LG 32LV550W Bruksanvisning

varumärke
LG
Kategori
LCD-TV
Modell
32LV550W
Typ
Bruksanvisning
www.lg.com
ANVÄNDARHANDBOK
LED-LCD-TV
Läs den här användarhandboken noggrant innan du
använder produkten och spara den för framtida bruk.
2
SVE
SVENSKA
LICENSER
SVE
SVENSKA
LICENSER
Vilka licenser som kan användas varierar beroende på modellen. Mer information om de olika licenserna
finns på www.lg.com.
Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. ”Dolby” och symbolen med dubbelt D
är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som skapats av DivX, LLC, ett
dotterbolag till Rovi Corporation. Denna DivX Certified®-enhet kan spela upp DivX-
video. På www.divx.com finns mer information samt programvara för konvertering
av videomaterial till DivX-video.
OM DivX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certified®-enheten måste vara
registrerad för att det ska gå att spela upp DivX VOD-filmer (Video-on-Demand).
Registreringskoden hittar du genom att gå till alternativet DivX VOD i konfigure-
ringsmenyn. Besök vod.divx.com om du vill ha mer information om hur du genomför
registreringen.
”DivX Certified® för uppspelning av DivX®- och DivX Plus® HD-video (H.264/MKV)
upp till 1080p HD, inklusive Premium-material.”
“DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD och tillhörande logotyper är varumärken
som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används under licens.”
”Omfattas av en eller flera av följande amerikanska patent:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
OBS!
y Illustrationen kan se annorlunda ut än den gör på TV:n.
y TV-apparatens skärmvisningar (OSD, On Screen Display) kan se lite annorlunda ut jämfört med vad
som visas i användarhandboken.
y Tillgängliga menyer och alternativ kan skilja sig åt beroende på vilken ingångskälla eller produktmod-
ell du använder.
3
SVESVENSKA
LICENSER
4
SVE
SVENSKA
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
2 LICENSER
6 MONTERA OCH FÖRBEREDA
6 Uppackning
9 Köpa separat
10 Delar och knappar
15 Lyfta och flytta TV:n
15 Montering av TV:n
15 - Fästa stativet
19 - Placera TV:n på ett bord
21 - Montering på vägg
22 - Ordna kablarna
23 FJÄRRKONTROLL
26 Magic Motion-fjärrkontrollens funktioner
27 - Installera RF-dongel
27 - Registrera Magic Motion-fjärrkontrollen
27 - Så här använder du Magic Motion-
fjärrkontrollen
27 - Att tänka på när du använder Magic
Motion-fjärrkontrollen
28 TITTA PÅ TV
28 Ansluta en antenn
28 - Ansluta en antenn
28 - Ansluta till en parabolantenn
29 Slå på TV:n för första gången
29 Titta på TV
30 Öppna hemmenyn
31 Hantera program
31 - Installera program automatiskt
34 - Inställning av Kabel-DTV
34 - Ställa in satellit-DTV
35 - Uppdatera Tivu-programlista
36 - Installera program manuellt (i digitalt
läge)
37 - Installera program manuellt (i analogt
läge)
39 - Redigera din programlista
40 - Antennförstärkare
40 - Använda favoritprogram
40 - CI-information [gemensamt gränssnitt]
41 Använda fler alternativ
41 - Justera förhållande
42 - Ändra AV-läge
43 - Använda ingångslistan
44 Använda snabbmenyn
45 UNDERHÅLLNING
45 Nätverksanslutning
45 - Ansluta till ett kabelanslutet nätverk
46 - Ansluta till ett trådlöst nätverk
48 - Om du redan har ställt in en säkerhets-
kod
51 - Nätverksstatus
52 Premium-funktioner
52 - Meddelande
54 LG Apps – funktioner
54 - Registrera LG Apps
55 - Logga in med ditt konto för LG Apps
56 - Använda LG Apps
57 - Använda Mina appar
