Exido Black Series Användarmanual

Kategori
Blandare
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

DK Elektronisk blender ..................................................2
SE Elektronisk blender ..................................................4
NO Elektronisk hurtigmikser............................................6
FI Sähkötoiminen tehosekoitin ....................................8
UK Electronic blender ..................................................10
DE Elektronischer Mixer ............................................12
PL Blender elektroniczny ............................................15
RU Электрический блендер ....................................17
246-008
BLACK SERIES
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 1
For at De kan få mest glæde af Deres nye blender,
beder vi Dem venligst gennemlæse denne
brugsanvisning, før De tager blenderen i brug. Vi
anbefaler Dem yderligere at gemme
brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt
skulle få brug for at få genopfrisket denne
blenders funktioner.
VIGTIGE
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
- Læs hele brugsanvisningen.
- Brug kun apparatet til de formål, der er
nævnt i denne brugsanvisning.
- Apparatet må aldrig nedsænkes i nogen form
for væske.
- Ryk aldrig i ledningen, men tag i stedet fat i
stikket og træk det forsigtigt ud.
- Ledningen bør holdes væk fra varme
overflader.
- Hvis ledningen på dette apparatet bliver
beskadiget, må den kun udskiftes på et af
fabrikanten angivet værksted, da anvendelse
af specialværktøj er påkrævet.
- Hvis selve apparatet skulle blive beskadiget,
skal det indleveres til en fagmand til
reparation. Hvis der foretages uautoriserede
indgreb i apparatet bortfalder garantien.
- Børn, der befinder sig i nærheden af
apparatet, når dette er i brug, bør holdes
under opsyn. Apparatet bør opbevares
utilgængeligt for børn.
- Hvis brug af forlængerledning er nødvendig,
bør man bruge en 10-ampere ledning. Man
skal være forsigtig med placeringen af
forlængerledningen, så man ikke snubler
over denne.
- Brug ikke apparatet hvis der er tydelige tegn
på skader.
- Brug kun apparatet indendørs.
- Blenderen er ikke beregnet til kommercielt
brug.
FØR BRUG:
Adskil blenderen og afvask kanden med låg samt
knivdelen i mild opløsning af sæbevand og aftør
denne grundigt før første anvendelse. Motordelen
må IKKE nedsænkes i nogen form for væske!
BRUG:
Placer beholderen på motordelen og drej den fast
i urets retning.
Fyld forsigtigt de ønskede ingredienser i
beholderen. Fyld max. 1250 ml i for at undgå
overløb.
Sæt låget omhyggeligt på og sæt stikket i
stikkontakten.
Start blenderen ved at trykke på knappen for det
program, De ønsker at bruge.
PROGRAMMER:
Når der er tændt for blenderen, vil stopknappen
blinke for at indikere, at blenderen står på
standby.
Hvis stopknappen lyser konstant, betyder det, at
motoren er overbelastet eller overophedet. Lad
blenderen stå i 3-5 minutter, hvorefter den er klar
til brug igen.
For at stoppe et program trykkes enten på stop
eller det igangværende program.
Stir (Hastighed 1):
Det langsomste program bruges til at blende
frugter såsom æbler ,pærer eller papaja i frugtsaft
eller anden væske.
Chop (Hastighed 2):
Bruges til lave milkshake med kaffe, vanille eller
lign.
Mix (Hastighed 3):
Egner sig til at klargøre løg, skalotteløg og
lignende.
Denne funktion har pulserende hastighed.
Grate (Hastighed 4):
Velegnet til at lave dej til pandekager, vafler og
æbleskiver.
Blend (Hastighed 5):
Velegnet til f.eks. at rive hård ost med.
Liquefy (Hastighed 6):
Perfekt til drinks med alkohol eller babymos.
2
DK
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 2
Denne blender er desuden udrustet med en
funktion til at knuse is. Det er ikke nødvendigt at
tilsætte vand. Isterningerne hældes i glasset og
låget påsættes. Tryk på Ice Knappen.
For at udnytte puls funktionen trykkes der først
på Pulse knappen(kontrollampen for puls vil så
blinke). Herefter trykkes på den funktion, som
man ønsker at bruge. Denne funktion gør det
lettere at bedømme resultatet, og man undgår at
blenderen skummer over.
Man trykker på pulse knappen igen for at afslutte
puls funktionen. (kontrollampen for puls vil så
stoppe med at blinke)
Normalt bør man ikke blende i mere end 3
minutter af gangen. Hvis man laver en meget
kraftig drik af f.eks.600 g hakkede gulerødder
blendet med 625 g vand på "Stir" programmet,
bør blenderen ikke køre i mere end 1 min.,
hvorefter den bør hvile i 1 min., inden man
gentager processen.
For at få det bedste resultat, når man laver
blendede drikke bør følgende gøres:
Brug altid helt friske frugter og grøntsager. For at
undgå tab af for mange vitaminer bør juicen
drikkes lige efter tilberedningen. Hvis det skal
opbevares over en længere periode skal den
opbevares i køleskab i en glas- eller keramik
kande. Tilsæt evt. citronsaft som konservering.
Hvis det er meget vandholdige frugter som
melon og vandmelon, bør de tilsættes langsomt,
således at der kommer mest muligt saft ud af
frugten.
Når ingredienserne har fået den ønskede
konsistens trykkes på "stop". Tag ikke
beholderen af motordelen før kniven står helt
stille.
Deres blender er udstyret med en
sikkerhedsafbryder, som automatisk slukker for
motoren, hvis beholderen ikke sidder korrekt.
OBS!
- Lad ikke blenderen køre mere end 3
minutter af gangen. Stop i et par minutter
og start igen.
- Fjern eller påsæt ikke beholderen mens
motoren kører.
- Deres blender kan ikke:
- mose kartofler
- hakke råt kød
- piske æggehvider
- ælte tyk/hård dej
RENGØRING
Tør beholderen og motordelen af med en varm
våd klud, tør efter med en tør klud.
For grundig rengøring tages beholderen af
motordelen. Vask de enkelte dele med varmt
sæbevand.
Efter tørring monteres beholderen igen på
motordelen.
OBS! Kniven er meget skarp.
Det anbefales ikke at vaske nogle af delene i
opvaskemaskine.
Det anbefales at emballagen gemmes, hvis
apparatet skal til service eller transporteres på
anden vis.
MILJØ TIPS
Et el/elektronik produkt bør, når det ikke længere
er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst
mulig miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes
efter de lokale regler i Deres kommune, i de
fleste tilfælde kan De komme af med produktet
på din lokale genbrugsstation.
GARANTIEN GÆLDER IKKE
- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis apparatet har været misligholdt, været
udsat for vold eller lidt anden form for
overlast.
- For fejl som måtte opstå grundet fejl på
ledningsnettet.
- Hvis der har været foretaget uautoriseret
indgreb i apparatet.
Grundet konstant udvikling af vore produkter på
funktions- og designsiden forbeholder vi os ret til
ændringer af produktet uden forudgående varsel.
IMPORTØR:
Adexi A/S
Adexi AB
Der tages forbehold for trykfejl i
brugsanvisningen.
