BaByliss D373E Bruksanvisning

Kategori
Hårtorkar
Typ
Bruksanvisning
SVENSKA MAGYARSUOMI ČESKYNORSK POLSKIΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ TÜRKÇE
Фен для сушки
Производитель: BaByliss SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год):
см. на товаре
D373E
Läs säkerhetsanvisningarna innan du börjar.
BRUKSANVISNING
• Torka håret med handduk och red ut hårtrassel.
• Sätt i kontakten i lämpligt eluttag.
• Välj önskade värme- och hastighetsinställningar.
Stäng av enheten efter användning och dra ur kontakten.
• Låt enheten svalna innan du lägger undan den.
VIKTIGT! Se till att enhetens baksida aldrig kommer för
nära håret under användningen, håret kan dras in genom
luftltret.
Dra ut strömsladden
Dra ut strömsladden genom att hålla fönen i ena handen
och dra strömsladden nedåt med andra handen. Sluta
omedelbart dra när det röda märket på sladden syns. Det
betyder att sladden är helt utdragen.
Dra in strömsladden
VARNING! Sladden och kontakten rör sig snabbt vid
indragning. Följ anvisningarna noga, så undviker du
skador.
Tryck på indragningsknappen med en hand och håll i
sladden eller kontakten med den andra handen så att du
kan styra sladden försiktigt när den dras in i fönen.
Värmeinställningar
Det nns 3 värme- och 2 hastighetsinställningar plus
en knapp för kalluft. Använd de högre inställningarna
för värme och hastighet när du börjar torka och sänk
inställningarna för styling och kramtorkning allt eftersom
håret börjar torka.
Smalt fönmunstycke
Rikta luftflödet medan du stylar med det smala
fönmunstycket.
VIKTIGT! Använd endast det smala fönmunstycket med
den lägsta värme-/hastighetsinställningen.
Diuser
Använd diusern för att förbättra naturliga lockar och
skapa volym.
VIKTIGT! Använd endast diffusern med den lägsta
värme-/hastighetsinställningen.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Följ nedanstående steg för att hålla din enhet i bästa
skick:
Allmänt
Se till att enheten är avstängd, att elkontakten är
utdragen och att enheten har svalnat. Utsidan torkas av
med en fuktig trasa. Se till att inget vatten kommer in i
enheten och att den är helt torr innan användning.
Linda inte upp sladden runt enheten utan rulla ihop den
löst vid sidan av när du lägger undan den.
• Använd inte enheten med helt sträckt elkabel.
• Dra alltid ur kontakten efter användning.
Rengöra ltret
Se till att apparaten är avstängd, att elkontakten är
utdragen och att apparaten har svalnat.
Håll apparatens handtag i ett stadigt grepp och dra
ltret mot dig, så att det bakre ltret öppnas.
Avlägsna hår och eventuellt skräp från ltret med en
mjuk borste.
tt tillbaka det bakre filtret genom att stänga
lterluckan.
D373E
Lue turvaohjeet ensin.
KÄYTTÖ
Kuivaa hiukset pyyhekuiviksi ja kampaa ne selviksi.
• Kytke laite sopivaan pistorasiaan.
• Valitse haluamasi lämpö- ja nopeusasetukset.
Käyn jälkeen sammuta laite ja kytke se irti
verkkovirrasta.
• Anna laitteen jäähtyä ennen säilytystä.
TÄRKÄ! Pidä laitteen takaosa aina kaukana
hiuksista käyn aikana, jotta hiukset eivät juutu
takailmasuodattimeen.
Virtajohdon pidentäminen
Voit pidentää virtajohtoa pitämällä hiustenkuivainta
yhdellä kädellä ja vetämällä virtajohtoa alaspäin toisella
dellä. Kun näet johdossa punaisen merkin, lopeta
välittömästi johdosta vetäminen, sillä se on nyt täydessä
pituudessaan.
Virtajohdon takaisin kelaaminen
Varoitus: Johto ja pistoke liikkuvat nopeasti
takaisinkelauksen aikana. Loukkaantumisen
välttämiseksi noudata ohjeita huolellisesti.