58 Funktionen Webbläsare
58 - Använda Webbläsare
59 - Bläddra bland dina favoritwebbplatser
61 Smart Share-funktion
61 - Ansluta USB-lagringsenheter
62 - Ansluta DMP (Digital Media Player) via
DLNA (Digital Living Network Alliance)
65 - Ansluta DMR (Digital Media Render) via
DLNA (Digital Living Network Alliance)
66 - Bläddra bland filer
67 - Spela upp video
70 - DivX® VOD-handbok
71 - Visa foton
73 - Lyssna på musik
75 Funktionen Media Link
75 - Anslutning för Media Link
76 - Använda Media Link
76 - Titta på filmer
77 - Använda avsnittet Musik
77 - Använda avsnittet för TV-program
78 - Installera insticksprogram
79 DVR-funktion
79 - Att tänka på när du använder en USB-
enhet
80 - Timeshift (PAUSA OCH ÅTERUPPS-
PELA LIVE-TV)
83 - INSPELNING
84 - SCHEMA
87 - INSPELAT FRÅN TV
90 EPG-funktion (elektronisk programguide)
(i digitalt läge)
90 - Aktivera eller avaktivera EPG
90 - Välja ett program
91 - Läget NU/NÄSTA
91 - Läget 8 dagars guide
91 - Datumändringsläge
91 - Ruta för ytterligare beskrivning
5
SVESVENSKA
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
92 3D-VISNING
92 3D-teknik
93 Att tänka på för 3D-glasögon
93 Visningsintervall för 3D-visning
94 Visa 3D-bilder
94 - Ställa in 3D-visning
96 ANPASSA TV-INSTÄLLNINGAR
96 Menyn INSTÄLLNINGAR
97 Anpassa inställningar
97 - Allmänna inställningar
98 - Inställningar för BILD
103 - Inställningar för LJUD
106 - Inställningar för TID
108 - Inställningar för LÅS
109 - Inställningar på menyn ALTERNATIV
112 - Inställningar för NÄTVERK
113 - Inställningar på menyn SUPPORT
114 ANSLUTA
115 Anslutningsöversikt
116 Ansluta en HD-mottagare, DVD-spelare
eller videospelare
116 - HDMI-anslutning
116 - DVI till HDMI-anslutning
117 - Komponentanslutning
117 - Euro Scart-anslutning
118 - Kompositanslutning
118 Ansluta en bärbar dator
119 - HDMI-anslutning
119 - DVI till HDMI-anslutning
120 - RGB-anslutning
121 Ansluta en ljudanläggning
121 - Digital optisk ljudanslutning
121 Anslutning för hörlurar
122 Ansluta en USB-enhet
122 Ansluta en CI-modul
123 Ansluta den trådlösa mediaboxen
123 SIMPLINK-anslutning
124 - Aktivera och använda SIMPLINK-meny-
erna
125 TEXT-TV
125 Slå På/Av
125 Enkel text
125 - Sidval
125 Färgknappsfunktion
125 - Block/Grupp/Sidval
125 - Direkta sidval
126 Fastext
126 - Sidval
126 Särskild text-TV-funktion
127 DIGITAL TEXT-TV
127 Text-TV inom digital tjänst
127 Text-TV med digital tjänst
128 SKÖTSEL
128 Uppdatera TV-apparatens inbyggda pro-
gramvara
129 Rengöra TV-apparaten
129 - Skärm och ram
129 - Skåp och stativ
129 - Strömkabel
130 Förebygga ”Inbränd bild” eller ”Inbrän-
ning” på TV-skärmen
131 FELSÖKNING
133 SPECIFIKATIONER
145 IR-KODER
146 ANSLUTA EN EXTERN STY-
RENHET
146 RS-232C - anslutning
146 Typ av kontakt;
D-Sub 9-polig hankontakt
147 Kopplingsschema för RS-232C
148 Kommunikationsparametrar
148 Referenslista för kommandon
149 Protokoll för överföring/mottagning
6
SVE
SVENSKA
MONTERA OCH FÖRBEREDA
Fjärrkontroll och batterier (AAA)
CD-skivan Nero MediaHome 4
Essentials
Användarhandbok
Putsduk
1
(Beroende på modell)
Ferritkärna
(Beroende på modell)
Rengöringsdukar (handske)
2
(Beroende på modell)
MONTERA OCH FÖRBEREDA
Uppackning
Kontrollera att din produktkartong innehåller följande föremål. Om några tillbehör saknas ska du kontakta
den återförsäljare som du köpte produkten av. Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig från
den verkliga produkten och det verkliga föremålet.
