Braun 5180, 5280, Silk-épil X'elle EasyStart Användarmanual

Kategori
Epilatorer
Typ
Användarmanual
Braun Infoline
Haben Sie Fragen zu diesem
Produkt?
Rufen Sie an (gebührenfrei):
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
08 44 - 88 40 10
Helpline
Should you require any
further assistance
please call Braun (UK)
Consumer Relations on
0800 783 70 10
Helpline
1 800 509 448
Servicio al consumidor para España:
901 11 61 84
Serviço ao Consumidor para Portugal:
808 20 00 33
Servizio consumatori:
(02) 6 67 86 23
Heeft u vragen over dit produkt?
Bel Braun Consumenten-infolijn:
0 800-445 53 88
Vous avez des questions sur ce produit ?
Appelez Braun Belgique
(02) 711 92 11
Har du spørgsmål om produktet? Så ring
70 15 00 13
Spørsmål om dette produktet? Ring
22 63 00 93
Frågor om apparaten? Ring Kundservice
020 - 21 33 21
Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita
0203 77877
D
A
CH
GB
IRL
E
P
I
NL
B
DK
N
S
FIN
Deutsch 6, 55, 60
English 10, 55, 60
Français 14, 55, 60
Español 18, 56, 60
Português 22, 56, 60
Italiano 26, 57, 60
Nederlands 30, 57, 60
Dansk 34, 57, 60
Norsk 38, 58, 60
Svenska 42, 58, 60
Suomi 46, 58, 60
∂ÏÏËÓÈο 46, 59, 60
5-396-383/00/VII-05/M
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/GR
Printed in Germany
5396383_SE5180_S2 Seite 2 Mittwoch, 27. Juli 2005 2:44 14
o
p
t
i
m
a
l
t
s
m
a
r
t
l
i
g
h
t
o
p
t
i
m
a
l
s
o
ft
s
m
a
r
t
l
i
g
h
t
o
p
t
i
m
a
l
s
o
f
t
s
m
a
r
t
l
i
g
h
t
4
5
6
7
o
p
t
i
m
a
l
s
m
a
r
t
l
i
g
h
t
9
90
°
°
3
2
o
p
t
i
m
a
l
s
o
f
t
s
m
a
r
t
l
i
g
h
t
1
9
0
°
10-15 sec.
C
5
5396383_SE5180_S5 Seite 5 Mittwoch, 27. Juli 2005 2:45 14
42
Svenska
Våra produkter är framtagna för att upp-
fylla högsta krav när det gäller kvalitet,
funktion och design. Vi hoppas att du
verkligen kommer att trivas med din nya
Silk·épil X’elle Easy Start.
Med följande text vill vi göra dig bekant
med denna produkt och ge några goda
råd om epilering. Läs noga igenom hela
bruksanvisningen innan du använder
produkten.
Braun Silk·épil X’elle har designats för att
göra borttagningen av oönskad hårväxt så
effektiv, skonsam och enkel som möjligt.
Dess beprövade epileringssystem tar bort
hårstråna vid roten och huden håller sig
len i flera veckor. När hårstråna växer ut
igen är de fina och mjuka, och du slipper
stubb i fortsättningen.
Det nya epileringshuvudet
B med X’pert-
épil system har 40 pincetter som är
ordnade på ett unikt sätt för att kunna ta
bort mer hår i ett enda drag – en verkan
utan motstycke. SoftLift™ -spetsarna,
som finns integrerade i epileringshuvudet,
ser till att även korta hårstrån (0,5 mm) och
platt liggande hårstrån tas bort ända från
roten.
Levereras med två olika clips:
A Det massagerulleclipset gör epile-
ringen extra skonsam. Dess pulse-
rande rörelse stimulerar huden och får
den att slappna av för att ta bort känslan
när hårstråna dras ut.
a EfficiencyPro-clipset ger en noggrann
epilering som nu är ännu snabbare.
Detta ger en maximal hudkontakt och
optimal användningsposition, så att
hårborttagningen sker på ett ännu
effektivare sätt.
SmartLight som finns inbyggd i reglaget,
reproducerar nästan dagsljusförhållande,
så att även de finaste hårstråna avslöjas
och ger dig utökad kontroll som förbättrar
epileringseffektiviteten.
Om du aldrig tidigare eller om det var
länge sedan ni epilerade er kan det ta
en liten stund för huden att vänja sig.