3
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 3
Läs igenom alla anvisningar i den här
bruksanvisningen innan du börjar använda din
nya blender. Vi rekommenderar att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER:
Vid användning av elektriska apparater ska vissa
grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas,
inkl. följande:
- Läs igenom hela bruksanvisningen innan du
börjar använda apparaten.
- Skydda dig mot elstöt genom att inte blöta
ner sladd, kontakter eller själva apparaten
med vatten eller annan vätska.
- Ha alltid uppsikt när apparaten används av
eller i närheten av barn.
-Dra ut kontakten ur väggen när apparaten
inte används, innan du tar av eller sätter på
delar samt före rengöring.
-Ta inte på rörliga delar.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Låt inte sladden hänga över kanten av ett
bord eller en arbetsbänk.
- Stoppa inte ner fingrar eller redskap i
behållaren medan blandning pågår, för att
minska risken för personskador eller att
apparaten tar skada. Du kan använda en
slickepott, men bara när apparaten står stilla.
- Knivarna är vassa. Handskas försiktigt med
dem.
- Locket ska alltid vara på när apparaten körs.
- Om du använder tillbehör (t ex
konserveringsburkar) som inte
rekommendertas av tillverkaren kan det
medföra risk för personskador.
- När heta vätskor blandas ska du ta bort
mittstycket på det tudelade locket.
Apparaten är utformad för användning i korta
etapper. Efter 3 minuters sammanhängande
användning ska du låta apparaten vila några
minuter för att undvika att den överhettas.
Om strömsladden skadats måste den för
säkerhets skull ersättas med en sladd från
tillverkaren, en auktoriserad återförsäljare eller
annan behörig person.
SÅ HÄR ANVÄNDER DU APPARATEN:
- Innan apparaten används för första gången
ska du tvätta alla delar förutom basen i varmt
tvålvatten. Skölj och låt torka. Stoppa aldrig
ner basen i vatten; den får bara torkas av
med en fuktig trasa.
- Placera behållaren på basenheten och vrid
medurs för att sätta den på plats.
- Häll försiktigt ner ingredienserna i den
genomskinliga behållaren. Vätskenivån får
inte överstiga märket för 1 250 ml för att
undvika spill. Om behållaren läcker ska du
lämna tillbaka apparaten till återförsäljaren.
- Täck behållaren med locket. Kontrollera noga
att locket är väl påskruvat. Sätt därefter på
strömmen.
PROGRAM
Stir (röra) (hastighet 1):
Används för att blanda äpplen, päron eller
papaya.
Chop (hacka) (hastighet 2):
Lämpar sig för milkshake med kaffe eller vanilj.
Mix (mixa) (hastighet 3):
Lämpar sig för att hacka lök, schalottenlök och
liknande samt har pulsfunktion.
Grate (riva) (hastighet 4):
Lämpligt program för att göra pannkaks- eller
frityrsmet..
Blend (blanda) (hastighet 5):
Lämpar sig för att göra i ordning t ex hård ost.
Liquefy (förvätska) (hastighet 6):
Perfekt för att göra drinkar med alkohol och/eller
frukt.
Dessutom är denna blender utrustad med en
iskrossningsfunktion. Funktionen kan användas
utan vätska.
Du startar detta program genom att trycka på
knappen Ice (is).
4
SE
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 4
Du använder apparatens pulsfunktion genom att
trycka på pulsknappen innan du väljer någon av
funktionerna ovan. När kontrollampan för denna
funktion blinkar väljer du önskat program. Då
använder apparaten pulsfunktionen tillsammans
med det program du har valt. Du avbryter
pulsfunktionen genom att trycka på pulsknappen
igen (lampan slocknar).
När du använder pulsknappen är det lättare att
bedöma resultatet och du slipper alltför mycket
skum.
Normalt bör du inte blanda längre än 3 minuter i
taget. Om du gör en mycket krämig juice, t ex
600 g tärnade morötter + 625 g vatten med
hastigheten “Stir”, ska du bara blanda i 1 minut
och sedan låta apparaten vila i 1 minut. Upprepa
detta tills du nått önskat resultat.
För att uppnå bästa möjliga resultat när du
blandar juice/drinkar bör du följa råden nedan:
Använd alltid färska frukter och grönsaker.
Drick juicen/drinken så fort den är klar.
Om du måste förvara drinkarna/juicen några
timmar, ska den stå i kylskåpet i en kanna av
porslin eller glas.
Frukter som är mycket saftiga
(melon/vattenmelon) ska tillsättas lite i taget. På
det sättet får du ut så mycket juice som möjligt
av frukten.
- När det är färdigblandat trycker du på
“stop” (stopp) eller programknappen för att
stänga av blandaren. Vänta tills kniven
stannat helt och töm sedan behållaren.
- Denna blender har en säkerhetsbrytare som
stoppar motorn om behållaren inte sitter
ordentligt på plats.
- Din blender kan inte:
- Riva potatis.
- Mala rått kött.
- Vispa äggvitor.
- Mixa styva degar.
RENGÖRING:
Du bör rengöra din blender genast efter varje
användningstillfälle. Förvara inte mat i behållaren.
För snabb (enkel) rengöring:
1. Häll lite varmt vatten i behållaren. Vrid
sedan ratten till "1" några sekunder. Töm
därefter behållaren.
2. Torka av behållaren och basen med en
fuktig trasa. Eftertorka med en torr trasa.
För grundlig rengöring:
1. Dra ut sladden till din blender och ta
därefter av behållarenheten från basen.
2. Rengör delarna noga med vatten. Låt
därefter lufttorka.
3. Montera ihop delarna igen genom att
utföra stegen ovan i omvänd ordning.
Se upp för de vassa knivarna.
Du bör inte diska någon av delarna i diskmaskin.
GARANTIN GÄLLER INTE:
- Om du inte har följt ovanstående
anvisningar.
- Om apparaten har misskötts, blivit utsatt för
våld eller skadats på annat sätt.
- Om apparaten skadats till följd av fel på
elnätet.
- Om apparaten har reparerats, modifierats
eller ändrats på något sätt av person utan
behörighet.
På grund av konstant utveckling av våra
produkter vad gäller funktion och design,
förbehåller vi oss rätten att ändra produkten utan
föregående avisering.
IMPORTÖR:
Adexi AB
Adexi A/S
Förbehåll för tryckfel i bruksanvisningen.
5
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 5
Les nøye gjennom hele bruksanvisningen før du
tar hurtigmikseren din i bruk. Vi anbefaler at du tar
vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i
den ved senere anledninger.
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
Når du bruker elektriske apparater, må du alltid
følge grunnleggende sikkerhetsregler:
- Les hele bruksanvisningen før bruk.
- For å unngå elektrisk støt må du holde
strømledningen, kontakten og selve
apparatet unna vann og andre væsker.
- Når apparatet brukes av eller i nærheten av
barn, er det viktig å være spesielt
oppmerksom.
-Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
apparatet ikke er i bruk, før du monterer eller
demonterer deler samt før rengjøring.
- Unngå å komme i kontakt med roterende
deler.
