Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G Användarmanual

varumärke
Nikon
Kategori
kameralinser
Modell
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Typ
Användarmanual
46
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
För din säkerhet
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Plocka inte isär. Att röra vid de interna delarna i kameran eller objektivet
kan leda till skador. Vid fel ska produkten endast repareras av en
kvalificerad tekniker. Skulle produkten öppnas upp p.g.a. ett fall eller
annan olycka, ta bort kamerabatteriet och/eller koppla bort
nätadaptern och ta sedan med produkten till en Nikon-auktoriserad
serviceverkstad för inspektion.
Stäng omedelbart av kameran om något fel uppstår. Om rök eller en onormal
lukt kommer från utrustningen, koppla omedelbart ur nätadaptern och
ta bort kamerabatteriet. Var försiktig så att du inte bränner dig. Fortsatt
användning kan leda till brand eller skador. Efter att du tagit ur batteriet,
ta med utrustningen till en Nikon-auktoriserad serviceverkstad för
inspektion.
Använd inte i närheten av lättantändlig gas. Att använda elektronisk
utrustning i närheten av lättantändlig gas kan leda till explosion eller
brand.
Titta inte mot solen genom objektivet eller kamerans sökare. Att titta mot
solen eller annan stark ljuskälla genom objektivet eller sökaren kan leda
till permanenta synskador.
Håll utom räckhåll för barn. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det
leda till skador.
Observera följande försiktighetsåtgärder när objektivet och kameran hanteras:
- Håll objektivet och kameran torr. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det leda till brand eller elektriska stötar.
- Hantera inte objektivet eller kameran med våta händer. Om denna
försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till elektriska stötar.
- Håll solen långt utanför bilden när motiv fotograferas i motljus. Solljus som
fokuseras in i kameran när solen är i eller nära bilden kan orsaka brand.
- Om objektivet inte ska användas under en längre tid, sätt fast det
främre och bakre objektivlocket och förvara objektivet skyddat från
direkt solljus. Om det lämnas i direkt solljus kan objektivet fokusera
solens strålar på brännbara föremål och orsaka brand.
Bär inte stativ med ett objektiv eller kamera monterade. Du kan orsaka skador
om du ramlar eller oavsiktligt slår i någon.
Lämna inte objektivet där det kan utsättas för extremt höga temperaturer, så
som i en stängd bil eller i direkt solljus. Om denna försiktighetsåtgärd inte
följs kan det skada objektivets inre delar och orsaka brand.
47
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Tack för att du köpt ett AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G-objektiv.
Innan produkten används, var god läs både dessa
instruktioner och kamerans handbok noggrant.
Obs!: När det är monterat på en digital spegelreflexkamera i DX-format
såsom D90 eller kameror i D300-serien har detta objektiv en bildvinkel på
44° och en brännvidd som motsvarar 52,5 mm (35 mm-format).
Objektivets delar
we r t yu io
!1
!0q
q
Motljusskydd.................................. 50
w Justeringsmarkering för
motljusskydd............................ 50
e Låsmarkering för
motljusskydd............................ 50
r Monteringsmarkering för
motljusskydd............................ 50
t Fokusring.......................................... 49
y
Fokusavståndsindikering ........49
u Fokusavståndsmarkering........49
i
Objektivets monteringsmarkering
o Objektivets
gummimonteringspackning
...52
!0 CPU-kontakter................................52
!1 Fokuslägesväljare.........................48
48
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Kompatibilitet
Bockar (““) indikerar funktioner som stöds, streck (“—”)
funktioner som inte stöds. Vissa begränsningar kan finnas, se
kamerans handbok för mer information.
1 Exponeringsläge M (manuellt) ej tillgängligt.
2 Inkluderar AUTO och motivlägen (Digital Vari-program).
3 Autofokus.
Fokusering
Fokuslägen som stöds visas i följande tabell (för information
om kamerafokuslägen, se kamerans handbok).