Obehaget kommer snabbt att avta med
upprepad behandling då antalet hårstrån
som avlägnas minskar och huden vänjer
sig.
Braun Silk·épil X’elle Easy Start är
framtagen speciellt för att göra första-
gångs epilering så skonsam och mild
som möjligt och hjälper din hud under
invänjningstiden.
• Pincetthuvudet
b för förstagångs-
användare är speciellt framtagen för
de första epileringstillfällena då huden
fortfarande inte har vant sig eller då
känslig hud skall epileras. Jämfört
med standard huvudet har den färre
pincetter som är mer utspridda.
Dessa drar ut färre hårstrån åt gången.
Detta ger en skonsammare epilering
och hjälper huden att vänja sig vid pro-
cessen. Det tar dock något lägre tid att
epilera än med standard huvudet.
Kylhandsken reducerar ytterligare möjlig-
heten till irritation efter epilering och ger en
svalkande och fräsch känsla.
Viktigt
• Låt inte apparaten bli våt.
• Förvara apparaten utom räckhåll för
barn.
• När apparaten är påslagen, får den
aldrig komma i kontakt med huvudhår,
ögonfransar, hårband eller liknande för
att undvika personskada och förhindra
stopp eller att skada uppstår på appa-
raten.
• Innan apparaten används måste du
kontrollera att spänningen i ditt uttag
stämmer överens med den som anges
på transformatorn. Använd alltid bifogad
12 V transformatorn.
5396383_SE5180_P6-68 Seite 42 Mittwoch, 27. Juli 2005 2:41 14
43
Generell information om epilering
Silk·épil är framtagen för att avlägsna
oönskad hårväxt från benen, den kan även
användas på mer känsliga kroppsdelar
såsom underarmar, armhålor och bikini-
linjen.
Alla hårborttagningsmetoder där hår-
strån tas bort med rötterna kan leda till
inåtväxande hårstrån och irritation (såsom
klåda, obehag och rodnader) beroende på
hudens och hårets egenskaper. Detta är
dock en normal reaktion som går över
snabbt. Reaktionen kan vara mer påtaglig
de första gångerna eller om huden är extra
känslig.
Kylhandsken hjälper till att minska irrita-
tioner.
Om din hud efter 36 timmar fortfarande
är irriterad, rekommenderar vi att du
kontaktar läkare. I allmänhet tenderar
hudreaktionerna och smärtförnimmelsen
att minska avsevärt efter upprepad
användning med Silk·épil.
Vissa irritationer som orsakas av hårbort-
tagning kan leda till inflammation om
bakterier tränger in i huden (t.ex. när hår-
borttagaren förs över huden). Genom att
noggrant rengöra epileringshuvudet före
varje användning minimeras risken för
inflammationer.
Om du är tveksam när det gäller att
använda denna produkt ber vi dig rådfråga
en läkare. I följande fall skall produkten
inte användas förrän du har konsulterat en
läkare:
eksem, sår, hudinflammation, t.ex.
hårsäcksinflammation och åderbråck
runt födelsemärken
nedsatt hudförsvar, t.ex. diabetes,
graviditet, Raynauds sjukdom
blödarsjuka eller nedsatt immunförsvar.
En del nyttiga tips
Epilering är behagligast och enklast
när håret har en längd av 2–5 mm
(0,08–0,2 in.) Om håret är längre rekom-
menderar vi att först klippa ner håret till
denna längd.
I början rekommenderar vi att du epilerar
på kvällen så att eventuell rodnad kan
försvinna under natten. Efter epilering
rekommenderar vi att någon fuktcreme
appliceras för att huden skall kunna «vila».
Det kan inträffa att tunna hårstrån som
växer tillbaka inte förmår tränga igenom
hudytan. För att förhindra risken för
inåtväxande hårstrån, rekommenderar vi
regelbunden användning av torrborste
(t.ex. efter att ha duschat) eller exfolie-
rande krämer. Genom att mjukt borsta
utsatta delar avlägsnas det yttersta hud-
lagret så att hårstrån kan ta sig igenom
hudytan.
Det är ett faktum att håråterväxten
minskar med 50 % om du regelbundet tar
bort hårstrån från roten, åtminstone var
fjärde vecka med din Silk·épil.