- Ikke bruk apparatet utendørs.
- Sørg for at ledningen ikke henger over
kanten på bordet/benken.
- For å unngå alvorlige personskader eller
skader på hurtigmikseren er det viktig at du
ikke stikker hendene eller redskaper ned i
beholderen under miksing. Du kan bruke
slikkepott, men bare når hurtigmikseren er
slått av.
-Knivene er skarpe. Vær forsiktig når du
håndterer dem.
- Lokket skal alltid være på når hurtigmikseren
er i bruk.
- Bruk av tilbehør, inkludert hermetikkglass o.l.,
som ikke er anbefalt av produsenten, kan
føre til personskader.
-Ved blanding av varme væsker skal du først
fjerne midtstykket på det todelte lokket.
Dette apparatet er utviklet for bruk i kort tid. Når
apparatet har vært i gang kontinuerlig i 3 minutter,
skal du la det hvile litt før du bruker det igjen, slik
at du unngår at det går varmt.
Hvis strømkabelen er ødelagt skal den skiftes av
produsenten eller dennes servicerepresentant
eller en fagmann med tilsvarende kvalifikasjoner
for å unngå fare.
BRUK:
- Før apparatet brukes for første gang, skal du
vaske alle deler, unntatt motorblokken, i
varmt såpevann. Skyll og tørk apparatet.
Motorblokken må aldri legges i vann. Den
rengjøres med en fuktig klut.
- Plasser beholderen på motorblokken og skru
med urviseren for å feste den.
- Ha ingrediensene forsiktig over i den
gjennomsiktige beholderen. Fyll maks opp til
markeringen 1250 ml for å unngå søl. Hvis
beholderen lekker, skal du levere
hurtigmikseren tilbake til butikken.
- Dekk beholderen med lokket. Pass på at
lokket er satt ordentlig på og stikk i
kontakten.
PROGRAM
Stir (hastighet 1):
Brukes for å mose epler, pærer og papaya.
Chop (hastighet 2):
Egnet for milkshake med kaffe eller vanilje.
Mix (hastighet 3):
Egnet for tilberedning av løk og sjalottløk.
Denne funksjonen har en pulserende hastighet.
Grate (hastighet 4):
Det riktige programmet for pannekakerøre og
paneringsrøre.
Blend (hastighet 5):
Egnet for tilberedning av matvarer som f.eks. hard
ost.
Liquefy (hastighet 6):
Perfekt for drinker med alkohol og/eller frukt.
Denne hurtigmikseren har også en funksjon for
knusing av is. Denne kan brukes uten noen form
for væske.
Programmet startes ved å trykke på isknappen.
For å bruke hurtigmikserens pulsfunksjon skal du
trykke inn pulsknappen før du velger en av
funksjonene ovenfor. Når kontrollampen for
pulsfunksjonen blinker, kan du velge ønsket
6
NO
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 6
program. Nå vil hurtigmikseren bruke
pulsfunksjonen sammen med det valgte
programmet. For å stanse pulsfunksjonen trykker
du bare pulsknappen inn en gang til (lyset
slukker).
Ved å bruke pulsknappen blir det lettere å
bedømme resultatet og du unngår at det
skummer over.
Du bør normalt ikke bruke hurtigmikseren i mer
enn 3 minutter om gangen. Hvis du tilbereder
svært tykk juice, som f.eks. 600 g gulrot i
terninger + 625 g vann på hastigheten "Stir", bør
du ikke la hurtigmikseren gå mer enn 1 minutt.
La den hvile i 1 minutt og gjenta til ønsket
resultat er oppnådd.
For å oppnå best mulig resultat når du lager
juice/drikker, bør du følge anvisningene
nedenfor:
Bruk bare frisk frukt og grønnsaker.
Drikk juicen/drikken med en gang.
Hvis du likevel må oppbevare drikken/juicen i
noen timer, skal du helle den over på en
keramikk- eller glassmugge og sette den i
kjøleskapet.
Når du bruker frukt med mye saft (f.eks. melon),
skal du ha i små mengder om gangen. Slik får du
presset ut mest mulig fruktsaft.
- Når maten er ferdig blandet, trykker du på
"Stop" eller på programmet for å stanse
hurtigmikseren. Vent til knivene har stanset
helt før du tømmer beholderen.
- Hurtigmikseren har en sikkerhetsbryter som
stanser maskinen hvis beholderen ikke står i
riktig posisjon.
- Du kan ikke bruke hurtigmikseren til å:
- rive poteter.
- male rått kjøtt.
- piske eggehviter.
- elte fast deig.
RENGJØRING
Vi anbefaler at du rengjør hurtigmikseren
umiddelbart etter bruk. Ikke bruk beholderen til
oppbevaring.
For rask (enkel) rengjøring:
1. Hell litt varmt vann i beholderen. Vri
bryteren til 1 i noen sekunder og tøm
beholderen.
2. Tørk av beholderen og motorblokken
med en fuktig klut. Tørk deretter over med
en tørr klut.
For grundig rengjøring:
1. Dra støpselet ut av kontakten og fjern
beholderen fra motorblokken.
2. Rengjør delene grundig med vann og la
lufttørke.
3. Sett delene sammen ved å gjenta
trinnene for montering av hurtigmikseren.
Vær oppmerksom på de skarpe
knivene.
Vi anbefaler ikke at delene vaskes i
oppvaskmaskin.
GARANTIEN GJELDER IKKE:
- Dersom punktene ovenfor ikke er fulgt.
- Dersom det ikke er utført anbefalt
vedlikehold på apparatet eller dersom
apparatet er blitt utsatt for hard behandling
eller skadet på annet vis.
- Hvis det oppstår feil som følge av feil på det
elektriske strømnettet.
- Dersom produktet er blitt reparert eller
endret på noen måte av uautoriserte
personer.
Som følge av konstant uvikling av våre produkter
på funksjons- og designsiden, forbeholder vi oss
retten til å foreta produktendringer uten
foregående varsel.
IIMPORTØR:
Adexi AB
Adexi A/S
Vi tar forbehold om trykkfeil.
7
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 7
Lue käyttöohjeet ennen tehosekoittimen käyttöä.
Suosittelemme käyttöohjeiden säilyttämistä
myöhempää tarvetta varten.
TÄRKEÄT TURVATOIMET:
Kun käytät sähkölaitetta, noudata aina yleisiä
turvallisuusohjeita:
- Lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.
- Älä upota johtoa, pistokkeita tai laitteen
runkoa veteen tai muuhun nesteeseen. Näin
ehkäiset sähköiskun vaaran.
-Valvo laitteen käyttöä tarkasti, jos lapset
käyttävät sitä tai jos sitä käytetään lasten
läheisyydessä.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä sekä ennen osien irrottamista tai
kiinnittämistä ja ennen puhdistamista.
- Vältä liikkuvien osien koskettamista.
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Älä anna sähköjohdon riippua pöydän tai
tason reunan yli.
- Älä laita kättäsi tai työvälineitä kulhoon
sekoittamisen aikana. Näin ehkäiset vakavan
vamman syntymisen tai tehosekoittimen
vahingoittumisen. Voit käyttää kaavinta
silloin, kun laiteesta on kytketty virta pois.