Kamera
Exponerings
(fotograferings)-
läge
AF
3
P
2
S A M
Nikon digitala spegelreflexkameror i FX-format och DX-format ✔✔✔✔
F6, F5, F100, F80-serien, F75-serien, F65-serien, Pronea 600i, Pronea S
1
✔✔✔✔
F4-serien, F90X, F90-serien, F70-serien ✔✔——
F60-serien, F55-serien, F50-serien, F-401x, F-401s, F-401 ✔✔✔✔
F-801s, F-801, F-601
M ✔✔——
F3AF, F-601, F-501, Nikon MF kameror (utom F-601
M)
Kamera
Kamerafokusläge
Objektivfokusläge
M/A M
Nikon digitala
spegelreflexkameror i
FX-format och DX-format,
F6, F5, F4-serien, F100,
F90X, F90-serien,
F80-serien, F75-serien,
F70-serien, F65-serien,
Pronea 600i, Pronea S
AF
Autofokus med
manuell
styrning
Manuell
fokusering med
elektronisk
avståndsmätare
MF
Manuell fokusering (elektronisk
avståndsmätare tillgänglig med
alla kameror förutom F-601
M)
F60-serien, F55-serien,
F50-serien, F-801s, F-801,
F-601
M, F-401x, F-401s,
F-401
AF, MF
49
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
M/A (Autofokus med manuell styrning)
För att fokusera med autofokus med manuell styrning (M/A):
Skärpedjup
Indikatorerna för skärpedjup på objektivet visar det
ungefärliga skärpedjupet (se sida 142 för mer information).
Om kameran har möjlighet till förhandsgranskning av
skärpedjupet (stop down) kan skärpedjupet också
förhandsgranskas i sökaren.
Bländare
Bländaren justeras med kamerakontrollerna.
z
Dra objektivets fokuslägesväljare till M/A.
x
Fokusera.
Om så önskas kan autofokus åsidosättas genom att rotera
objektivets fokusring medan avtryckaren är intryckt
halvvägs (eller, om kameran är utrustad med en AF-ON-
knapp, medan AF-ON-knappen är intryckt). För att
fokusera om med autofokus, tryck in avtryckaren halvvägs
eller tryck på AF-ON-knappen igen.
1
2.5
0.5
Fokusavståndsmarkering
Indikatorer för
skärpedjup
50
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Inbyggda blixtenheter
När den inbyggda blixten används på kameror som är
utrustade med en inbyggd blixtenhet, fotografera på minst
0,6 m avstånd och ta bort motljusskyddet för att förhindra
vinjettering (skuggor som uppstår där den främre delen av
objektivet skymmer den inbyggda blixten).
Motljusskyddet
Motljusskydden skyddar objektivet och blockerar ljus som
annars kan orsaka linsöverstrålning eller ghost-effekt.
Vid montering och borttagning av skyddet, håll i det längst ner
vid -symbolen och undvik att hålla i det för hårt. Om
skyddet inte är korrekt monterat kan vinjettering inträffa.
Skyddet kan vändas och monteras på objektivet när det inte
används. När skyddet är vänt kan det monteras på och av
genom att vrida på det medan det hålls i nära låsmarkeringen
(
{
).
Kamera Använd på avstånd
F60-serien, F65-serien 1,5 m eller mer
F50-
serien
3,0 m eller mer
F55-
serien
2,0 m eller mer
F-401x, F-401s, F-401
Objektivet orsakar vinjettering på
alla avstånd
Rikta upp motljusskyddets låsmarkering (—
{)
med motljusskyddets monteringsmarkering (
)
på objektivet (e).
51
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Mattskivor
Följande kameror stöder en mängd olika mattskivor för
användning i olika situationer.
: Rekommenderas.
{: Vinjettering är synlig i sökaren (fotografier påverkas inte).
—: Inte kompatibel med kameran.
( ): Siffror inom parentes visar exponeringskompensationen för
centrumvägd mätning. Välj “Other screen (Annan skiva)” för anpassad
inställning b6 (“Screen comp. (Skivkomp.)”) när
exponeringskompensationen justeras för F6; notera att med andra
skivor än B eller E måste “Other screen (Annan skiva)” väljas även när
värdet för exponeringskompensationen är 0.
