Wacom CS-710B Användarmanual

varumärke
Wacom
Modell
CS-710B
Typ
Användarmanual
Innan du startar Bamboo Tip måste du ladda den.
Öppna kåpan på pekpennans ände och anslut pekpennan till din dator
eller USB-laddare med den medföljande sladden.
Bild. 1
- det tar ungefär två timmar att ladda den helt. Lampan lyser i orange
under laddning.
Bild. 2
När lampan släcks kan du koppla ur pekpennan och använda den. Du
behöver inte parkoppla!
Slå på din Bamboo Tip genom att klicka på knappen på
pekpennan.
Bild. 3
Börja använda den med en iOS- eller Android-enhet.
Stäng av den genom att trycka och hålla in knappen.
Lampan blinkar två gånger efter att du slagit på eller av pekpennan.
1
2
3
2 timmar
SV
Ta reda på mer om din pekpenna.
Om raderna är ojämna eller hoppar kan du trycka på knappen på ände.
Bild. 4
Pekpennan slås av om du inte använt den på flera minuter.
- Slå på din pekpenna genom att trycka på knappen.
Om lampan lyser i orange eller blinkar är batterinivån är låg.
- Anslut pekpennan till din dator eller USB-laddare med den
medföljande USB-kabeln.
När lampan slocknar är batteriet
fulladdat.
Ta reda på mer på www.wacom.com.
Om pennans spetsar slits ut eller du vill anpassa dem klickar du på
"Store", för att beställa fler pennspetsar ACK23016.
Registrera din produkt och få hjälp med pekpennan genom att klicka
på "Support."
Hämta appar som du kan använda med din pekpenna, t.ex. apparna
Bamboo Paper och Inkspace, genom att klicka på "Marketplace."
4
Lysdiodindikator
Låg
batterinivå
Laddning Avstängd Påslagen
2 sek.
2 sek.
/