-Terät ovat teräviä. Käsittele niitä varovasti.
- Käytä tehosekoitinta vain silloin, kun kansi on
paikoillaan.
- Älä käytä sellaisia lisälaitteita (esim.
säilykepurkkeja), joita valmistaja ei ole
suositellut käytettäväksi, sillä se saattaa
aiheuttaa loukkaantumisen.
- Sekoittaessasi kuumia nesteitä poista
kaksiosaisen kannen keskiosa.
Laite on suunniteltu lyhytaikaiseen käyttöön. Anna
laitteen levätä hetki 3 minuutin yhtäjaksoisen
käytön jälkeen, ennen kuin käytät sitä uudestaan.
Näin ehkäiset laitteen ylikuumenemisen.
Jos virtajohto on vahingoittunut, toimita se
valmistajalle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vaaratilanteen ehkäisemiseksi.
KÄYTTÖ:
- Pese kaikki osat runkoa lukuunottamatta
ennen käyttöä lämpimällä saippuavedellä.
Huuhtele ja kuivaa. Älä koskaan upota
runkoa veteen; voit pyyhkiä sen kostealla
liinalla.
- Aseta säiliö (kannu) rungon päälle, ja kiristä
se paikalleen kääntämällä myötäpäivään.
- Kaada ainekset varovasti läpinäkyvään
kannuun. Nesteen määrä ei saa ylittää 1 250
ml:n rajaviivaa, jotta neste ei läiky reunan yli.
Jos kannu vuotaa, palauta tehosekoitin
kauppaan.
- Laita kannuun kansi ja varmista, että se on
tiukasti paikallaan. Kytke laitteeseen virta.
OHJELMAT:
Stir (nopeus 1):
Sopii omenoiden, päärynöiden tai papaijoiden
sekoittamiseen.
Chop (nopeus 2):
Sopii vanilja- tai kahvipirtelöiden valmistukseen.
Mix (nopeus 3):
Sopii sipulin käsittelyyn.
Ohjelmaa voidaan käyttää jaksoittain.
Grate (nopeus 4):
Sopii pannukakkujen ja paistotaikinan
valmistukseen.
Blend (nopeus 5):
Sopii esimerkiksi kovajuuston käsittelyyn.
Liquefy (nopeus 6):
Sopii erinomaisesti alkoholia ja/tai hedelmiä
sisältävien juomasekoitusten
valmistukseen.
Tehosekoittimessa on myös jään
murskaustoiminto. Toimintoa voi käyttää ilman
nestettä.
Aloita ohjelma painamalla Jää-painiketta.
Kun haluat käyttää tehosekoittimen
pulssitoimintoa, paina pulssipainiketta, ennen kuin
käynnistät yllä mainitut toiminnot. Kun tämän
toiminnon merkkivalo vilkkuu, voit valita
haluamasi ohjelman. Tehosekoitin käyttää
pulssitoimintoa yhdessä valitsemasi ohjelman
kanssa. Kun haluat keskeyttää pulssitoiminnon,
8
FI
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 8
paina pulssipainiketta uudelleen (valo sammuu).
Pulssipainikkeella on helppo arvioida toiminnon
tulos, eikä ylimääräistä vaahtoa muodostu.
Yleensä laitetta ei saa käyttää kuin kolme
minuuttia kerrallaan. Jos valmistat nopeimmalla
sekoitusnopeudella erittäin paksua mehua, jossa
on esim. 600 g pilkottuja porkkanoita ja 625 g
vettä, käytä laitetta minuutin ajan, ja pysäytä se
sen jälkeen minuutiksi. Toista toimenpide,
kunnes seos on valmis.
Jotta saavuttaisit parhaan tuloksen
valmistaessasi mehua tai juomasekoitusta,
noudata seuraavia ohjeita:
Käytä aina tuoreita hedelmiä ja vihanneksia.
Nauti mehu/juomasekoitus välittömästi
valmistuksen jälkeen.
Jos mehua tai juomasekoitusta on säilytettävä
muutaman tunnin ajan, laita se posliini- tai
lasikannussa jääkaappiin.
Käyttäessäsi erittäin mehukkaita hedelmiä
(melonia/vesimelonia) lisää niitä vähän kerrallaan.
Näin hedelmästä irtoaa mahdollisimman paljon
mehua.
- Kun ruoka on sekoittunut, paina
pysäytyspainiketta tai käytössä olevan
ohjelman painiketta tehosekoittimen virran
kytkemiseksi pois päältä. Odota, että terä
pysähtyy, ja tyhjennä kannu.
-Tehosekoittimessa on turvakytkin, joka
pysäyttää laitteen, jos kannu ei ole
paikallaan.
- Tehosekoittimella ei voi:
- raastaa perunoita.
- jauhaa raakaa lihaa.
- vatkata munanvalkuaista.
- sekoittaa kovaa taikinaa.
PUHDISTAMINEN:
On suositeltavaa, että tehosekoitin puhdistetaan
välittömästi käytön jälkeen. Älä käytä kannua
ruoan säilyttämiseen.
Nopea (helppo) puhdistus:
1. Kaada kannuun hieman lämmintä vettä,
käännä valitsin kohtaan "1" muutaman
sekunnin ajaksi, ja tyhjennä kannu.
2. Pyyhi kannu ja runko kostealla liinalla.
Pyyhi ne sen jälkeen kuivalla liinalla.
Perusteellinen puhdistus:
1. Irrota tehosekoitin sähköverkosta ja irrota
kannu rungosta.
2. Puhdista osat huolellisesti vedellä ja anna
niiden kuivua.
3. Kokoa osat suorittamalla edellä mainitut
toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä.
Varo teräviä teriä.
Laitteen osia ei suositella pestäväksi
pesukoneessa.
TAKUU EI KATA VAURIOITA, JOS:
- Edellä mainittuja ohjeita ei ole noudatettu.
- Laitetta ei ole huollettu oikein, sitä
käsiteltäessä on käytetty liikaa voimaa tai se
on muuten vahingoittunut.
- Viat johtuvat sähköverkosta.
- Valtuuttamaton henkilö on korjannut,
muokannut tai muuttanut laitetta millä
tahansa tavalla.
Tuotteidemme jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi
pidätämme itsellämme oikeuden tehdä
tuotteeseen muutoksia ilman
ennakkovaroituksia.
MAAHANTUOJA:
Adexi AB
Adexi A/S
Valmistaja ei vastaa painovirheistä.
9
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 9
Please read all instructions in this manual before
you start using your new blender. We recommend
that you retain this instruction manual for later
use.
IMPORTANT SAFEGUARDS:
When using electric appliances, basic safety
precautions should always be followed including
the following:
- Read all instructions before use.
-To protect yourself against risk of electrical
shock do not put cord, plugs, or the main
body into water or other liquids.
- Close supervision is needed when this
appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use, before
putting on or taking off parts, and before
cleaning.
-Avoid contacting moving parts.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or
counter.