Exponeringskompensationen för F5 kan justeras med anpassad
inställning 18; se kamerans handbok för mer information.
Tom cell: Ej lämplig för användning med detta objektiv. Notera dock att skivor
av typ M kan användas för mikroskopfotografering och
makrofotografering vid förstoringar på 1 : 1 eller högre.
Obs!: F5 stöder matrismätning endast med mattskivorna A, B, E, EC-B/
EC-E, J och L.
Skiva
A B C E
EC-B
EC-E
G1 G2 G3 G4 J L M UKamera
F6  ——
F5+DP-30 {  { 
F5+DA-30 {  {{
52
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Objektivskötsel
Lyft inte upp eller håll i objektivet eller kameran bara med
hjälp av motljusskyddet.
Håll CPU-kontakterna rena.
Om objektivets gummimonteringspackning skulle skadas,
sluta omedelbart använda utrustningen och ta med
objektivet till en Nikon-auktoriserad serviceverkstad för
reparation.
Använd en blåspensel för att ta bort damm och ludd från
objektivets ytor. För att ta bort smuts och fingeravtryck,
använd en liten mängd etanol eller linsrengöringsmedel på
en mjuk, ren bomullstrasa eller linsrengöringsduk och rengör
från mitten och utåt med en cirkelrörelse. Var försiktig så att
du inte lämnar fläckar eller rör vid glaset med fingrarna.
Använd aldrig organiska lösningsmedel som thinner eller
bensen för att rengöra objektivet.
Motljusskyddet eller NC-filter kan användas för att skydda
objektivets främre element.
Sätt fast det främre och bakre locket innan objektivet
placeras i sitt mjuka fodral.
Om objektivet inte ska användas under en längre tid, förvara det
på en sval, torr plats för att förhindra mögel och rost. Förvara
inte i direkt solljus eller med malkulor av nafta eller kamfer.
Håll objektivet torrt. Om den interna mekanismen rostar kan
det leda till skador som inte kan repareras.
Om objektivet lämnas på extremt varma platser kan detta
skada eller förvrida delar gjorda av armerad plast.
Medföljande tillbehör
67 mm främre objektivlock som knäpps på plats LC-67
Bakre objektivlock LF-4
Bajonettskydd HB-59
Flexibelt objektivfodral CL-1118
53
Jp
En
De
Fr
Es
Sv
Ru
Nl
It
Cz
Sk
Ro
Ua
Ck
Ch
Kr
Kompatibla tillbehör
67 mm skruvfilter
Trådlös fjärrblixt Speedlight SB-R200: Upp till två trådlösa
fjärrblixtenheter SB-R200 kan monteras på objektivet.
Specifikationer
Nikon förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för hårdvaran som
beskrivs i denna handbok när som helst och utan föregående meddelande.
Typ Typ G AF-S-objektiv med inbyggd CPU- och
F-fattning
Brännvidd 35 mm
Största bländare f/1.4
Objektivets konstruktion 10 element i 7 grupper (inklusive 1 asfäriskt
objektivelement och element med Nano Crystal Coat)
Bildvinkel Nikon filmsystemkameror och digitala
systemkameror i FX-format: 63°
Nikon digitala systemkameror i DX-format: 44°
IX240-systemkameror: 52°
Avståndsinformation Skickas till kameran
Fokusering Bakre fokuseringssystem (RF) med autofokus
kontrollerad av Silent Wave-motor och separat
fokusring för manuell fokusering
Fokusavståndsindikering Graderad i meter och fot från 0,3 m/1 fot till
oändlighet ()
Minsta fokusavstånd 0,3 m från skärpeplanet
Diafragmablad 9 (rundad diafragmaöppning)
Diafragma Helautomatisk
Bländarområde f/1.4 till f/16
Mätning Full bländare
Filterstorlek 67 mm (P=0,75 mm)
Dimensioner Ungefär 83 mm diameter × 89,5 mm (avstånd från
kamerans objektivmonteringsfläns)
Vikt Ungefär 600 g
/

Denna handbok är också lämplig för