1 Torka försiktigt bort fläckar på skåpet med polerduken.
2 Torka bort fläckar på utsidan med rengöringsduken.
Torka varsamt bort fläckar. Om du trycker för hårt kan det leda
till repor eller missfärgningar.
Rengör panelen på framsidan genom att spruta vatten en
eller två gånger på rengöringsduken och torka långsamt i en
riktning. Ta bort överflödig fukt efter rengöringen. Överflödig
fukt kan orsaka vattenskador på panelen.
Vatten
7
SVESVENSKA
MONTERA OCH FÖRBEREDA
Endast 32/37/42/47LV55
**
, 32/37/42/47/55LV57
**
, 42/47/55LV77
**
, 32/37/42/47/55LW55
**
, 32/37/42/47/55LW57
**
,
32/42/47/55LW65
**
, 42/47/55LW75
**
, 42/47/55LW77
**
, 47/55LW95
**
, 47/55LW98
**
, 72LZ97
**
Strömkabel
(Endast 72LZ97
**)
Monteringsskruv
Kompositkabel
Komponentkabel
SCART-kabel Kabelsamlare
(Beroende på modell)
Magic Motion-fjärrkontroll,
band, batterier (AA)
(Endast
42/47/55LV77
**
,
42/47/55LW75
**
,
42/47/55LW77
**
,
47/55LW95
**
,
47/55LW98
**
,
72LZ97
**
)
FPR 3D-glasögon
1
(Endast
32/37/42/47/55LW55
**
,
32/37/42/47/55LW57
**
,
32/42/47/55LW65
**
,
47/55LW98
**
)
3D-glasögon (AG-S250)
(Endast 42/47/55LW75
**
,
42/47/55LW77
**
, 47/55LW95
**
,
72LZ97
**
)
Fixeringsskruv
(Endast 32/37LV55
**
,
32/37LV57
**
,
32/37LW55
**
,
32/37LW57
**
,
32LW65
**
)
x 8
M4 x 16
(Endast
47/55LW95
**
,
47/55LW98
**
)
x 8
M4 x 12
M5 x 35
M4 x 26
(Endast 72LZ97
**
)
x 4
x 4
(
Endast
32/37/42/47LV55
**
,
32/37/42/47/55LV57
**
,
42/47/55LV77
**
,
32/37/42/47/55LW55
**
,
32/37/42/47/55LW57
**
,
32/42/47/55LW65
**
,
42/47/55LW75
**
,
42/47/55LW77
**
)
Magic Motion-fjärrkontroll,
band, batterier (AA)
RF-dongel Kabel till RF-dongel Kardborrband
Endast 32/37/42/47/55LV571S, 32/37/42/47/55LW573S, 32/37/42/47/55LW575S
1 3D-glasögonens nummer kan variera beroende på land.
8
SVE
SVENSKA
MONTERA OCH FÖRBEREDA
VARNING!
y Använd inte några ej godkända produkter eftersom det kan ha negativ inverkan på säkerheten och
produktens livslängd.
y Alla skador eller personskador som orsakats av användning av ej godkända produkter täcks inte av
garantin.
y
Vilka föremål som medföljer din produkt kan variera beroende på modell.
y
Produktspecifikationer och innehåll i den här användarhandboken kan ändras utan föregående
meddelande på grund av uppgradering av produktens funktioner.
y
Så här använder du ferritkärnan (Beroende på modell)
- Minska TV-störningar från elektromagnetiska vågor med hjälp av ferritkärnan. Placera
ferritkärnan på strömkabeln nära vägguttaget.
- Sätt fast ferritkärnan enligt bilden nedan.(Endast 72LZ97
**
)
Minska elektromagnetiska vågor i HDMI- till-DVI-kabeln med hjälp av ferritkärnan.
y
För bästa möjliga anslutning
bör HDMI-kablar och USB-enheter inte vara större än 10 mm tjocka
och 18 mm breda.
OBS!
*A 10 mm
*B 18 mm
Placera ferritkärnan 15 cm
från HDMI/DVI IN-kabeln.