- Keep hands and utensils out of the container
while blending to reduce the risk of severe
injury to persons or damage to the blender. A
scraper may be used, but only when the
blender is not running.
- The blades are sharp. Handle them with
care.
- Always operate the blender with the cover in
place.
- The use of attachments, including canning
jars, not recommended by the manufacturer
may cause a risk of injury to persons.
- When blending hot liquids remove
centerpiece of two-piece cover.
This appliance is designed for short time
operation. After 3 minutes of continuous use,
allow a few minutes rest before next use to avoid
overheating.
If the supply cord is damaged it must be replaced
by the manufacturer or an authorized service
agent or a similarly qualified person in order to
avoid hazards.
HOW TO USE:
- Before the first use, wash all parts except the
base in warm, soapy water. Rinse and dry.
Never immerse the base assembly into
water; it may only be wiped with a wet cloth.
- Place the bowl (jar) assembly onto the base
unit and turn it clockwise to tighten it.
- Carefully pour the ingredients into the see-
through jar. The liquid level must not exceed
the 1250 ml graduation to avoid pouring. If
the jar is leaking, return the blender to the
shop.
- Cover the jar with its lid, make sure the lid is
screwed on tightly and then plug in.
PROGRAMS
Stir (Speed 1):
Use it to blend apples, pears or papayas.
Chop (Speed 2):
Suitable for milkshakes with coffee or vanilla.
Mix (Speed 3):
Suitable for preparing onions and shallots this
function works momentarily.
Grate (Speed 4):
The right program for making pancakes or frying
batter.
Blend (Speed 5):
Suitable for preparing food like hard cheese.
Liquefy (Speed 6):
Perfect for making cocktails with alcohol and/or
fruits.
This blender is also equipped with an ice crusher
function. This can be used without any liquids.
Start this program by pressing the Ice Button.
To use this blenders pulse function press the
pulse button before you press the above
functions. When the control lamp for this function
is flashing you select the desired program. Now
the blender will use the pulse function together
with the program you have chosen. To stop the
pulse function just press the pulse button again.(
the light will go out)
Using the pulse button will make it easier to judge
the result and you will avoid an over-production of
froth.
10
UK
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 10
Normally you should not blend for more than 3
minutes at a time. If you are preparing a very
dense juice such as 600 g. of diced carrots +
625 g. water by speed "stir" you should only
blend for 1 minute and then rest for 1 minute and
repeat this process until you have the desired
result.
In order to achieve the best results when you are
making juice/drinks you should follow the advice
below:
Always use fresh fruits and vegetables.
Drink the juice/drink immediately after the
preparation.
If it is necessary to store the drinks/juice for a
few hours, place it in the refrigerator in a china or
a glass jug.
When fruits are very juicy (melon/watermelon),
add small quantities at a time. By doing that the
fruit will yield as much juice as possible.
- When the food is blended press "stop" or
the program in use to stop the blender. Wait
for the blade to stop spinning and then
empty the jar.
- The blender has a safety switch which will
stop the machine if the jar assembly is not
in the proper position.
-Your blender cannot:
- Grate potatoes.
- Grind raw meat.
- Beat egg whites.
- Mix stiff dough.
CLEANING:
It is recommended that the blender is cleaned
immediately after each use. Do not use the jar for
storing food.
For quick (simple) cleaning:
1. Pour a little warm water into the jar, then
turn the dial to "1" for a few seconds, then
empty the jar.
2. Wipe the jar and base with a wet cloth,
repeat this with a dry cloth.
For thorough cleaning:
1. Unplug the blender and then remove the
jar assembly from the base.
2. Clean the parts thoroughly with water
then dry by airing.
3. Assemble the parts by reversing the
steps of assembling the blender.
Pay attention to the sharp blades.
It is not recommended to wash any parts in a
dishwasher.
THE WARRANTY DOES NOT COVER:
- If the above points have not been observed.
- If the appliance has not been properly
maintained, if force has been used against it
or if it has been damaged in any other way.
- If errors due to the electric supply mains
should arise.
- If the appliance has been repaired or
modified or changed in any way or by any
person not properly authorized.
Importer:
Adexi A/S
Adexi AB
We take reservations for printing errors.
11
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 11
Um möglichst viel Freude an Ihrem neuen Mixer
zu haben, machen Sie sich bitte mit dieser
Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie das
Gerät in Betrieb nehmen.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, die
Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie
die Funktionen des Gerätes jederzeit nachlesen.
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
- Lesen Sie bitte die gesamte
Bedienungsanleitung durch.
- Benutzen Sie das Gerät nur
bestimmungsgemäß.
-Das Gerät darf unter keinen Umständen in
Flüssigkeiten getaucht werden.
- Niemals am Kabel ziehen, sondern den
Stecker fassen und ihn vorsichtig abziehen.
- Kabel von warmen Oberflächen fernhalten.
- Falls das Kabel dieses Geräts beschädigt ist,
darf es nur durch eine vom Hersteller
benannte Werkstatt ausgetauscht werden,
da besonderes Werkzeug erforderlich ist.
- Falls das Gerät selbst beschädigt wird, ist es
von einem Fachmann reparieren zu lassen.
Bei Eingriffen in das Gerät von Stellen, die
nicht von uns autorisiert sind, wird die
Garantie hinfällig.
- Kinder, die sich in der Nähe eines in Betrieb
befindlichen Geräts aufhalten, sind zu
beaufsichtigen. Das Gerät für Kinder
unzugänglich aufbewahren.
- Bei Bedarf einer Verlängerungsschnur ein 10-
Ampere-Kabel benutzen. Vorsicht beim
Verlegen: Stolpergefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es
deutliche Anzeichen von Beschädigung
aufweist.
-Benutzen Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Das Gerät darf nicht gewerblich eingesetzt
werden.
VOR DEM ERSTGEBRAUCH
Mixer zerlegen, Behälter mit Deckel sowie
Messerteil in mildem Seifenwasser abwaschen
und die Teile gründlich abtrocknen. Die
Motoreinheit darf auf KEINEN FALL in
Flüssigkeiten getaucht werden!
ANWENDUNG
Behälter auf der Motoreinheit anbringen und im
Uhrzeigersinn festdrehen.
Das Mixgut vorsichtig in den Behälter füllen. Max.
1250 ml einfüllen, um ein Überlaufen zu
vermeiden.
Deckel sorgfältig aufsetzen und Stecker
einstecken.
Zum Starten des Mixers die Taste des
gewünschten Programms drücken.
Programme:
Bei eingeschaltetem Mixer blinkt die Stop-Taste
um anzuzeigen, dass sich der Mixer im
Standybetrieb befindet. Eine etwa konstant
leuchtende Stop-Taste zeigt an, dass der Motor
überlastet oder überhitzt ist. Den Mixer 3-5
Minuten stehen lassen, wonach er wieder
betriebsbereit ist.
Zum Anhalten eines Programms entweder Stop
oder das laufende Programm drücken.
Stir (Geschwindigkeit 1):
Das langsamste Programm wird zum Mixen von
Obst wie Äpfeln, Birnen oder Papayas in
Fruchtsaft oder anderer Flüssigkeit benutzt.
