pat pateiktas:
www.delta-sport.com, skyriuje Aptarnavimas – Lidl atsarginių
dalių servisas
16 DE/AT/CH
Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hoch-
wertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich
vor der ersten Verwendung mit dem Artikel
vertraut.
Lesen Sie hierzu aufmerksam die nach-
folgende Gebrauchsanleitung.
Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben
und für die angegebenen Einsatzbereiche.
Bewahren Sie diese Anweisung gut auf.
Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe
des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.
Lieferumfang (Abb. A)
1 x Tisch, klappbar mit Tragegriffen
4 x Hocker, klappbar
1 x Gebrauchsanleitung
Technische Daten
Maße:
Tisch: ca. 120 x 60 x 70 cm (L x B x H),
Hocker: ca. 42 x 31 x 40 cm (L x B x H),
zusammengeklapptes Set (vier Hocker im Tisch):
ca. 10 x 60 x 60 cm (T x B x H)
Gewicht: ca. 8,25 kg
Max. Belastbarkeit:
Hocker: 100 kg
Tisch: 20 kg
Bestimmungsgemäße
Verwendung
Der Artikel ist nicht für den gewerblichen
Gebrauch bestimmt. Der Artikel ist für den
Gebrauch im Campingbereich konzipiert.
Sicherheitshinweise
Wichtig! Lesen Sie diese Gebrauchsan-
leitung sorgfältig und bewahren Sie sie
unbedingt auf!
Lebensgefahr!
Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem
Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungs-
gefahr.
Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät!
Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbe-
sondere Kinder, nicht auf das Produkt stellen
oder daran hochziehen. Das Produkt kann
umfallen.
Verletzungsgefahr!
Achten Sie vor der Benutzung des Artikels auf
die richtige Stabilität!
Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen
Untergrund.
Achten Sie beim Aus- und Zuklappen beson-
ders auf Ihre Finger. Es besteht Verletzungs-
gefahr durch Quetschungen.
Achten Sie darauf, dass der Artikel vollstän-
dig ausgespannt wurde, bevor Sie den Artikel
benutzen.
Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch
auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
Der Artikel darf nur zu dem vorgesehenen
Zweck und als Außenmöbel im Camping-
bereich verwendet werden.
Die maximale Belastbarkeit darf nicht über-
schritten werden.
Es darf kein Sonnenschirm am Tisch an-
gebracht werden. Verwenden Sie nur einen
Sonnenschirm mit eigenem Gestell.
Durch den leichten und schnellen Aufbau des
Artikels ist dieser nicht so stabil wie ein
üblicher Tisch. Belasten Sie den Artikel nicht
über 20 kg und vermeiden Sie eine seitliche
Belastung, da der Artikel aufgrund seines
niedrigen Gewichtes schneller kippen kann
als herkömmliche Außentische.
Tisch ausklappen
1. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung
und stellen Sie ihn so hin, dass die Tragegriffe
nach oben zeigen (Abb. B).
2. Öffnen Sie die Verschlüsse des zusammenge-
klappten Tisches (Abb. B).
3. Klappen Sie den Tisch vorsichtig auseinander
und legen Sie ihn auf den Boden (Abb. C).
17DE/AT/CH
4. Öffnen Sie die Klettverschlüsse und ent-
nehmen Sie die vier Hocker.
5. Klappen Sie die innenliegenden Tischbeine
soweit nach oben, dass Sie die Winkel ein-
drücken können, bis diese eingerastet sind
(Abb. D1), und stellen Sie die Höhe der Tisch-
beine ein (Abb. D2).
6. Verschließen Sie die Verschlüsse, um das
Zusammenklappen des Tisches zu verhindern
(Abb. D3).
7. Drehen Sie den Tisch um und stellen Sie ihn
ebenerdig hin.
Tisch zusammenklappen
Zum Zusammenklappen des Tisches gehen
Sie wie im Abschnitt „Tisch ausklappen“ in der
umgekehrten Reihenfolge vor:
1. Legen Sie die Hocker in den Tisch und fixie-
ren Sie sie mit den Klettverschlüssen (Abb. F).
2. Klappen Sie den Tisch anschließend vorsich-
tig zusammen und sichern Sie ihn mit den
Verschlüssen.
Tischhöhe einstellen
Die Tischhöhe ist 3-stufig einstellbar.
Lassen Sie den Arretierknopf an allen vier Tisch-
beinen auf die gleiche Höhe einrasten (Abb. G).
Hocker
Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung
und klappen Sie ihn auseinander (Abb. E).
Reinigung und Pflege
Reinigen Sie den Artikel mit einem feuchten Tuch
und mit einem milden Reinigungsmittel.
Hinweise zur Entsorgung
Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungs-
materialien entsprechend aktueller örtlicher
Vorschriften. Verpackungsmaterialien wie z. B.
Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Be-
wahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder
unerreichbar auf.
3 Jahre Garantie
Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter
ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf
diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufda-
tum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf.
Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikati-
onsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder
unsachgemäßer Behandlung. Ihre gesetzlichen
Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrech-
te, werden durch diese Garantie nicht einge-
schränkt.
Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich
bitte an die unten stehende Service-Hotline oder
setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung.
Unsere Servicemitarbeiter werden das weitere
Vorgehen schnellstmöglich mit Ihnen abstimmen.
Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten.
Die Garantiezeit wird durch etwaige Repara-
turen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Ge-
währleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies
gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.
Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparatu-
ren sind kostenpflichtig.
IAN: 280890
Service Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltaspor[email protected]
Service Österreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltaspor[email protected]
Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltaspor[email protected]
Ersatzteile zu Ihrem Artikel finden Sie auch unter:
www.delta-sport.com, Rubrik Service - Ersatzteilservice Lidl
18
19
20
/

På andra språk