Moulinex DD2001 Bruksanvisning

Kategori
Mixer / matberedare tillbehör
Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

29
SV
Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan det första användningstillfäl-
let: vi fråntar oss allt ansvar vid användning som inte följer anvisningarna.
BESKRIVNING
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• Kontrollera att nätspänningen som anges på apparatens märkskylt öve-
rensstämmer med din elektriska installation.
All felaktig anslutning upphäver garantin.
• Koppla alltid ur apparaten när den lämnas utan tillsyn, för att ta av till-
behör och vid rengöring. (bild 3)
• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)
som inte klarar av att hantera elektrisk utrustning, eller av personer utan
erfarenhet eller kännedom, förutom om de har erhållit, genom en per-
son ansvarig för deras säkerhet, en övervakning eller på förhand fått an-
visningar angående apparatens användning.
Barn måste övervakas av en vuxen för att säkerställa att barnen inte
leker med apparaten.
• Rör aldrig vid mixerfotens kniv när apparaten är ansluten. (bild 2)
• Ta alltid tag i fattningen på minihackarens kniv 150 ml (E2) innan till-
redningen tas ur.
• Kör inte mixerfoten (C) eller minihackaren (E) tom.
• Använd inte mixerfoten till torra ingredienser (nötter, hasselnötter…).
Använd inte minihackaren som kärl och häll aldrig kokande vätskor i den.
• Låt inte barnen leka med apparaten.
• Vidrör inte rörliga delar.
Ta inte själv isär apparaten. Utför endast skötsel och rengöring enligt an-
visningarna.
• Använd för säkerhets skull endast tillbehör och reservdelar som har kons-
truerats för apparaten.
A - Motorenhet
B - Knapp on/off (på/av)
C - Mixerfot
D - Bägare 0,8 l
(beroende på modell)
E - Minihackare 150 ml (beroende på
modell)
E1 - lock
E2 - kniv
E3 - skål minihackare
IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 13:26 Page29
30
• Var försiktig vid hantering av de vassa knivarna då du tömmer eller dis-
kar skålen.
Byte av sladden.
Om sladden eller stickkontakten skadats, använd inte apparaten. För att
undvika all fara är det nödvändigt att de byts ut av en godkänd Moulinex
serviceverkstad (se listan i foldern ”Service”).
ANVÄNDNING
Diska mixerfoten (C) och alla tillbehör innan det första användningstill-
fället. Skölj och torka dem.
Mixerfot
Sätt fast mixerfoten (C) på motorenheten (A). Vrid ända till spärren.
(bild 4)
Kärlet som du använder får inte fyllas till mer än 50 cl så att det inte
blir överfyllt. Ingredienserna skall täcka minst mixerfotens knivblad för
att mixern ska arbeta effektivt.
Ta av kokkärlet från värmekällan innan du mixar varma tillagningar. Tveka
inte att förflytta mixerfoten (C) i kärlet för en optimal mixning.
• Kör inte apparaten i mer än 30 sekunder, vänta därefter tills den svalnat.
• Placera mixerfoten i tillredningen, doppa endast ner knivbladen, starta
apparaten och låt den sköta tillredningen.
• Du behöver inte föra mixerstaven uppåt och neråt i tillredningen för att
få ett bra resultat.
Minihackare 150 ml
Innan användning av minihackaren 150 ml, placera försiktigt kniven (E2)
i skålen (E3) på mittaxeln. Lägg i ingredienserna i skålen. Sätt på locket
(E1) på skålen, placera därefter motorenheten (A) på det (bild 5).
För att ta isär tillbehöret efter användning, ta av motorenheten (A) från
locket (E1), ta försiktigt ur kniven (E2) (genom att hålla i plastdelen)
ta därefter ur ingredienserna.
• Med detta tillbehör kan du hacka 70 g rå kycklingfilé på 3 sekunder.
IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 13:26 Page30
31
SV
RENGÖRING
• Dra alltid ut sladden från strömkällan innan rengöring.
• Spola inte av och doppa inte ner motorenheten i vatten. (bild 6) Torka
av den med en torr eller något fuktig trasa.
Tillbehören, med undantag av motorenheten (A), kan diskas i varmt vat-
ten eller i diskmaskin.
Var försiktig när du diskar kniven (E2), den är extremt vass.
TILLBEHÖR
Du kan köpa följande tillbehör hos din återförsäljare eller på en godkänd
serviceverkstad :
- Minihackare 150 ml (E) : artikelnummer MS_5981762
- Bägare 0,8 l (D): artikelnummer MS_4946320
Ta med dig broschyren eller notera apparatens serienummer (DDXXXXXX
eller HBXXXXXX) vid beställning av tillbehör.
Hjälp till att skydda miljön
i Din apparat innehåller värdefulla material som kan åte-
ranvändas eller återvinnas.
Lämna den på en återvinningsstation eller på en godkänd
serviceverkstad.
IFU_MO_ACCESSIMO_0828466_EO_Mise en page 1 19/07/10 13:27 Page31
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50

Moulinex DD2001 Bruksanvisning

Kategori
Mixer / matberedare tillbehör
Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för