A Beskrivning (se sidan 4)
A Massagerulleclips
a EfficiencyPro-clips
B Epileringshuvud med X’pert-épil
system
b Epileringshuvud, nybörjare
3 Frisläppningsknappar
4 Reglage med inbyggd SmartLight
5 Anslutning för stickkontakt
6 Stickkontakt
7 12 V transformator med nätkontakt
Kylpaketet:
H Gelpack
h Kylhandske
5396383_SE5180_P6-68 Seite 43 Mittwoch, 27. Juli 2005 2:41 14
44
B Innan du börjar
Förbered huden
Din hud måste vara torr och fri från fett och
hudcreme.
Kyla ner huden: De första gångerna du
epilerar eller om du har känslig hud kan du
använda kylhandsken. Hudläkare rekom-
menderar kyla för att minska risken för
hudirritation.
• Lägg Gelpacken i frysen (***) i minst två
timmar. (För enkelhetens skull kan du
förvara Gelpacken i frysen).
• Trä in under handskens genomskinliga
folie. Andvänds endast tillsammans med
handsken.
• Håll den transparenta (kalla) sidan av
handsken mot benet.
Kyl huden i ungefär 1/2 minut eller längre
om så önskas.
• Epilera sedan den kylda delen omedel-
bart enligt avsnitt «C».
Upprepa kylning, epilering tills du är klar.
• Se till att huden är torr när du epilerar.
Viktigt
Kyl inte samma del för mer än 2 minuter.
Håll utom räckhåll för barn. Utsett inte
för direkt solljus. Andvänd inte skadad
Gelpack. Kassera i vanliga hushållsavfal-
let. Andvänd inte denna produkt om du är
känslig, eller allergisk mot kyla.
Ej heller om du får känselstörningar
i huden, lider hjärtsjukdomar eller har
problem med blodcirkulationen.
Innan du börjar
• Innan epilering påbörjas, rengör nog-
grant pincetthuvuden som skall använ-
das (
B eller b).
• För att ta av pincetthuvudet, tryck på
den högra och vänstra frigörings-
knappen
3 och dra av huvudet.
• Klicka på det önskade pincetthuvudet:
Välj pincetthuvudet med den trumman
b, «starter», om det är första gången
eller om du har känslig hy.
– När din hud har vant sig vid epilering
kan du byta till det färgade stan-
dardhuvudet
B, då får du en mer
effektiv och snabbare epilering tack
vare det större antalet pincetter.
• Tryck in stickkontakten
6 i uttaget 5
och koppla in nätkontakten
7 till ett
elektriskt vägguttag.
C Hur man epilerar
1 Se till att ett av clipsen A eller a är fäst
vid epileringshuvudet.
Sätt igång apparaten genom att föra
reglaget
4 till den «optimala» inställ-
ningen. För att minska hastigheten,
välj «soft», den mjuka inställningen.
SmartLight lyser så länge apparaten är
påslagen.
2 Massera din hud så att korta hår lyfts
upp. För att få ut maximal effect håll
apparaten vinkelrätt (90°) mot huden
och för den mothårs i riktning mot
strömbrytaren mjukt och försiktigt,
tryck inte för hårt.
Då håret kan växa i olika riktningar kan
vara nödvändigt att föra epilatorn i olika
riktningar för att uppnå bästa resultat.
Båda rullarna till det massagerulle-
clipset
A måste alltid ha kontakt med
huden, för att låta de pulserande
rörelserna stimulera och få huden att
slappna av för en skonsammare
epilering.
Om du är van vid epilering och letar
efter ett snabbare sätt att effektivt ta
bort hår ska du byta till.
EfficiencyPro-clipset
a. Den ger dig
största möjliga hudkontakt och låter dig
få en optimal användarposition.
3 Epilera benen
Epilera benen nerifrån och upp. När du
epilerar i och kring knävecken skall
benen vara sträckta.
5396383_SE5180_P6-68 Seite 44 Mittwoch, 27. Juli 2005 2:41 14
45
4 Epilering av armhåla och bikinilinje
Studier utförda av dermatologer visar
att det går alldeles utmärkt att epilera
armhålor och bikinilinje. Tänk på att
dessa områden är mer känsliga för
smärta. Smärtförnimmelsen kommer
dock att minska avsevärt efter uppre-
pad användning.