Paina takaisinkelauspainiketta yhdellä kädellä ja pidä
johtoa tai pistoketta toisella kädellä ohjataksesi johtoa
varoen sen kelautuessa kuivaimen sisään.
Lämpöasetukset
Laitteessa on kolme lämpö- ja kaksi nopeusasetusta
sekä viileä ilma -painike. Käytä korkeampia läm- ja
nopeusasetuksia esikuivaukseen ja alempia lämpö-
ja nopeusasetuksia hiusten muotoiluun ja niiden
kuivaamiseen rutistelemalla, kun hiukset alkavat kuivua.
Keskitinsuutin
Suuntaa ilmavirtausta keskitinsuuttimen avulla
muotoillessasi hiuksia.
TÄRKÄ! Käytä keskitinsuutinta vain alhaisimmalla
lämpö-/nopeusasetuksella.
Volyymisuutin
Käytä volyymisuutinta luonnollisten kiharoiden
parantamiseen sekä volyymin luomiseen.
TÄRKÄ! Käytä volyymisuutinta vain alhaisimmalla
lämpö-/nopeusasetuksella.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Pitääksesi laitteen parhaassa mahdollisessa
käyttökunnossa noudata alla olevia ohjeita:
Yleistä
Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti
verkkovirrasta ja kylmä. Puhdista laitteen ulkokuori
pyyhkimällä kostealla liinalla. Varmista, että laitteeseen
ei pääse vettä ja että se on täysin kuiva ennen käyttöä.
Älä kiedo johtoa laitteen ympärille, vaan kierrä johto
löysästi laitteen viereen.
Älä käytä laitetta liian kaukana virtalähteestä, muuten
sen johto kiristyy liikaa.
Kytke laite aina irti verkkovirrasta käyn jälkeen.
Suodattimen puhdistus
Varmista, että laite on sammutettu, kytketty irti
verkkovirrasta ja kylmä.
Pidä laitteen kahvasta kiinni tiukasti ja vedä suodatinta
itseesi päin, jolloin takasuodattimen saa avattua.
Poista hiukset ja muu lika suodattimesta pehmeällä
harjalla.
Aseta takasuodatin takaisin paikalleen sulkemalla
suodatinkansi.
D373E
Először olvassa el a biztonsági utasításokat!
HASZNÁLAT
• Törölközővel szárítsa meg, majd fésülje ki a haját.
Dugja be a készüléket egy megfelelő hálózati
csatlakozóba.
• Állítsa be a kívánt hőrsékletet és sebességet.
Használat után kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóból
a készüléket.
• Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.
FONTOS! A készülék hátsó részét mindig tartsa távol a
hajtól a használat során, ezzel meggátolva, hogy a haj
beakadjon a hátsó légszűrőbe.
A tápkábel meghosszabbítása
A tápkábel meghosszabbításához fogja a hajszárítót az
egyik kezébe, a másik kezével pedig húzza a tápbelt
lefelé. A piros jelzés kábelen történő megjelenése
pillanatában azonnal hagyja abba a kábel húzását, mivel
az elérte a maximális hosszát.
A tápkábel visszatekercselése
Figyelmeztetés! A kábel és a csatlakozófej gyorsan
mozog a visszatekercselés során! A sérülések elkerülése
érdekében gyelmesen tartsa be az utasításokat.
Nyomja meg a visszatekercselő gombot az egyik
kezével, a másikkal pedig fogja meg a kábelt vagy a
csatlakozófejet, hogy óvatosan szabályozhassa annak
mozgását a hajsrítóba történő visszatekercselés során.
Hőmérséklet-beállítások
A hőmérsékletet 3, a sebességet 2 fokozatra állíthatja,
ezenkívül egy hideglevegő-gomb is található a
készüléken. Az előszárításhoz állítson be magasabb
hőmérsékletet és sebességet, majd amint a haj száradni
kezd, használja az alacsonyabb hőmérsékletet és
sebességet a hajformázáshoz és hullámosításhoz.