Chop (Geschwindigkeit 2):
Dient zur Zubereitung von Milkshake mit Kaffee,
Vanille o.Ä.
Mix (Geschwindigkeit 3):
Geeignet zum Vorbereiten von Zwiebeln,
Schalotten u.Ä. Bei dieser Einstellung pulsiert die
Geschwindigkeit.
Grate (Geschwindigkeit 4):
Geeignet zum Herstellen von Teig für
Pfannkuchen, Waffeln, Krapfen.
Blend (Geschwindigkeit 5):
Zum Reiben harten Käses u.a.m. geeignet.
Liquefy (Geschwindigkeit 6):
Perfekt für Drinks mit Alkohol oder Babymus.
Dieser Mixer verfügt außerdem über eine Funktion
zum Zerkleinern von Eis. Es ist nicht erforderlich,
Wasser hinzuzugeben.
12
DE
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 12
Eiswürfel in den Behälter geben und den Deckel
aufsetzen. Ice-Taste drücken.
Um die Momentschaltung zu nutzen zuerst die
Pulse-Taste drücken (die Kontrolllampe für die
Momentschaltung blinkt). Danach die
gewünschte Funktion drücken. Diese Funktion
erleichtert das Beurteilen des Ergebnisses, und
es wird ein Überlaufen vermieden.
Zum Beenden der Momentschaltung die Pulse-
Taste erneut drücken (die Kontrolllampe für die
Momentschaltung erlischt).
In der Regel sollte man nicht länger als 3
Minuten ununterbrochen Mixen. Beim Zubereiten
eines sehr kräftigen Getränks z.B. mit 600 g
gehackten Möhren und 625 g Wasser im „Stir“-
Programm darf der Mixer nicht länger als 1
Minute laufen, wonach er vor der Wiederholung
des Vorgangs 1 Minute ruhen muss.
Für das beste Ergebnis bei der Zubereitung von
Mixgetränken ist Folgendes zu beachten:
Stets ganz frisches Obst und Gemüse
verwenden. Um einen zu hohen Vitaminverlust zu
vermeiden, sollte der Saft gleich nach der
Zubereitung getrunken werden. Längere
Aufbewahrung sollte im Kühlschrank in einer
Glas- oder Keramikkanne erfolgen. Ggf.
Zitronensaft als Konservierung zusetzen.
Sehr wasserhaltige Früchte wie Melonen und
Wassermelonen langsam hinzugeben, so dass
möglichst viel Saft aus der Frucht genutzt wird.
Wenn das Mixgut die gewünschte Konsistenz
hat, „Stop“ drücken. Behälter nicht von der
Motoreinheit abnehmen, bevor das Messer völlig
zum Stillstand gekommen ist.
Ihr Mixer ist mit einem Sicherheitsschalter
ausgestattet, der den Motor automatisch
abschaltet, falls der Behälter nicht korrekt sitzt.
ACHTUNG!
- Der Mixer ist für eine Kurzbetriebszeit von 3
Minuten ausgelegt. Danach für ein paar
Minuten ausschalten und erneut starten.
- Behälter nicht bei laufendem Motor
abnehmen oder aufsetzen.
- Bitte beachten Sie, dass das Messer durch
das Zerkleinern von Eis stumpf und/oder
schief werden kann. Außerdem kann der
Behälter Kratzer bekommen.
- Folgendes kann der Mixer nicht:
- Kartoffeln pürieren
- rohes Fleisch hacken
- Eiweiß schlagen
- schweren/harten Teig kneten
REINIGUNG
Behälter und Motoreinheit mit einem warmen
feuchten Tuch abwischen und mit einem
trockenen Tuch abtrocknen.
Für gründlichere Reinigung den Behälter von der
Motoreinheit nehmen. Die einzelnen Teile mit
warmem Seifenwasser abwaschen. Nach dem
Trocknen den Behälter wieder an der
Motoreinheit montieren.
ACHTUNG! Das Messer ist sehr scharf.
Es wird empfohlen, die Teile nicht in der
Spülmaschine zu reinigen.
Es empfiehlt sich, die Verpackung für den Fall
aufzubewahren, dass das Gerät zum Service
geschickt/gebracht oder anderweitig
transportiert werden muss.
UMWELTTIPPS
Ein Elektro-/Elektronikgerät ist nach Ablauf
seiner Funktionsfähigkeit unter möglichst
geringer Umweltbelastung zu entsorgen. Dabei
sind die örtlichen Vorschriften Ihrer
Wohngemeinde zu befolgen. In den meisten
Fällen können Sie das Gerät bei Ihrer örtlichen
Recyclingstation abgeben.
13
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 13
DIE GARANTIE GILT NICHT
- falls die vorstehenden Hinweise nicht
beachtet werden;
- falls das Gerät unsachgemäß behandelt,
Gewalt ausgesetzt oder ihm anderweitig
Schaden zugefügt worden ist;
- bei Fehlern, die aufgrund von Fehlern im
Stromnetz entstanden sind;
- bei Eingriffen in das Gerät von Stellen, die
nicht von uns autorisiert sind.
Aufgrund der ständigen Entwicklung von Funktion
und Design unserer Produkte behalten wir uns
das Recht zur Änderung des Produkts ohne
vorherige Ankündigung vor.
IMPORTEUR:
Adexi A/S
Adexi AB
Irrtümer und Fehler vorbehalten
14
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 14
Przed u˝yciem blendera nale˝y uwa˝nie
przeczytaç ca∏à instrukcj´. Instrukcj´ obs∏ugi
warto zachowaç na przysz∏oÊç.
WA˚NE INFORMACJE NA TEMAT
BEZPIECZE¡STWA:
W trakcie obs∏ugi urzàdzeƒ elektrycznych nale˝y
przestrzegaç podstawowych zasad
bezpieczeƒstwa, mi´dzy innymi:
- Przed u˝yciem nale˝y przeczytaç ca∏à
instrukcj´.
- Nie zanurzaç przewodu, wtyczek lub
urzàdzenia w wodzie lub innych p∏ynach,
gdy˝ grozi to pora˝eniem pràdem
elektrycznym.
- Urzàdzenie mo˝e byç u˝ywane przez dzieci
lub w ich pobli˝u tylko pod nadzorem osób
doros∏ych.
- Przed monta˝em/demonta˝em akcesoriów
lub przed czyszczeniem urzàdzenia
wyciàgnàç wtyczk´ przewodu sieciowego z
gniazdka elektrycznego.
- Unikaç kontaktu z cz´Êciami ruchomymi.
- Nie korzystaç z urzàdzenia na wolnym
powietrzu.
- Przewód nie mo˝e wystawaç poza kraw´dê
sto∏u lub lady.
-W celu ograniczenia ryzyka powa˝nych
urazów cia∏a lub uszkodzenia blendera,
podczas miksowania nie wk∏adaç do
pojemnika ràk lub narz´dzi. Skrobaczk´
mo˝na u˝ywaç tylko kiedy blender nie
pracuje.
- No˝e tnàce blendera sà ostre. Nale˝y
zachowaç ostro˝noÊç przy ich dotykaniu.