Innan epilering påbörjas, gör rent
grundligt på de aktuella kroppsdelarna
(avlägsna ex.vis deoderanter). Torka
sedan med en handduk med lätta
tryckningar. När armhålan epileras, håll
armen uppsträckt och för fram epilatorn
åt olika håll.
Rengöring och skötsel
5 Efter epilering, dra ut kontakten ur
vägguttaget och rengör
epileringshuvudet. Först ska du ta bort
det clips
A eller a som du sist använt
och rengöra det med borsten.
6 Använd en rengöringsborste doppad i
alkohol när du ska rengöra
pincettsystemet. Rengör pincetterna
med borsten från baksidan av
epileringshuvudet medan pincetthjulet
vrids manuellt. Efter rengöringen sätter
du tillbaka det clips
A eller a som du
använder mest på epileringshuvudet.
7 Ta bort epileringshuvudet genom att
trycka på frisläppningsknapparna
3
vänstra och högra sidan och dra av det.
Ge höljets ovansida en snabbrengöring
med borsten. Sätt tillbaka
epileringshuvudet och det clips som du
använder mest på höljet.
Med reservation för eventuella ändringar.
Denna produkt uppfyller
bestämmelserna i EU-direktiven
89/336/EEG om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC) och 73/23/EEG
om lågspänningsutrustning.
Lämna vänligen in produkten på
lämplig återvinningsstation när
den är förbrukad.
5396383_SE5180_P6-68 Seite 45 Mittwoch, 27. Juli 2005 2:41 14
58
garantiperioden vil Braun for egen regning
afhjælpe fabrikations- og materialefejl
efter vort skøn gennem reparation eller
ombytning af apparatet. Denne garanti
gælder i alle lande, hvor Braun er repræ-
senteret.
Denne garanti dækker ikke skader opstået
ved fejlbetjening, normalt slid eller fejl som
har ringe effekt på værdien eller funktions-
dygtigheden af apparatet. Garantien
bortfalder ved reparationer udført af andre
end de af Braun anviste reparatører og
hvor originale Braun reservedele ikke er
anvendt.
Ved service inden for garantiperioden
afleveres eller indsendes hele apparatet
sammen med købsbevis til et autoriseret
Braun Service Center.
Ring 7015 0013 for oplysning om
nærmeste Braun Service Center.
Norsk
Garanti
Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende
fra kjøpsdato.
I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle
fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved
reparasjon eller om vi finner det hensikts-
messig å bytte hele produktet.
Denne garanti er gyldig i alle land der
Braun eller Brauns distributør selger
produktet.
Denne garanti dekker ikke: skader på
grunn av feil bruk, normal slitasje eller
skader
som har ubetydelig effekt på produktets
verdi og virkemåte. Garantien bortfaller
dersom reparasjoner utføres av ikke
autorisert person eller hvis andre enn
originale Braun reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele
produktet leveres eller sendes sammen
med kopi av kjøpskvittering til nærmeste
autoriserte Braun Serviceverksted.
Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til
nærmeste autoriserte Braun
serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti
i henhold til NEL’s Leveringsbetingelser.
Svenska
Garanti
Vi garanterar denna produkt för två år från
och med inköpsdatum. Under garantitiden
kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla
brister i apparaten som är hänförbara till
fel i material eller utförande, genom att
antingen reparera eller byta ut hela
apparaten efter eget gottfinnande.
Denna garanti gäller i alla länder där denna
apparat levereras av Braun eller deras
auktoriserade återförsäljare.
Garantin gäller ej: skada på grund av
felaktig användning eller normalt slitage,
liksom brister som har en försumbar
inverkan på apparatens värde eller
funktion. Garantin upphör att gälla om
reparationer utförs av icke behörig person
eller om Brauns originaldelar inte används.
För att erhålla service under garantitiden
skall den kompletta apparaten lämnas in
tillsammans med inköpskvittot, till ett
auktoriserat Braun verkstad.
Ring 020-21 33 21 för information om
närmaste Braun verkstad.
Suomi
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden
takuun ostopäivästä lukien Suomessa
voimassa olevien alan takuuehtojen TE90
mukaan. Takuuaikana korvataan
5396383_SE5180_P6-68 Seite 58 Mittwoch, 27. Juli 2005 2:41 14
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62

Braun 5180, 5280, Silk-épil X'elle EasyStart Användarmanual

Kategori
Epilatorer
Typ
Användarmanual