Koncentrált fúvófej
Használja a koncentrált fúvófejet a hajformázás során a
légáramlat irányának beállításához.
FONTOS! A koncentrált fúvófejet csak a legalacsonyabb
hőmérséklet-/sebességbeállítás mellett használja.
Diúzor
A diffúzor használatával nagyobb természetes
hullámokat és dús hatású hajat érhet el.
FONTOS! A diúzort csak a legalacsonyabb hőmérséklet-/
sebességbeállítás mellett használja.
TISZTÍS ÉS KARBANTARS
A készülék kiváló állapotának megőrzéséhez kérjük,
tartsa be az alábbi léseket:
Általános
Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék kikapcsolt
állapotban van, ki van húzva a hálózati csatlakozóból,
és lehűlt. A készülék külső része nedves ronggyal
tisztítható. Bizonyosodjon meg arról, hogy ne kerüljön
víz a készülékbe, és használat előtt tökéletesen
megszáradjon.
Ne csavarja a zsinórt a késlékre, hanem lazán tekerje
össze a készülék mellett.
Ne használja a készüléket olyan távol a hálózati
csatlakozótól, hogy a zsinór megfeszüljön.
Mindig húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból
használat után.
A szűrő tisztítása
Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék kikapcsolt
állapotban van, ki van húzva a hálózati csatlakozóból,
és lehűlt.
A hátsó lter kinyitásához tartsa erősen a fogantyút, és
húzza maga felé a szűrőt.
Egy puha kefével tisztítsa meg a szűrőt a hajtól és egyéb
szennyeződésektől.
A szűrőfedél lezárásával fejezze be a hátsó szűrő
cseréjét.
D373E
Предварительно ознакомьтесь с указаниями по
технике безопасности.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Промокните волосы полотенцем, чтобы облегчить
расчесывание.
Включите прибор в подходящую розетку
электросети.
Выберите требуемую температуру и скорость
воздушного потока.
После использования выключите прибор и
выдерните вилку из розетки.
Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему
остыть.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Никогда не подносите
заднюю часть прибора близко к волосам во
время использования, чтобы их не затянуло в
расположенный сзади воздушный фильтр.
Вытягивание сетевого шнура
Для того чтобы вытянуть сетевой шнур, держите фен в
одной руке, а другой рукой вытягивайте вниз сетевой
шнур. Как только вы увидите на сетевом шнуре маркер
красного цвета, немедленно прекратите вытягивать
шнур, т. он уже полностью извлечен.
Втягивание сетевого шнура
Внимание: Шнур и штепсельная вилка двигаются
очень быстро при намотке сетевого шнура. Во
избежание травм тщательно соблюдайте данные
инструкции.
Нажмите кнопку втягивания сетевого шнура одной
рукой, а другой рукой аккуратно удерживайте шнур
или вилку, чтобы контролировать процесс втягивания
сетевого шнура в фен.
Регулировка температуры
Прибор имеет 3 предустановленные настройки
температуры и 2 предустановленные настройки
скорости воздушного потока и кнопку режима
«Прохладный воздух». Используйте высокую
температуру и скорость для начальной сушки волос,
а для укладки и досушивания волос используйте
низкую температуру и скорость.
Концентратор
Чтобы регулировать направление воздушного потока
при укладке, используйте концентратор.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Используйте концентратор
только при самой низкой настройке температуры/
скорости.
Диффузор
Используйте диффузор для естественной укладки
натуральных вьющихся волос и для создания объема.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Используйте диффузор
только при самой низкой настройке температуры/
скорости.
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чтобы прибор прослужил как можно дольше,
следуйте приведенным ниже инструкциям:
Общие указания
Убедитесь в том, что прибор выключен, обесточен
и охлажден. Для того чтобы очистить внешнюю
поверхность прибора, протрите ее влажной тряпкой.
Убедитесь в том, что вода не попала внутрь прибора,
и полностью просушите его перед повторным
использованием.
Не оборачивайте провод вокруг прибора; вместо
этого сверните его свободными петлями и положите
рядом с прибором.
Не пользуйтесь прибором на значительном удалении
от розетки.
