Whirlpool AKR 802 IX Program Chart

varumärke
Whirlpool
Kategori
fläktar
Modell
AKR 802 IX
Typ
Program Chart
5019 318 33224
INSTALLATIONSBLAD
Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 50 cm (elektrisk spis), 65 cm (gasspis,
gasolspis och koleldad spis). Följ numreringen nedan för monteringen: (1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....).
Om ett större avstånd än det här specificerade anges i installationsanvisningarna som
medföljer gasspisen är det detta avstånd som gäller. Slå inte på strömmen till fläktkåpan
förrän installationen är helt avslutad. Observera! Rökröret och rörklämmorna som krävs
för installationen levereras inte tillsammans med fläktkåpan, utan måste köpas separat.
Produkt med hög vikt. För flyttning och installation av fläktkåpan krävs minst två personer.
INSTALLASJONSVEILEDNING
Minimumsavstand til komfyrtopp: 50 cm (elektriske kokeplater), 65 cm (gass-, parafin- eller
kullkomfyr). Følg nummereringen ved montering (1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....).
Dersom installasjonsveiledningen for gassapparatet krever en større avstand enn den som
er oppgitt, må denne avstanden overholdes. Apparatet må ikke tilkobles strømnettet før
installasjonen er helt avsluttet. Merk! Avtrekksrøret og klemmene følger ikke med og må
bestilles separat.
Dette produktet er svært tungt. Flytting og installasjon av kjøkkenventilatoren må derfor
utføres av to eller flere personer.
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Minimumafstand fra kogezoner: 50cm (elkogezoner), 65cm (gas-, olie- eller kulfyrede
kogezoner). Ved montering skal man følge vejledningens nummerrækkefølge
(1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....).
Hvis installationsvejledningen for gaskogezonen/gaskomfuret angiver en afstand, der er
større end den anførte afstand, skal den største afstand overholdes. Apparatet må ikke
tilsluttes elforsyningen, før installationen er fuldført. Advarsel! Aftræksrøret og
spændebåndene leveres ikke med emhætten og skal købes separat.
Produkt med meget stor vægt, flytning og montering af emhætten skal foretages af mindst
to eller flere personer.
ASENNUSOHJEET
Vähimmäisetäisyys liedestä: 50 cm (sähköliedet), 65 cm (kaasu-, öljy- tai hiililiedet). Suorita
kokoonpano numerojärjestyksessä (1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....).
Jos kaasulieden asennusohjeissa määrätään yllä mainittua etäisyyttä suurempi etäisyys,
noudata sitä. Älä kytke laitetta sähköverkkoon ennen kuin kokoonpano on kokonaan
suoritettu. Huomaa! Poistoputkea ja kiinnittimiä ei toimiteta laitteen mukana, ne on
hankittava erikseen.
Hyvin painava tuote, liesituulettimen siirtäminen ja asennus vaatii ainakin kaksi henkilöä.
INSTALLATION DATA SHEET
Minimum height above cooker: 50 cm (electric cookers), 65 cm (gas, gas oil or coal
cookers). To install follow points (1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....).
If the installation instructions for a gas cooker specify a greater distance, then this distance
must be observed. Do not connect the hood to the electrical power supply until installation
is completed. Important! The fume hose and the hose clamps are not supplied and must be
purchased separately.
Excessively heavy product; hood handling and installation must be carried out by two or
more persons.
S
N
DK
FIN
GB
5019 318 33224
5019 318 33224
GB
N
S
FIN
DK
Assembly - Fig. 1-A-B-C
_
In order to facilitate installation of the hood and flue support, trace a centre line on the wall between the hob and ceiling (
1
).
_
Position the template against the wall (
2
), then mark and drill the holes where indicated.
Insert two wall plugs with hooks (
3
).
_
Hang the hood (
4
) and adjust the position by turning the adjustment screws on the hooks.
_
Remove the grease filters (
5
) and mark the holes for secure fixing (
6 – see also Fig. A)
.
_
Remove the hood and drill the holes (4 x Ø 8 mm). Insert 4 wall plugs.
_
Fix the bracket to the wall
(Fig. B)
.
_
Fix the flue support (
7
) as close as possible to the ceiling with two screws and wall plugs.
Important!
Check that the support is perfectly aligned with the hood: mark “a” on the support should align with the
centre line drawn on the wall.
_
Rehang the hood on the wall (
8
).
_
Fix the hood with 4 screws (
8
).
_
Fix the collar to the hood exhaust outlet with two screws (
9
).
Installing the exhaust pipe (Extractor version)
Warning!
The exhaust pipe and clamps are not supplied and must be bought separately.
_
Connect one end of the exhaust pipe to the collar on the hood with the other end directed to the outside.
Installing the deflector (Filter version)
_
Fix the deflector (
F
) to the flue support with 4 screws
(see Fig. C)
.
_
Connect the deflector to the hood with an exhaust pipe.
Warning!
The exhaust pipe and clamps are not supplied and must be bought separately.
Telescopic flue installation
_
Connect the hood to the power supply (
10
).
_
Fix the telescopic flue (
11a
) to the support (
11b
) with two screws and let it slide down to its specific seat on the top of the
hood (
12
).
_
Fix the bottom section of the flue with two screws from the inside of the hood (
13
).
INSTALLATION - ASSEMBLY INSTRUCTIONS
5019 318 33224
GB
N
S
FIN
DK
1.
Control panel.
2.
Grease filters.
3.
Halogen lamps.
4.
Flue.
To clean the grease filter
Wash the grease filter at least once a month.
1.
Disconnect the electrical power supply.
2.
Remove the grease filters -
Fig. 1
: pull the spring release handle
(f1)
downwards, then remove the filter
(f2)
.
3.
After cleaning the grease filter, remount in reverse order
ensuring the entire extraction surface is covered.
Fitting or renewing the carbon filter - Fig. 2:
1.
Disconnect the electrical power supply.
2.
remove the grease filter/s.
3.
If the carbon filters are already mounted (two filters covering
the motor protection grille) and need renewing, turn the
central handle anticlockwise until the filters release.
4.
If the filters are not already fitted locate one on each side to
cover both motor protection grilles, then turn the central
handle of the filters clockwise.
5.
Refit the grease filters.
Replacing bulbs
1.
Disconnect the electrical power supply.
2.
Use a small screwdriver or any other suitable tool to prise off
(
m - Fig. 3
) the lamp cover (
p - Fig. 3)
.
3.
Remove the burnt-out bulb.
Replace using 20 W max halogen bulbs only, making sure not
to touch them with your hands.
4.
Close the lighting unit (snap-on).
CONTROL PANEL
a.
Light ON/OFF switch.
b.
Motor OFF switch.
c.
Speed 1 selector switch.
d.
Speed 2 selector switch.
e.
Speed 3 selector switch.
4
1
3
2
f1
f2
abcde
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
PRODUCT SHEET
/

På andra språk