Blaupunkt BD-21 Användarmanual

Kategori
Radio
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

User manual BD-20 / BD-21
16
Digital PLL fickradio
Bruksanvisning


1. Teleskopantenn
2. ON/OFF 
3. VOLUME kontrollen

5. BAND Knappen
6. TUNING knappar
7. MEMO Knappen
8. PRESET knappar
9. Batterifack
10. LCD display

POWER SUPPLY

 3 LR03(AAA/UM4) 1.5V batterier i facket. Se till att de matchar deras polaritet (+/-) med markeringarna i
batterifacket.




 



en  tid.

tervinning.
VARNING:




2. Tryck MEMO  eller 
tidsformat.
3. Tryck MEMO 
Swedish
BLAUPUKT TECH SA
User manual BD-20 / BD-21
17
4. Try eller Tryck MEMO minutsiffrorna blinkar.
 eller MEMO 
RADIO

1. Skjut ON/OFF ON 
BAND 
 eller 

5. Skjut ON/OFF OFFDisplayen kommer 



 av radiostationer
1. Ratta in en station.
2. Tryck MEMO 
 eller 
4. Tryck MEMO 
 maximalt 20 stationer10 MW/10 FM.




VIKTIGT!
- 
gardiner, etc.
- 
- 
- 
- lation.
- 
- 
- 
- Under inflytande av snabba elektriska transienter eller       




Notera: 

personligt bruk.
BLAUPUKT TECH SA
1 / 1

Blaupunkt BD-21 Användarmanual

Kategori
Radio
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för