Всегда выключайте прибор из розетки после
использования.
Очистка фильтра
Убедитесь в том, что прибор выключен, обесточен и
охлажден.
Крепко удерживая ручку прибора, потяните фильтр
на себя, что позволит открыть задний фильтр.
С помощью мягкой щеточки аккуратно удалите
волосы и прочие загрязнения из фильтра.
Поместите задний фильтр обратно, закрыв крышечку
фильтра.
D373E
Les først gjennom sikkerhetsanvisningene.
BRUK AV APPARATET
• Tørk håret med håndkle og gre ut okene.
• Koble apparatet til en passende stikkontakt.
• Velg ønsket innstilling for varme og hastighet.
Etter bruk må du slå apparatet av og trekke ut kontakten.
La apparatet få kjøle seg ned før du setter det bort.
VIKTIG! Hold alltid baksiden av apparatet borte fra håret
under bruk, for å hindre at det trekkes inn gjennom
luftlteret på baksiden.
Trekke ut strømledningen
For å trekke ut strømledningen, hold hårtørkeren med én
hånd mens du trekker strømledningen nedover med den
andre hånden. Stopp å trekke umiddelbart når det røde
merket på ledningen blir synlig da den nå er helt ute.
Spole strømledningen tilbake
FORSIKTIG! Ledningen og støpslet beveger seg
raskt under tilbakespoling. For å unngå skade, følg
instruksjonene nøye.
Trykk på tilbakespolingsknappen med én hånd og hold
ledningen eller støpslet med den andre hånden for å ha
kontroll på ledningen mens den spoles inn i hårrkeren.
Varmeinnstillinger
Det er tre varmeinnstillinger og to hastighetsinnstillinger,
samt en kaldluftknapp. Bruk høy varme og hastighet for
innledende tørking, og lav varme og hastighet for styling
og forming med hendene.
Konsentratordyse
Bruk konsentratordysen for å rette luftstrømmen mot
ønsket område når du styler håret.
VIKTIG! Konsentratordysen må kun brukes ved laveste
varme/hastighet.
Diuser
Diuseren kan brukes til å fremheve naturlige krøller og
få volum.
VIKTIG! Diuseren må kun brukes ved laveste varme/
hastighet.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
For holde apparatet i best mulig stand, følg trinnene
nedenfor:
Generelt
rg for at apparatet er slått av, at kontakten er trukket
ut og at apparatet er nedkjølt. For å rengre apparatet
utvendig, tørk av med en fuktig klut. Sørg for at vann
ikke trenger inn i apparatet, og at det er helt tørt før
bruk.
Ikke vikle ledningen rundt apparatet, men kveil den lett
opp.
• Ikke bruk apparatet langt borte fra stikkontakten.
• Trekk alltid ut kontakten etter bruk.
Rengjøre lteret
rg for at apparatet er slått av, at kontakten er trukket
ut og at apparatet er nedkjølt.
Hold i håndtaket på apparatet med et fast grep, og trekk
det bakre lteret mot deg slik at det åpnes.
Bruk en myk børste og ern hår og annet smuss fra
lteret.
• Sett på plass det bakre lteret ved å lukke lterdekslet.
D373E
Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Στεγνώστε τα μαλλιά με μια πετσέτα και χτενίστε τα.
• Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα.
Επιλέξτε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις θερμότητας και
ταχύτητας.
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη
συσκευή.
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν από την
αποθήκευση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην πλησιάζετε το πίσω μέρος της
συσκευής στα μαλλιά κατά τη διάρκεια της χρήσης για να
μην μπλεχτούν στο πίσω φίλτρο αέρα.
Έκταση καλωδίου τροφοδοσίας
Για να εκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας, κρατήστε
το σεσουάρ με το ένα χέρι και τραβήξτε το καλώδιο
τροφοδοσίας προς τα κάτω με το άλλο χέρι. Μόλις δείτε
το κόκκινο σημάδι στο καλώδιο σημαίνει πως το καλώδιο
είναι σε πλήρη έκταση, επομένως, σταματήστε αμέσως
να το τραβάτε.