IN 1(ARC)
HDMI/DVI
9
SVESVENSKA
MONTERA OCH FÖRBEREDA
Köpa separat
Tillbehör som köps separat kan ändras eller justeras för kvalitetsförbättring utan föregående meddelande.
Kontakta din återförsäljare om du vill köpa dessa produkter.
De här enheterna kan endast användas med kompatibla LED-LCD-TV-apparater från LG.
Trådlös mediabox
(AN-WL100E,
AN-WL100ET)
3D-glasögon
(AG-S230, AG-S250, AG-S270)
(Endast 42/47/55LW75
**
,
42/47/55LW77
**
, 47/55LW95
**
,
72LZ97
**
)
LG:s USB för VOD
(AN-UM200)
(Enbart Frankrike)
Trådlöst nätverk för bredband
/DLNA-adapter
(AN-WF100)
(Förutom 47/55LW95
**
,
47/55LW98
**
)
Magic Motion-fjärrkontroll
(AN-MR200)
FPR 3D-glasögon
1
(AG-F2
**
)
(Endast 32/37/42/47/55LW55
**
,
32/37/42/47/55LW57
**
,
32/42/47/55LW65
**
, 47/55LW98
**
)
Videosamtalskamera
2
(AN-VC300)
(Beroende på modell)
1 Modellnamnet och -designen kan ändras på grund av uppgraderingar av produktfunktioner, tillverkaren
eller på grund av olika regler.
2 Videosamtalskamera kan användas med vissa av LG:s TV-apparater.
Videosamtalskameror är inte tillgängliga i alla länder.
10
SVE
SVENSKA
MONTERA OCH FÖRBEREDA
Delar och knappar
y
Illustrationen kan se annorlunda ut än den gör på TV:n.
y
TV:n kan sättas i standby-läge för att minska strömförbrukningen. Den bör dessutom stängas av
om den inte ska användas på ett tag eftersom det minskar strömförbrukningen ytterligare.
Den ström som förbrukas under användningen kan minskas rejält om bildens ljusstyrka minskas,
vilket i sin tur minskar de totala driftskostnaderna.
OBS!
VARNING!
y Trampa inte på glasstället och utsätt det inte för stötar. Stället kan gå sönder, vilket kan leda till
personskador eller att TV:n faller.
y Dra inte TV:n. Det kan skada både produkten och golvet.
y Vissa modeller har en tunn film som sitter fast på skärmen och den här filmen får inte tas bort.
11
SVESVENSKA
MONTERA OCH FÖRBEREDA
OBS!
y Du kan ställa in strömindikatorn på Av eller På genom att välja ALT. i hemmenyn –
INSTÄLLNINGAR.
Funktionsknapp
2
Beskrivning
/
I
Stänger av eller slår på strömmen.
INPUT (Ingång) Ändrar ingångskällan.
HOME (Hem) Ger åtkomst till hemmenyn, eller sparar din inmatning och går ur menyerna.
OK
󰋚
Väljer det markerade menyalternativet eller bekräftar en inmatning.
Justerar volymen.
P Bläddrar mellan sparade program.