- Podczas pracy blendera musi byç za∏o˝ona
pokrywa.
- U˝ywanie akcesoriów niezalecanych przez
producenta, w tym pojemników roboczych,
mo˝e spowodowaç ryzyko obra˝eƒ cia∏a.
-Przy miksowaniu goràcych p∏ynów zdjàç
Êrodkowà cz´Êç pokrywy dwucz´Êciowej.
Urzàdzenie jest przeznaczone do krótkotrwa∏ego
u˝ywania. Po 3 minutach ciàg∏ego u˝ywania
nale˝y wy∏àczyç urzàdzenie na kilka minut, aby
uniknàç przegrzania.
W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego
w celu unikni´cia zagro˝eƒ wymian´ powinien
wykonaç producent, autoryzowany punkt
serwisowy lub inna osoba posiadajàca
odpowiednie kwalifikacje.
U˚YWANIE:
- Przed pierwszym u˝yciem umyç wszystkie
cz´Êci z wyjàtkiem podstawy w ciep∏ej
wodzie z myd∏em. Dok∏adnie wyp∏ukaç i
osuszyç. Nigdy nie zanurzaç podstawy w
wodzie; mo˝na jà tylko wycieraç zwil˝onà
szmatkà.
- UmieÊciç naczynie robocze (dzbanek) na
podstawie i obróciç w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara w celu
zamocowania.
- Ostro˝nie wlaç sk∏adniki do przezroczystego
dzbanka. Aby uniknàç przelania, poziom
p∏ynu nie powinien przekraczaç podzia∏ki
1250 ml. JeÊli dzbanek jest nieszczelny,
zwróciç blender do sklepu.
- Na∏o˝yç pokryw´ na dzbanek i sprawdziç,
czy jest dobrze zamocowana, a nast´pnie
w∏àczyç blender do pràdu.
PROGRAMY:
Stir (PrÍdkoúÊ 1):
Odpowiedni do rozcierania jab≥ek, gruszek lub
innych owocÛw.
Chop (PrÍdkoúÊ 2):
Odpowiedni do przygotowywania koktajli
mlecznych z kawπ lub waniliπ.
Mix (PrÍdkoúÊ 3):
Odpowiedni do rozdrabniania cebuli i szalotek.
Funkcja ta jest sterowana pulsowo.
Grate (PrÍdkoúÊ 4):
Odpowiedni do przygotowywania naleúnikÛw lub
panieru.
Blend (PrÍdkoúÊ 5):
Odpowiedni do úcierania np. twardego sera.
Liquefy (PrÍdkoúÊ 6):
Odpowiedni do przygotowywania koktajli z
alkoholem i/lub owocami.
Blender posiada równie˝ funkcj´ kruszenia lodu.
Mo˝na z niej korzystaç bez wlewania do
pojemnika roboczego p∏ynu.
15
PL
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 15
Program uruchamia si´ przez naciÊni´cie
przycisku Ice (Lód).
Aby uruchomiç funkcj´ pulsacji, przed wyborem
programu nale˝y nacisnàç przycisk pulsacji.
˚àdany program mo˝na wybraç, gdy lampka
kontrolna tej funkcji miga. Przy takim ustawieniu
podczas pracy blendera b´dzie wykorzystywana
funkcja pulsacji i wybrany program. Aby
zatrzymaç funkcj´ pulsacji, nale˝y nacisnàç
ponownie przycisk pulsacji (lampka zgaÊnie).
Dzi´ki przyciskowi pulsacji mo˝na ∏atwiej oceniç
wynik miksowania i uniknàç powstawania
nadmiernej pianki.
Nie zaleca si´ miksowania przez d∏u˝ej ni˝ 3
minuty. Podczas przygotowywania bardzo
g´stego soku, np. z 600 g pokrojonej w kostk´
marchwi i 625 g wody, przy u˝yciu funkcji
mieszania (Stir), blender nale˝y uruchomiç na 1
minut´, nast´pnie nale˝y odczekaç 1 minut´ i
powtórzyç te czynnoÊci do uzyskania ˝àdanego
rezultatu.
W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów przy
przygotowywaniu soków lub drinków nale˝y
post´powaç zgodnie z poni˝szymi wskazówkami:
U˝ywaç tylko Êwie˝ych owoców i warzyw.
Sok lub drink wypiç natychmiast po
przygotowaniu.
W razie koniecznoÊci przechowania przez kilka
godzin drink lub sok nale˝y wlaç do
porcelanowego lub szklanego dzbanka i wstawiç
do lodówki.
Bardzo soczyste owoce (melon, arbuz) nale˝y
dodawaç stopniowo w ma∏ych iloÊciach. Pozwala
to na uzyskanie wi´kszej iloÊci soku.
- Aby zatrzymaç blender po zakoƒczeniu
miksowania, nale˝y nacisnàç przycisk "stop"
lub przycisk u˝ywanego programu. Poczekaç
na zatrzymanie ostrzy tnàcych i opró˝niç
dzbanek.
-Blender posiada wy∏àcznik bezpieczeƒstwa,
który wy∏àcza lub blokuje urzàdzenie, jeÊli
naczynie robocze jest nieprawid∏owo
umieszczone.
- Blendera nie nale˝y u˝ywaç do:
- krojenia ziemniaków,
- mielenia surowego mi´sa,
- ubijania piany z bia∏ek,
- mieszania g´stego ciasta.
CZYSZCZENIE:
Zaleca si´ natychmiastowe czyszczenie blendera
po ka˝dym u˝yciu. Nie u˝ywaç dzbanka
roboczego do przechowywania ˝ywnoÊci.
Szybkie (proste) czyszczenie:
1. Wlaç niewielkà iloÊç wody do dzbanka,
ustawiç pokr´t∏o w pozycji "1" na kilka
sekund, a nast´pnie opró˝niç dzbanek.
2. Wytrzeç dzbanek i podstaw´ zwil˝onà
szmatkà, a nast´pnie suchà szmatkà.
Dok∏adne czyszczenie:
1. Od∏àczyç wtyczk´ przewodu sieciowego
blendera od gniazdka elektrycznego, a
nast´pnie zdjàç naczynie robocze z
podstawy.
2. Wyp∏ukaç dok∏adnie wszystkie cz´Êci, a
nast´pnie wysuszyç.
3. Z∏o˝yç wszystkie cz´Êci w kolejnoÊci
odwrotnej ni˝ podczas sk∏adania miksera.
Uwa˝aç na ostre no˝e tnàce.
Nie zaleca si´ czyszczenia w zmywarce.
GWARANCJA ZOSTANIE UNIEWA˚NIONA:
- JeÊli powy˝sze zalecenia nie by∏y
przestrzegane.
- JeÊli urzàdzenie by∏o niew∏aÊciwie
konserwowane lub u˝ytkowane, bàdê zosta∏o
w inny sposób uszkodzone.
- JeÊli wadliwe dzia∏anie jest zwiàzane z
nieprawid∏owoÊciami w sieci elektrycznej.
- JeÊli naprawy lub jakiekolwiek modyfikacje
urzàdzenia zosta∏y dokonane przez osoby
nieupowa˝nione.