Τύλιγμα καλωδίου τροφοδοσίας
Προσοχή: Το καλώδιο και το βύσμα του κινούνται
γρήγορα κατά το τύλιγμα. Για την αποφυγή τραυματισμών,
ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.
Πατήστε το κουμπί για το τύλιγμα καλωδίου με το ένα
χέρι και κρατήστε το καλώδιο ή το βύσμα του με το άλλο
χέρι για να ελέγχετε με προσοχή την επιστροφή του στο
σεσουάρ.
Ρυθμίσεις θερμότητας
Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις θερμότητας και 2 ρυθμίσεις
ταχύτητας, καθώς και το κουμπί κρύου αέρα.
Χρησιμοποιήστε τις υψηλότερες ρυθμίσεις θερμότητας
και ταχύτητας για το αρχικό στέγνωμα των μαλλιών και
τις χαμηλότερες ρυθμίσεις θερμότητας και ταχύτητας για
να φορμάρετε τα μαλλιά ενώ στεγνώνουν, καθώς επίσης
και για το στέγνωμα με φυσούνα.
Στόμιο κατεύθυνσης
Χρησιμοποιήστε το στόμιο κατεύθυνσης για να
κατευθύνετε τη ροή του αέρα κατά το φορμάρισμα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Να χρησιμοποιείτε το στόμιο κατεύθυνσης
μόνο στη χαμηλότερη ρύθμιση θερμότητας/ταχύτητας.
Φυσούνα
Χρησιμοποιήστε τη φυσούνα για να ενισχύσετε τις
φυσικές μπούκλες και να δημιουργήσετε όγκο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Να χρησιμοποιείτε τη φυσούνα μόνο στη
χαμηλότερη ρύθμιση θερμότητας/ταχύτητας.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Γενικά
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη,
αποσυνδεδεμένη και κρύα. Για να καθαρίσετε την
εξωτερική επιφάνεια της συσκευής, σκουπίστε με ένα
στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη
συσκευή, καθώς και ότι η συσκευή έχει στεγνώσει
εντελώς πριν τη χρήση.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή,
αντιθέτως περιστρέψτε το καλώδιο χαλαρά στο πλάι
της συσκευής.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από την πρίζα,
για να μην τεντώνεται το καλώδιο.
• Αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.
Καθαρισμός φίλτρου
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη,
αποσυνδεδεμένη και κρύα.
Κρατήστε τη λαβή της συσκευής σταθερά και τραβήξτε
το φίλτρο προς τα εσάς. Με αυτόν τον τρόπο θα ανοίξετε
το πίσω φίλτρο.
Με μια μαλακή βούρτσα, καθαρίστε τις τρίχες και τα
υπολείμματα από το φίλτρο.
Τοποθετήστε ξανά το πίσω φίλτρο κλείνοντας το καπάκι
φίλτρου.
D373E
Nejprve si přečte bezpečnostní pokyny.
NÁVOD K POUŽITÍ
• Ručníkem si vysušte vlasy a rozpusťte si je.
• Zapojte spotřebič do vhodné elektrické zásuvky.
• Vyberte požadované nastavení ohřevu a rychlosti.
Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
• Před uložením nechte spotřebič vychladnout.
DŮLEŽITÉ! Zadní stranu spotřebiče během používání
dy držte stranou od vlasů, aby nebyly vtaženy dovni
zadním vzduchovým ltrem.
Prodloužení napájecího kabelu
Abyste prodloužili napájecí kabel, držte fén jednou rukou
a zatáhněte napájecí kabel druhou rukou směrem dolů.
Jakmile se na kabelu objeví červená značka, přestaňte za
kabel tahat, je prodloužen na maximum.
Navíjení napájecího kabelu
Upozornění: Kabel a zástrčka se při navíjení pohybují
rychle. Pečlivě dodržujte pokyny, abyste se vyhnuli
zranění.
Zmáčkněte jednou rukou tlačítko pro navíjení, držte
kabel nebo zástrčku druhou rukou a pečlivě kontrolujte
kabel při navíjení do fénu.