1 Intelligent sensor – Justerar bildkvaliteten och ljusstyrkan i enlighet med den omgivande miljön.
2 Alla knapparna är tryckkänsliga och du behöver bara trycka lätt med fingret på dem.
Endast 32/42/47/55LW65
**
, 47/55LW95
**
, 47/55LW98
**
INPUT
HOME
P
OK
H
INPUT
HOME
H
OK
P
WIRELESS
CONTROL
AUDIO
VIDEO
L/MONO
R
RS-232C IN (CONTROL&SERVICE)
AV IN2
LAN
RGB IN (PC)
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
13/18V
700mA Max
LNB IN
Satellite
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AV1
(RGB)
ANTENNA/
CABLE IN
AV IN 3
AUDIO / VIDEO
COMPONENT IN
AUDIO / Y PB PR
H/P
IN 1(ARC) IN 2 IN 3 IN 4
HDMI/DVI HDMI/DVI HDMI/DVI HDMI/DVI
HDD IN
USB IN 1
USB Apps
USB IN 2
Anslutningspanel på
baksidan
(Se sid.114)
Högtalare
(Endast 32/42/47/55LW650S, 32/42/47/55LW650G,
47/55LW950S, 47/55LW950G, 47/55LW980S,
47/55LW980G)
(Förutom 32/42/47/55LW650S,
32/42/47/55LW650G, 47/55LW950S,
47/55LW950G, 47/55LW980S,
47/55LW980G)
INPUT
P
OK
WIRELESS
CONTROL
AUDIO
VIDEO
L/MONO
R
RS-232C IN (CONTROL&SERVICE)
AV IN2
IN 1(ARC) IN 2 IN 3 IN 4
USB IN 1
HDD IN
HDMI/DVI HDMI/DVI HDMI/DVI HDMI/DVI
USB IN 2
USB Apps
LAN
RGB IN (PC)
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AV1
(RGB)
ANTENNA/
CABLE IN
AV IN 3
AUDIO / VIDEO
COMPONENT IN
AUDIO / Y PB PR
H/P
HOME
H
Touchknappar
2
Fjärrkontrollssensor och
intelligent
1
sensor
Strömindikator
Skärm
Endast 47/55LW95
**
, 47/55LW98
**
Endast 32/42/47/55LW65
**
12
SVE
SVENSKA
MONTERA OCH FÖRBEREDA
OBS!
y Du kan ställa in strömindikatorn på Av eller På genom att välja ALT. i hemmenyn –
INSTÄLLNINGAR.
Funktionsknapp
2
Beskrivning
/
I
Stänger av eller slår på strömmen.
INPUT (Ingång) Ändrar ingångskällan.
HOME (Hem) Ger åtkomst till hemmenyn, eller sparar din inmatning och går ur menyerna.
OK
󰋚
Väljer det markerade menyalternativet eller bekräftar en inmatning.
Justerar volymen.
P Bläddrar mellan sparade program.
1 Intelligent sensor – Justerar bildkvaliteten och ljusstyrkan i enlighet med den omgivande miljön.
2 Alla knapparna är tryckkänsliga och du behöver bara trycka lätt med fingret på dem.
Endast 32/37/42/47LV55
**
, 32/37/42/47/55LW55
**
, 42/47/55LW75
**
INPUT
HOME
H
P
OK
WIRELESS
CONTROL
AUDIO
VIDEO
L/MONO
R
RS-232C IN (CONTROL&SERVICE)
AV IN2
LAN
RGB IN (PC)
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
13/18V
700mA Max
LNB IN
Satellite
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AV1
(RGB)
ANTENNA/
CABLE IN
AV IN 3
AUDIO / VIDEO
COMPONENT IN
AUDIO / Y P
B
P
R
H/P
IN 1(ARC) IN 2 IN 3 IN 4
HDMI/DVI HDMI/DVI HDMI/DVI HDMI/DVI
HDD IN
USB IN 1
USB Apps
USB IN 2
Fjärrkontrollssensor
och intelligent
1
sensor
Skärm
Touchknappar
2
Anslutningspanel på
baksidan
(Se sid.114)
Högtalare
(Endast 32/37/42/47LV550S, 32/37/42/47LV550G, 32/37/42/47/55LW550S,
32/37/42/47/55LW550G, 42/47/55LW750S, 42/47/55LW750G)
(Förutom 32/37/42/47LV550S,
32/37/42/47LV550G,
32/37/42/47/55LW550S,
32/37/42/47/55LW550G,
42/47/55LW750S,
42/47/55LW750G)
INPUT
P
OK
WIRELESS
CONTROL
AUDIO
VIDEO
L/MONO
R
RS-232C IN (CONTROL&SERVICE)
AV IN2
IN 1(ARC) IN 2 IN 3 IN 4
USB IN 1
HDD IN
HDMI/DVI HDMI/DVI HDMI/DVI HDMI/DVI
USB IN 2
USB Apps
LAN
RGB IN (PC)
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AV1
(RGB)
ANTENNA/
CABLE IN
AV IN 3
AUDIO / VIDEO
COMPONENT IN
AUDIO / Y PB PR
H/P
HOME
H
Strömindikator
13
SVESVENSKA
MONTERA OCH FÖRBEREDA
OBS!
y Du kan ställa in strömindikatorn på Av eller På genom att välja ALT. i hemmenyn –
INSTÄLLNINGAR.
