Acer Aspire V3-551G Snabbstartsguide

varumärke
Acer
Modell
Aspire V3-551G
Typ
Snabbstartsguide
4
Norsk
En omvisning i Acer-notisboken
Når du har satt opp datamaskinen som vist på plakaten, la oss ta en
omvisning i din nye Acer-notisbokmaskin.
Visning ovenfra
# Ikon Element Beskrivelse
1 Webkamera
Webkamera for videokommunikasjon.
Et lys ved siden av webkameraet angir det er
aktivt.
2 Skjerm Viser utdata fra datamaskinen.
3
Strømknapp/-
indikator
Slår datamaskinen av og på. Angir
datamaskinens strømstatus.
Aspire V3 bärbar dator
Snabbguide
Registrera produkten
Vi rekommenderar att du registrerar produkten redan första gången du använder den. På
så sätt får du bland annat tillgång till följande förmåner:
Snabbare service från vår specialutbildade kundtjänstpersonal.
Medlemskap i s Acer-gemenskapen: kampanjerbjudanden och möjlighet att delta i
kundenkäter.
Senaste nytt från Acer.
Registrera dig redan nu - flera andra förmåner väntar!
Så här registrerar du dig
För att registrera din Acer-produkt, besök www.acer.com. Välj ditt land och klicka på
PRODUKTREGISTRERING och följ de enkla instruktionerna.
Du kommer också att uppmanas att registrera produkten under installationen, eller så kan
du dubbelklicka på Registreringsikonen på skrivbordet.
När vi har mottagit produktregistreringen skickar vi en bekräftelse till dig via e-post.
E-postmeddelandet innehåller viktiga uppgifter som du bör förvara på ett säkert ställe.
Skaffa Acertillbehör
Vi är glada att kunna meddela att Acers garantiförlängningsprogram och tillbehör för
bärbara datorer finns tillgängligaonline. Kom och besök vår webbshop och hitta det du
behöver på store.acer.com.
Vår Acer-butik sprider sig successivt men kanske inte finns tillgänglig i vissa regioner.
Kontrollera regelbundet för att se när den blir tillgänglig i ditt hemland.
Modellnummer: ________________________________
Serienummer: _________________________________
Inköpsdatum: __________________________________
Inköpsställe: __________________________________
© 2012 Med ensamrätt.
Snabbguide för Aspire V3 bärbar dator
Denna revidering: 08/2012
3
Svenska
Välkommen!
Vi vill tacka för att du har valt en bärbar Acer-dator som kommer att uppfylla
dina krav på bärbar datorbehandling.
Bruksanvisningar
För att hjälpa dig använda din bärbara Acer-dator har vi skapat ett antal
bruksanvisningar:
I instruktionsfoldern beskriver vi hur du kommer igång med installationen
av datorn.
Användarhandboken finns användbar information som är gemensam för
alla modeller i produktserien Aspire. Den tar upp grundläggande teman
som användning av tangentbord, ljud osv. Det är viktigt att du förstår att
Användarhandboken ibland hänvisar till funktioner och detaljer som bara
finns på vissa modeller i serien, och inte nödvändigtvis just den modell som
du köpt. I dessa fall påpekas detta i texten med formuleringar som ”endast
för vissa modeller”.
I Snabbguide får du en introduktion till grundläggande funktioner och
detaljer i datorn. Om du vill ha mer information om hur datorn kan göra dig
mer produktiv, se Användarhandboken. Den bruksanvisningen innehåller
detaljerad information om ämnen som systemverktyg, återhämtning av
data, utökningsmöjligheter och felsökning. Dessutom innehåller den
information om garanti samt allmänna bestämmelser och
säkerhetsföreskrifter som gäller din dator. Den finns tillgänglig i portabelt
dokumentformat (PDF) i datorn när den levereras. Följ de här
anvisningarna för att visa den:
1 Ange "Användare" i Start.
2 Klicka på Acer användarhandbok.
4
Svenska
Beskrivning av din bärbara Acer-dator
När du har installerat datorn enligt illustrationen i instruktionsfoldern vill vi
beskriva din nya bärbara Acer-dator.
Vy över ovansidan
# Ikon Objekt Beskrivning
1 Webbkamera
Webbkamera för videokommunikation.
En lampa intill webbkameran indikerar att
webbkameran är aktiv.
2 Skärm Visar utdata från datorn.
5
Svenska
Snabbtangenter
Datorn använder snabbtangenter eller tangentkombinationer för att komma
åt de flesta av datorns kontroller som t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.
Du aktiverar en snabbtangenter genom att hålla ned <Fn> innan du trycker
på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.
3
Av-/på-knapp/
indikator
Slår på och stänger av datorn. Anger om
datorn är av eller på.
4 Tangentbord För inmatning av data i datorn.
5 Pekplatta
Beröringskänslig pekenhet som fungerar
som en datormus.
6
Klickknappar
(vänster och höger)
Vänster och höger knapp fungerar som
vänster och höger musknapp.
7 Högtalare
Vänster och höger högtalare som ger
stereoljud.
8 Mikrofon Inbyggd mikrofon för ljudinspelning.
Snabbtangent Ikon Funktion Beskrivning
<Fn> + <F3> Kommunikation
Aktiverar / avaktiverar datorns
kommunikationsenheter.
<Fn> + <F4> Vänteläge Placerar datorn i viloläge.