Nastavení ohřevu
K dispozici jsou 3 tepelná a 2 rychlostní nastavení včetně
tlačítka studeného vzduchu. Použijte vyšší teplotu
a rychlost pro vysoušení, nižší teplotu a rychlost pro
úpravu vlasů a během vysoušení používejte prsty k
pročesávání vlasů.
Koncentrní tryska
Pomocí koncentrační trysky nasměrujte tok vzduchu
během úpravy vlasů.
DŮLEŽITÉ! Koncentrační trysku používejte pouze s
nejnižším nastavením ohřevu/rychlosti.
Difuzér
Pomocí difuzéru vytvořte přirozené kadeře a objem.
DŮLEŽITÉ! Difuzér používejte pouze s nejnižším
nastavením ohřevu/rychlosti.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pokud chcete spotřebič uchovat v co nejlepším stavu,
postupujte podle kroků níže:
Obecně
Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený a vychladlý.
Pokud chcete vyčistit vnější část spotřebiče, otřete
jej vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby do spotřebiče
nevnikla voda a aby byl před použitím úplně suchý.
Vodič neomotávejte kolem spotřebiče, ale vytvořte z
vodiče volnou smyčku.
Nepoužívejte spotřebič, pokud by vodič musel být příliš
napnutý.
• Po použití spotřebič vždy vypojte ze zásuvky.
Čištění ltru
• Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený a vychladlý.
Dte rukojeť spotřebiče pevně, zvedněte ltr směrem k
vám, což umožní otevření zadního ltru.
Pomocí měkkého karčku odstraňte vlasy a další
nečistoty z ltru.
•Víko ltru zaklapněte zpět na místo.
D373E
Należy najpierw przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA
• Wytrzyj włosy ręcznikiem, a następnie je rozczesz.
• Podłącz urządzenie do gniazdka.
Wybierz preferowane ustawienie temperatury i
prędkości.
Po użyciu wyłącz urządzenie i oącz je od gniazdka
elektrycznego.
Przed schowaniem urządzenia upewnij się, że wystygło.
UWAGA! W czasie korzystania z urządzenia zawsze
trzymaj jego tylną część z dala od włosów, aby nie zosty
one wciągnięte przez tylny ltr powietrza.
Rozwijanie przewodu zasilającego
Aby rozwinąć przewód zasilający, przytrzymaj suszarkę
jedną rę, a drugą ręką pociągnij przewód zasilający w
ł. Gdy na przewodzie pojawi się czerwony znacznik,
natychmiast przestań ciągnąć za przewód, ponieważ jest
już ckowicie rozwinięty.
Zwijanie przewodu zasilającego
Uwaga: podczas zwijania przewód i wtyczka szybko się
poruszają. Aby uniknąć obrażeń, postępuj dokładnie
według instrukcji.
Naciśnij przycisk zwijania jedną ręką, a drugą przytrzymaj
przewód lub wtyczkę, aby ostrożnie kontrolow
przewód podczas zwijania go do środka.
Ustawienia temperatury
Dostępne są 3 ustawienia temperatury, 2 ustawienia
prędkości oraz przycisk chłodnego nawiewu. Wybierz
ustawienie wyższej temperatury i większej prędkości
w początkowej fazie suszenia oraz ustawienie niższej
temperatury i mniejszej prędkości do układania włosów
oraz do ich całkowitego wysuszenia.
Koncentrator
Koncentrator umożliwia skierowanie podmuchu
powietrza w dowolnym kierunku podczas układania
fryzury.
UWAGA! Korzystaj z koncentratora tylko przy najnszej
temperaturze i prędkości.
Dyfuzor
Korzystaj z dyfuzora, żeby podkreślić naturalne loki i
dodać włosom objętości.
UWAGA! Korzystaj z dyfuzora tylko przy najnszej
temperaturze/prędkości.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Aby utrzymać urdzenie w doskonałym stanie, należy
stosować się do następujących zasad:
Ogólne
Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od
gniazdka elektrycznego i wystudzone. Aby wyczyścić
zewnętrzną część urządzenia, wytrzyj je wilgotną
ściereczką. Przed użyciem upewnij się, że do urządzenia
nie dostaje się woda i że jest ono ckowicie suche.
Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ale zwiń go
luźno z boku.
Nie rozciągaj przewodu daleko od gniazdka podczas
używania urządzenia.
Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka
elektrycznego.
Czyszczenie ltra
Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, oączone
od gniazdka elektrycznego i wystudzone.
Trzymając mocno rączkę urządzenia, pociągnij ltr w
swoją stronę – dzięki temu będzie można otworzyć ltr
tylny.
Miękką szczoteczką usuń włosy i inne zanieczyszczenia
z ltra.
•Włóż z powrotem tylny ltr i zamknij jego osłonę.
D373E
Önce güvenlik talimatlarını okuyun.
NASIL KULLANILIR
Saçınızı havluyla kurulayın ve saçınızın dolaşan
kısımlarını açın.
• Cihazı uygun bir prize takın.
• Gereken ısı ve hız ayarlarını seçin.
• Kullandıktan sonra kapatın ve prizden çekin.
• Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
ÖNEMLİ! Cihazı kullanırken, saçın arka hava ltresinden
içeri çekilmesini önlemek için saç kurutma makinesinin
arka kısmını kesinlikle saçınızdan uzak tutun.
Güç Kablosunu Uzatma
Güç kablosunu uzatmak için kurutma makinesini bir
elinizle tutun ve diğer elinizle güç kablosunu aşağı doğru
çekin. Kablonun üstündeki kırmızı işaret göründüğünde
kabloyu çekmeyi hemen bırakın; bu işaret kablonun
tamamen uzatıldığı anlamına gelir.
Güç Kablosunu Geri Sarma
Dikkat: Kablo ve fiş geri sarılırken hızlı hareket eder.
Yaralanmaları engellemek için talimatları dikkatlice
izleyin.
Bir elinizle içeri çekme düğmesine basın ve kurutma
makinesinin içine sarılırken kabloyu kontrol etmek için
diğer elinizle kabloyu veya şi tutun.
Isı Ayarları
3 ısı, 2 hız ayarı ve bir suk üeme düğmesi vardır. İlk
kurulama için yüksek ısı ve yüksek hız ayarlarını kullanın
ve saç kurumaya başladıkça şekil vermek ve sıkarak
kurutmak için düşük ısı ve hız ayarlarını kullanın.
Hava Yönlendirici
Hava akışını saçınıza şekil vererek yönlendirmek için hava
yönlendiriciyi kullanın.
ÖNEMLİ! Hava yönlendiriciyi yalnızca en düşük ısı/hız
ayarında kullanın.
Difüzör
Doğal dalgaları artırmak ve saçınıza hacim kazandırmak
için difüzörü kullanın.
ÖNEMLİ! Difüzörü sadece en düşük ısı/hız ayarında
kullanın.
TEMİZLİK VE BAKIM
Cihazınızı en iyi durumda tutmak için lütfen aşağıdaki
adımları takip edin:
Genel
Cihazın kapalı, prizden çekilmiş ve soğuk olduğundan
emin olun. Cihazın dış yüzünü temizlemek için nemli
bir bezle silin. Cihaza su girmediğinden ve kullanmadan
önce tamamen kuru olduğundan emin olun.
Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine
kabloyu, cihazın yanında gevşek bir şekilde kendi
etrafına sarın.
Cihazı sürekli prize bağlı halde tutmayın.
Kullandıktan sonra mutlaka prizden çekin.
Filtreyi Temizleme
Cihazın kapalı, prizden çekilmiş ve soğuk olduğundan
emin olun.
Cihazın tutma yerini sıkıca tutarak filtreyi kendinize
doğru çekin; bu şekilde arka ltre açılmış olur.
Yumuşak bir fırça kullanarak ltredeki saçları ve diğer
birikintileri temizleyin.
•Filtre kapağını kapatarak arka ltreyi yerleştirin.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

BaByliss D373E Bruksanvisning

Kategori
Hårtorkar
Typ
Bruksanvisning