Braun 1715, FreeControl Användarmanual

Kategori
Rakapparater för män
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

Braun Infoline
Haben Sie Fragen zu diesem
Produkt?
Rufen Sie an (gebührenfrei):
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
08 44 - 88 40 10
Servicio al consumidor para España:
9 01-11 61 84
Serviço ao Consumidor para Portugal:
808 20 00 33
Servizio consumatori:
(02) 6 67 86 23
Heeft u vragen over dit produkt?
Bel Braun Consumenten-infolijn:
0 800-445 53 88
Vous avez des questions sur ce produit ?
Appelez Braun Belgique
(02) 711 92 11
Har du spørgsmål om produktet? Så ring
70 15 00 13
Spørsmål om dette produktet? Ring
22 63 00 93
Frågor om apparaten? Ring Kundservice
020 - 21 33 21
Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita
0203 77877
Müµteri Hizmetleri Merkezi:
0212 - 473 75 85
D
A
CH
E
P
I
NL
B
DK
N
S
FIN
TR
Deutsch 6, 32, 39
English 8, 32, 39
Français 10, 33, 39
Español 12, 33, 39
Português 14, 34, 39
Italiano 16, 35, 39
Nederlands 18, 35, 39
Dansk 20, 36, 39
Norsk 22, 36, 39
Svenska 24, 37, 39
Suomi 26, 37, 39
Türkçe 28, 39
Ελληνικ 30, 38, 39
5-727-420/00/II-05/M
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FINTR/GR
Printed in Germany
FIX_1715_MN_S2 Seite 1 Montag, 21. Februar 2005 2:06 14
24
Svenska
Våra produkter är utformade för att uppfylla högsta krav vad gäller kvalitet,
funktionalitet och design. Vi hoppas att du kommer att ha mycket nytta av
din nya rakapparat från Braun.
Varning
Rakapparaten har en specialsladd med inbyggd, säker elförsörjning med
extra låg spänning. Du ska därför inte byta ut eller ändra någon del av den.
Det finns då risk för att du utsätts för elektriska stötar.
Beskrivning
1 Skyddskåpa för skärblad
2 Skärblad
3 Saxhuvud
4 Långhårstrimmer
5 På/Av-knapp
6 Specialsladd
Rakning
Ta bort skärbladets skyddskåpa (1). Tryck på På/Av-knappen (5). Den rörliga
skärbladsramen anpassas automatiskt till hudens form för en nära och mjuk
rakning.
Om du vill trimma skäggväxten när du inte rakat dig på några dagar
använder du långhårstrimmern (4) för att trimma längre skäggstrån. Avsluta
sedan med skärbladet för en riktig slätrakning.
Trimning
Skjut ut långhårstrimmern (a). Med denna kan du trimma mustasch och
polisonger. Den trimmar stora områden jämnt: idealiskt för att forma
polisonger, mustascher och hakskägg.
Tips för den perfekta rakningen
Vi rekommenderar att du rakar dig innan du tvättar dig eftersom huden
tenderar att bli något svullen när man har tvättat sig.
Håll rakapparaten i en rät vinkel (90°) mot huden. Sträck ut huden och
raka mot skäggets växtriktning.
För att rakapparaten ska behålla sin prestanda till 100 % ska du byta
ut bladet och saxhuvudet minst var 18:e månad, eller när de är slitna.
Fix_1715_MN Seite 24 Montag, 21. Februar 2005 2:35 14
25
Rengöring
Den här rakapparaten går att rengöra under rinnande vatten.
Varning: Koppla loss nätsladden från rakapparaten innan den
rengörs med vatten.
Regelbunden rengöring ger bättre rakning (b):
Efter varje rakning ska du rengöra rakhuvudet under varmt, rinnande
vatten. Naturbaserad tvål kan också användas såvida den inte innehåller
några partiklar eller slipmedel. Skölj av allt lödder.
Lyft av skärbladet och dra ur saxhuvudet. Låt sedan de isärtagna delarna
torka.
Du kan också rengöra rakapparaten med den bifogade borsten (c):
Lyft av skärbladet.
Använd borsten för att rengöra saxhuvudet och rakhuvudets inre delar.
Du ska dock inte rengöra skärbladet med borsten eftersom detta kan
skada bladet.
Håll rakapparaten i topptrim
Rengör saxhuvudet med Brauns rengöringsmedel ungefär var fjärde vecka.
Smörj trimmern för långt skägg och skärbladet (d) med en droppe
symaskinsolja.
Byt ut rakapparatens delar
För att rakapparaten ska behålla sin prestanda till 100 % ska du byta ut
bladet och saxhuvudet minst var 18:e månad, eller när de är slitna. Byt båda
delarna samtidigt för en närmare rakning med mindre hudirritation.
(Skärblad och saxhuvud: 1000-serien.)
Med förbehåll för ändringar.
Denna produkt är anpassad til EMC-föreskrifterna 89/336/EEC och
till lågspänningsdirektivet (73/23 EEC).
För elektriska specifikationer, se texten på specialsladden.
Lämna vänligen in produkten på lämplig återvinningsstation när den är
förbrukad.
Fix_1715_MN Seite 25 Montag, 21. Februar 2005 2:35 14
37
Svenska
Garanti
Vi garanterar denna produkt för två år från och med inköpsdatum. Under
garantitiden kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är
hänförbara till fel i material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta
ut hela apparaten efter eget gottfinnande.
Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av Braun eller deras
auktoriserade återförsäljare.
Denna garanti gäller inte: skada på grund av felaktig användning, normalt slitage
(t.ex. skärblad och saxhuvud) eller skador som har en försumbar effekt på värdet
eller apparatens funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke
behörig person eller om Brauns originaldelar inte används.
För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta apparaten lämnas in
tillsammans med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad.
Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun verkstad.
Suomi
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien Suomessa
voimassa olevien alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan
veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat materiaaliviasta tai valmistusvirheestä.
Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai
vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa sillä
edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa Braunin tai virallisen
maahantuojan toimesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai normaalista
kulumisesta (esim. teräverkko tai leikkuuterä). Takuu ei myöskään kata sellaisia
vikoja, jotka eivät merkittävästi vaikuta laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun
voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-
huoltoliikkeessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.
Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon osoittamiseksi.
Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa asiakaspalvelukeskuksestamme
numerosta 020-377 877.
Fix_1715_MN Seite 37 Montag, 21. Februar 2005 2:35 14
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41

Braun 1715, FreeControl Användarmanual

Kategori
Rakapparater för män
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för