<Fn> + <F5>
Växla
bildskärm
Växlar visning mellan datorns
bildskärm och en extern
monitor (om ansluten) och
båda.
<Fn> + <F6> Skärmsläckare
Stänger av bildskärmens
bakgrundsbelysning för att
spara ström. Återgå genom att
trycka på en valfri tangent.
<Fn> + <F7>
Aktivera/
avaktivera
pekplatta
Aktivera/inaktivera den interna
pekplattan.
<Fn> + <F8>
Aktivera/
inaktivera
högtalare
Sätt på/stäng av högtalarna.
# Ikon Objekt Beskrivning
6
Svenska
<Fn> + < >
Öka ljusstyrkan Ökar bildskärmens ljusstyrka.
<Fn> + < >
Minska
ljusstyrka
Minskar bildskärmens
ljusstyrka.
<Fn> + < >
Höj volymen Höjer högtalarvolymen.
<Fn> + < > Sänk volymen Sänker högtalarvolymen.
<Fn> + <Home>
Spela upp/
pausa
Spelar upp eller pausar en
vald mediefil.
<Fn> + <Pg Up> Stopp
Stoppar uppspelning av vald
mediefil.
<Fn> + <Pg Dn> Föregående
Återgår till föregående
mediefil.
<Fn> + <End> Nästa Hoppar till nästa mediefil.
Snabbtangent Ikon Funktion Beskrivning
7
Svenska
Vy över stängd framsida
# Ikon Objekt Beskrivning
1 Flera-i-1-kortläsare
Avsedd för Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC), Memory Stick
PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD).
Obs: Tryck för att ta bort/sätta i kortet.
Endast ett kort kan vara aktivt åt gången.
2
Hårddiskindikator Tänds när hårddisken arbetar.
Kommunikations-
indikator
Anger status för datorns trådlösa
anslutningsenhet.
På-indikator Anger om datorn är av eller på.
Batteriindikator
Anger status för datorns batteri.
1. Laddar: Lyser orange när batteriet
laddas.
2. Fulladdad: Lyser blått då datorn är
ansluten till nätström.
1 2
8
Svenska
Vy från vänster
Information om USB 3.0
Kompatibel med USB 3.0 och tidigare enheter.
För optimal prestanda, använd USB 3.0-certifierade enheter.
Definieras i specifikationen USB 3.0 (SuperSpeed USB).
# Ikon Objekt Beskrivning
1 DC in-anslutning Ansluts till en växelströmsadapter.
2
Ethernet-port
(RJ-45)
Ansluts till ett Ethernet 10/100/1000-
baserat nätverk.
3
Port för extern
bildskärm (VGA)
Anslutning till en visningsenhet (t.ex.
extern bildskärm, LCD-projektor).
4 HDMI-port
Har stöd för digitala videoanslutningar av
högdefinitionstyp.
5 USB-port
Ansluter till USB-enheter.
Om en port är svart är den USB 2.0-
kompatibel. Om den är blå är den
dessutom USB 3.0-kompatibel (se nedan).
6
Mikrofoningång Anslutning för externa mikrofoner.
Utgång för hörlurar/
högtalare
Ansluts till ljudenheter (t.ex. högtalare,
hörlurar) eller ett headset med mikrofon.
261 3 54
9
Svenska
Vy från höger
# Ikon Objekt Beskrivning
1 USB-portar
Ansluter till USB-enheter.
Om en port är svart är den USB 2.0-
kompatibel. Om den är blå är den
dessutom USB 3.0-kompatibel (se nedan).
2 Optisk läsenhet
Inbyggd optisk läsenhet för CD- eller DVD-
skivor.
3
Åtkomstindikator
för optisk läsenhet
Tänds när den optiska läsenheten arbetar.
4
Utmatningsknapp
för optisk läsenhet
Matar ut skivan från den optiska
läsenheten.
5
Häl för mekanisk
utmatning
Matar ut skivluckan från den optiska
läsenheten när datorn är avstängd.
Obs: För in spetsen på ett gem i det
mekaniska utmatningshålet för att mata ut
det optiska enhetsfacket när datorn är
avslagen.
6
Skåra för
Kensingtonlås
Ansluts till ett Kensington-kompatibelt
datorskyddslås.
Obs: Lägg datorns låsvajer runt ett fast
föremål, t.ex. ett bord eller handtaget till en
låst skrivbordslåda. Sätt in låset i uttaget
och lås det sedan genom att vrida om
nyckeln. Vissa modeller är dock nyckellösa.
12 63 54
10
Svenska
Vy underifrån
Miljö
# Ikon Objekt Beskrivning
1
Hake/spärr för
frigöring av batteriet
Frigör batteriet före borttagning.
För in ett lämpligt verktyg i haken och
skjut den åt sidan för att lossa.
2
Minnesfack Här finns datorns huvudminne.
Hårddiskfack
Utrymme för datorns hårddisk
(fastskruvad).
3 Batterifack Avsett för datorns batteripack.
Temperatur:
Vid drift: 5°C till 35°C
Utom drift: -20°C till 65°C
Luftfuktighet (icke-kondenserande):
Vid drift: 20% till 80%
Utom drift: 20% till 80%
1
2
3
Part no.: NC.RYF11.046
Ver.: 01.01.02
/

Denna manual är också lämplig för