W zwiàzku ze sta∏ym udoskonalaniem naszych
produktów zarówno od strony funkcjonalnej jak i
projektowej, zastrzegamy sobie prawo do zmian
w produktach bez wczeÊniejszego uprzedzenia.
Importer
Adexi A/S
Adexi AB
Z zastrze˝eniem ew. b∏´dów w druku
16
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 16
Прочитайте все инструкции в данном
руководстве перед началом использования
нового блендера. Мы рекомендуем сохранить
это руководство для последующего
обращения к нему.
ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
При использовании электрического прибора
должны соблюдаться основные меры
предосторожности, включая следующее:
- Перед использованием прибора
прочитайте все инструкции.
- Для предотвращения возможности
поражения электрическим током не
помещайте шнур питания, вилки или
корпус прибора в воду или другую
жидкость.
- При использовании прибора детьми или
поблизости от детей необходимо
тщательно наблюдать за ними.
- Отключайте устройство от сети, если
оно не используется, перед сборкой или
снятием деталей и перед очисткой.
- Избегайте контакта с движущимися
частями.
- Не используйте прибор вне помещения.
- Не допускайте свисания электрического
шнура со стола или стойки.
- Во время измельчения не опускайте руки
и посуду в контейнер, тем самым вы
уменьшите риск серьезной травмы или
повреждения блендера. Можно
использовать скребковый нож, но только
когда блендер отключен.
- Лезвия острые. Обращайтесь с ними с
осторожностью.
- Блендер всегда должна работать с
установленной на место крышкой.
- Использование присоединяемых
принадлежностей, в том числе жестяных
чаш, которые не рекомендованы
производителем, может привести к
травме.
- При смешивании горячих жидкостей
удалите центральный сегмент
двухсегментной крышки.
Прибор не предназначен для
продолжительного использования. После 3
минут непрерывного использования
выключите прибор на несколько минут во
избежание перегрева.
Во избежание опасности травмы в случае
повреждения шнура питания он должен быть
заменен изготовителем, уполномоченным
мастером по техобслуживанию или лицом,
имеющим аналогичную квалификацию.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
- Перед первым использованием вымойте
все компоненты, кроме основания, в
теплой мыльной воде. Сполосните и
вытрите их. Ни в коем случае не
погружайте основание в воду; его можно
только протирать влажной тканью.
- Вставьте чашу в прибор и поверните ее
по часовой стрелке для закрепления.
- Осторожно налейте ингредиенты в
прозрачную чашу. Во избежание
перелива уровень жидкости не должен
превышать деление 1250 мл. Если чаша
протекает, верните блендер в магазин.
- Закройте чашу крышкой, убедитесь, что
крышка плотно привинчена, затем
включите прибор в сеть.
17
RU
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 17
ПРОГРАММЫ
Ѕtir (скорость 1):
Используется для смешивания яблок, груш
или папайи.
Chop (скорость 2):
Подходит для приготовления молочных
коктейлей с кофе или ванилью.
Mix (скорость 3):
Подходит для приготовления лука и лука-
шалот, эта
функция работает в прерывистом режиме, с
частыми включениями и выключениями.
Grate (скорость 4):
Эта программа подходит для приготовления
взбитого теста или теста для блинов.
Blend (скорость 5):
Подходит для приготовления пищи наподобие
твердого сыра.
Liquefy (скорость 6):
Идеально подходит для приготовления
коктейлей с алкоголем и/или.
фруктами.
Этот блендер также оборудован функцией
дробления льда. Она может использоваться
без жидкостей.
Запустите программу, нажав кнопку Ice.
Для использования импульсного режима
блендера нажмите кнопку импульсного
режима (pulѕe) перед нажатием на кнопки
вышеперечисленных функций. После того как
загорится контрольный индикатор для этого
режима, выбирается нужная программа.
Теперь блендер будет использовать
импульсный режим вместе с выбранной
программой. Для отключения импульсного
режима просто нажмите кнопку импульсного
режима (pulѕe) еще раз (индикатор погаснет).
Использование кнопки pulѕe облегчит оценку
результата работы прибора и поможет
избежать избыточной пены.
Обычно смешивание не должно выполняться
более 3 минут подряд. При приготовлении
очень густого сока, например, 600 г.
нарезанной моркови + 625 г. воды путем
быстрого “перемешивания“, приготовление
должно длиться только 1 минуту, затем
следует сделать перерыв на 1 минуту и
повторять эту процедуру до получения
нужного результата.
Для достижения оптимальных результатов при
приготовлении соков/напитков следуйте
приведенному ниже совету:
Всегда используйте свежие фрукты и овощи.
Употребляйте сок/напиток сразу же после
приготовления.
Если требуется хранить напитки/соки в
течение нескольких часов, поместите из в
холодильник в фарфоровой или стеклянной
емкости.
Когда фрукты очень сочные (арбуз/дыня),
добавляйте их понемногу. Тогда фрукты
отдадут максимальное количество сока.
- После смешивания пищи нажмите “ѕtop“
или используемую программу для
остановки блендера. Дождитесь, пока
лезвия перестанут крутиться, а затем
вылейте содержимое из чаши.
- Блендер оборудован аварийным
выключателем, который остановит
прибор в том случае, если чаша
установлена в неправильном положении.
- Блендер не предназначен для:
- перетирания картофеля;
- перемалывания сырого мяса;
- взбивания яичных белков;
- размешивания густого теста.
ОЧИСТКА:
Рекомендуется выполнять очистку блендера
сразу же после каждого использования. Не
используйте чашу для хранения пищи.
Для быстрой (простой) очистки:
1. Налейте немного теплой воды в чашу,
затем поверните рукоятку в положение
“1“ на несколько секунд, затем
опорожните емкость.
2. Вытрите чашу и основание влажной
тканью, затем сухой тканью.
18
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 18
Для тщательной очистки:
1. Отсоедините блендер от сети, затем
отделите чашу от основания.
2. Тщательно очистите компоненты
водой, а затем оставьте их просохнуть на
открытом воздухе.
3. Соберите компоненты, повторив шаги
по разборке блендера в обратном
порядке.
Берегитесь острых лезвий.
Мыть компоненты в посудомоечной машине
не рекомендуется.
ГА РАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА
СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:
- Если вышеуказанные пункты не
соблюдались.
- Если неправильно осуществлялось
техническое обслуживание прибора,
если прибор подвергался силовому
воздействию или был поврежден каким-
либо иным образом.
- В случае обoeв электричecкoй ceти.
- Прибор ремонтировался,
модифицировался или изменялся иным
путем лицом, на это не уполномоченным.
Вследствие постоянного развития и
совершенствования как рабочих параметров,
так и дизайна нашей продукции мы
оставляем за собой право вносить изменения
в изделие без предварительного
уведомления.
Импортёр
ADEKСИ А/Б
ADEKСИ А/С
Производитель и импортёр не несут
ответственности за возможные опечатки в
тексте.
19
MP-810P_IM_rev 30/10/03 13:22 Side 19
1 / 1

Exido Black Series Användarmanual

Kategori
Blandare
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för