Knapp Beskrivning
/
I
Stänger av eller slår på strömmen.
INPUT (Ingång) Ändrar ingångskällan.
HOME (Hem) Ger åtkomst till hemmenyn, eller sparar din inmatning och går ur menyerna.
OK
󰋚
Väljer det markerade menyalternativet eller bekräftar en inmatning.
Justerar volymen.
P Bläddrar mellan sparade program.
1 Intelligent sensor – Justerar bildkvaliteten och ljusstyrkan i enlighet med den omgivande miljön.
Endast 32/37/42/47/55LV57
**
, 42/47/55LV77
**
,
32/37/42/47/55LW57
**
, 42/47/55LW77
**
Fjärrkontrollssensor och intelligent
1
sensor, strömindikator
WIRELESS
CONTROL
AUDIO
VIDEO
L/MONO
R
RS-232C IN (CONTROL&SERVICE)
AV IN2
LAN
RGB IN (PC)
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
13/18V
700mA Max
LNB IN
Satellite
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AV1
(RGB)
ANTENNA/
CABLE IN
AV IN 3
AUDIO / VIDEO
COMPONENT IN
AUDIO / Y PB PR
H/P
IN 1(ARC) IN 2 IN 3 IN 4
HDMI/DVI HDMI/DVI HDMI/DVI HDMI/DVI
HDD IN
USB IN 1
USB Apps
USB IN 2
OK
P
HOME
INPUT
H
Knappar
Högtalare
Skärm
(Endast 32/37/42/47/55LV570S, 32/37/42/47/55LV571S,
32/37/42/47/55LV570G, 42/47/55LV770S, 32/37/42/47/55LW570S,
32/37/42/47/55LW573S, 32/37/42/47/55LW575S, 32/37/42/47/55LW570G,
42/47/55LW770S, 42/47/55LW770G)
(Förutom
32/37/42/47/55LV570S,
32/37/42/47/55LV571S,
32/37/42/47/55LV570G,
42/47/55LV770S,
32/37/42/47/55LW570S,
32/37/42/47/55LW573S,
32/37/42/47/55LW575S,
32/37/42/47/55LW570G,
42/47/55LW770S,
42/47/55LW770G)
INPUT
P
OK
WIRELESS
CONTROL
AUDIO
VIDEO
L/MONO
R
RS-232C IN (CONTROL&SERVICE)
AV IN2
IN 1(ARC) IN 2 IN 3 IN 4
USB IN 1
HDD IN
HDMI/DVI HDMI/DVI HDMI/DVI HDMI/DVI
USB IN 2
USB Apps
LAN
RGB IN (PC)
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AV1
(RGB)
ANTENNA/
CABLE IN
AV IN 3
AUDIO / VIDEO
COMPONENT IN
AUDIO / Y PB PR
H/P
HOME
H
Anslutningspanel på
baksidan
(Se sid.114)
14
SVE
SVENSKA
MONTERA OCH FÖRBEREDA
Endast 72LZ97
**
OBS!
y Du kan ställa in strömindikatorn på Av eller På genom att välja ALT. i hemmenyn –
INSTÄLLNINGAR.
Funktionsknapp
2
Beskrivning
/
I
Stänger av eller slår på strömmen.
INPUT (Ingång) Ändrar ingångskällan.
HOME (Hem) Ger åtkomst till hemmenyn, eller sparar din inmatning och går ur menyerna.
OK
󰋚
Väljer det markerade menyalternativet eller bekräftar en inmatning.
Justerar volymen.
P Bläddrar mellan sparade program.
1 Intelligent sensor – Justerar bildkvaliteten och ljusstyrkan i enlighet med den omgivande miljön.
2 Alla knapparna är tryckkänsliga och du behöver bara trycka lätt med fingret på dem.
INPUT
P
OK
LAN
RGB IN (PC)
13/18V
700mA Max
LNB IN
Satellite
AUDIO IN
(RGB/DVI)
ANTENNA
/CABLE
IN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
AV1
(RGB)
HOME
H
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
PR
USB IN
1
HDD IN
2
USB Apps
HDMI/DVI IN
1
ARC
32
WIRELESS
CONTROL
H/P
IN
COMPO
NENT
AV2
VIDEO
AUDIO
Y
PB
Fjärrkontrollssensor
och intelligent
1
sensor
Strömindikator
Skärm
Touchknappar
2
Högtalare
Anslutningspanel på
baksidan
(Se sid.114)
(Endast 72LZ970S, 72LZ970G)
(Förutom 72LZ970S,
72LZ970G)
INPUT
P
OK
LAN
RGB IN (PC)
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
AUDIO IN
(RGB/DVI)
ANTENNA
/CABLE
IN
AV1
(RGB)
HOME
H
RS-232C IN
SERVICE ONLY
PR
USB IN
1
HDD IN
2
USB Apps
HDMI/DVI IN
1
ARC
432
WIRELESS
CONTROL
H/P
IN
COMPO
NENT
AV
VIDEO
AUDIO
Y
PB
15
SVESVENSKA
MONTERA OCH FÖRBEREDA
Lyfta och flytta TV:n
Innan du lyfter eller flyttar TV:n bör du läsa följande
så att den inte repas eller skadas, samt som en
garanti för säker transport oavsett TV:apparatens
typ eller storlek.
Montering av TV:n
Sätt TV:n på ett stativ och placera den
på ett bord eller montera den på väggen.
Om du inte ska montera TV:n på väggen följer du
anvisningarna här för att fästa stativet.
Fästa stativet
y
Vi rekommenderar att TV:n är kvar i kartongen
eller förpackningsmaterialet när du flyttar den.
y
Koppla bort strömsladden och alla kablar
innan du flyttar eller lyfter TV:n.
y
Se till att skärmen är vänd bort från dig när du
håller TV:n för att skydda den mot skador.
y
Håll den övre och undre delen av ramen
i ett fast grepp. Se till att inte hålla i den
transparenta delen, högtalarna eller
högtalargallren.
y
Det krävs minst 2 personer för att flytta en
större TV.
y
Om du ska bära TV:n ska den hållas på
samma sätt som bilden visar.
y
Utsätt inte TV:n för stötar eller stora vibrationer
vid transport.
y
Håll TV:n upprätt när du lyfter den och se till
att inte vända den på sidan eller luta den åt
vänster eller höger.
y Undvik att röra vid skärmen eftersom det
kan skada den.
VARNING!
Endast 47/55LW95
**
, 47/55LW98
**
1
Lägg TV:n med skärmen nedåt på en plan yta.
y
Lägg en skummatta eller mjuk skyddsduk
på ytan för att skydda skärmen mot
skador. Kontrollera så att inget ligger
emot skärmen.
VARNING!
2
Montera ihop stativet med dess fot.
Modell Monteringsskruv Antal skruvar
47/55LW95
**
47/55LW98
**
M4 x 16 4
(Förutom 72LZ970S,
72LZ970G)
3
Montera delarna till den bakre stativkåpan
TV:n.
Stativ
Fot
Bakre
stativkåpa
16
SVE
SVENSKA
MONTERA OCH FÖRBEREDA
4 Fäst stativet vid TV:n med 4 skruvar.
Modell Monteringsskruv Antal skruvar
47/55LW95
**
47/55LW98
**
M4 x 16 4
y Dra åt skruvarna ordentligt så att TV:n
inte kan välta framåt. Dra dock inte
skruvarna alltför hårt.
VARNING!
Endast 32/37/42/47LV55
**
, 32/37/42/47/55LV57
**
,
42/47/55LV77
**
, 32/37/42/47/55LW55
**
,
32/37/42/47/55LW57
**
, 32/42/47/55LW65
**
,
42/47/55LW75
**
, 42/47/55LW77
**
1
Lägg TV:n med skärmen nedåt på en plan
yta.
2
Montera ihop stativet med dess fot.
Modell
Monteringsskruv
Antal
skruvar
32/37/42/47LV55
**
,
32/37/42/47/55LV57
**
,
42/47/55LV77
**,
32/37/42/47/55LW55
**
,
32/37/42/47/55LW57
**
,
42/47/55LW75
**
,
42/47/55LW77
**,
32/42/47/55LW65
**
M4 x 12 4
y
Lägg en skummatta eller mjuk skyddsduk
på ytan för att skydda skärmen mot
skador. Kontrollera så att inget ligger
emot skärmen.
VARNING!
Fot
Stativ
3
Montera TV:n enligt illustrationen..
17
SVESVENSKA
MONTERA OCH FÖRBEREDA
4 Fäst stativet vid TV:n med 4 skruvar.
Modell
Monteringsskruv
Antal
skruvar
32/37/42/47LV55
**
,
32/37/42/47/55LV57
**
,
42/47/55LV77
**,
32/37/42/47/55LW55
**
,
32/37/42/47/55LW57
**
,
42/47/55LW75
**
,
42/47/55LW77
**,
32/42/47/55LW65
**
M4 x 12 4
y Dra åt skruvarna ordentligt så att TV:n
inte kan välta framåt. Dra dock inte
skruvarna alltför hårt.
VARNING!
18
SVE
SVENSKA
MONTERA OCH FÖRBEREDA
Endast 72LZ97
**
1
Lägg TV:n med skärmen nedåt på en plan yta.
y Dra åt skruvarna ordentligt så att TV:n
inte kan välta framåt. Dra dock inte
skruvarna alltför hårt.
VARNING!
2
Montera ihop stativet med dess fot.
Modell Monteringsskruv Antal skruvar
72LZ97
**
M5 x 35 4
4 Montera delarna till den bakre stativkåpan
TV:n.
5 Fäst stativet vid TV:n med 4 skruvar.
Modell Monteringsskruv Antal skruvar
72LZ97
**
M4 x 26 4
y
Lägg en skummatta eller mjuk skyddsduk
på ytan för att skydda skärmen mot
skador. Kontrollera så att inget ligger
emot skärmen.
VARNING!
3
Montera TV:n enligt illustrationen..
Stativ
Fot
19
SVESVENSKA
MONTERA OCH FÖRBEREDA
Placera TV:n på ett bord
1
Lyft upp TV:n i upprätt position på ett bord.
- Lämna ett utrymme på (minst) 10 cm mellan
TV:n och väggen för ventilation.
y Placera inte TV:n i närheten av eller på
värmekällor eftersom det kan leda till
brand eller annan skada.
VARNING!
y Du kan vrida TV:n 20 grader åt höger
eller vänster för att få en bra vinkel.
OBS!
2
Anslut strömsladden till ett eluttag.
Säkra TV:n i ett bord
Endast 32/37LV55
**
, 32/37LV57
**
, 32/37LW55
**
,
32/37LW57
**
, 32LW65
**
Fäst TV:n i ett bord så att den inte välter framåt,
skadas eller orsakar annan skada.
Ställ TV:n på ett bord och sätt i och skruva fast
medföljande skruv i stativets baksida.
y TV-apparaten bör fästas säkert i golvet/
väggen enligt installationsanvisningarna
så att den inte tippar över. Om TV:n
välter omkull, skakas eller gungar till kan
någon bli skadad.
VARNING
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
20
SVE
SVENSKA
MONTERA OCH FÖRBEREDA
Säkra TV:n i en vägg
(Denna funktion finns inte på alla modeller.)
1 Sätt i och skruva åt skruvöglorna eller
vinkeljärnen och skruvarna på baksidan av
TV:n.
- Om det redan sitter skruvar där skruvöglorna
ska sättas fast tar du bort dem först.
2 Fäst vinkeljärnen med skruvarna på väggen.
Passa in vinkeljärnen på väggen mot
skruvöglorna på baksidan av TV:n.
3 Fäst ihop skruvöglorna och vinkeljärnen
ordentligt med ett stadigt rep.
Se till att repet är horisontellt mot den plana
ytan.
Så här använder du Kensington-låset
(Denna funktion finns inte på alla modeller.)
Fästpunkten för Kensington-låset finns på
baksidan av TV:n. Mer information om installation
och användning finns i den användarhandbok som
medföljer Kensington-låset, eller på http://www.
kensington.com.
Fäst kabeln till Kensington-låset i TV:n och i bor-
det.
y Använd en hållare eller ett skåp som är
stark/t och stor/t nog att klara TV:ns vikt
på ett säkert sätt.
OBS!
y Se till att barn inte klättrar på TV:n eller
hänger i den.
VARNING!
/

Denna handbok är också lämplig för