Jabra BT130 Användarmanual

varumärke
Jabra
Kategori
mobila headset
Modell
BT130
Typ
Användarmanual
Fig. 1
Fig. 4Fig. 2
Fig. 3
PART NUMBER 81-00134
Phone Numbers:
Belgique/Belgie 00800 722 52272
Danmark 702 52272
Deutschland 0800 1826756
Die Schweiz 00800 722 52272
España 900 984572
France 0800 900325
Israel 00800 722 52272
Italia 800 786532
Luxembourg 00800 722 52272
Nederland 0800 0223039
Norge 800 61272
Österreich 00800 722 52272
Portugal 00800 722 52272
Suomi 00800 722 52272
Sverige 020792522
UK and Northern Ireland
08000327026
Rep. of Ireland
0080072252272
Email Addresses:
Scandinavian [email protected]
EMEA Customer Contact Details:
Fig. 5
English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Français
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Deutsch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Italiano
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Nederlands
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Español
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Dansk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Suomi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Svenska
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Norsk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Português
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Ελληνικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
80
Suomi
81
Svenska
Svenska
Tack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Komma igång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
1. Ladda headset
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2. Aktivera headset
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3. Para ihop (länka till) telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
4. Bär enheten så som det passar dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
5. Så här gör du...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
6. Lampornas betydelse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7. Använda Jabra Bluetooth-adapter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
8. Felsökning och vanliga frågor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
9. Behöver du mer hjälp?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
10. Skötsel av headset
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
11. Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
12. Certifieringar och säkerhetsgodkännanden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
13. Ordlista
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
82
Svenska
83
Svenska
Ladda headset
Kontrollera att ditt Jabra BT130-headset är fullt laddat innan du börjar använda det.
Använd nätadaptern för att ladda från ett vägguttag, eller ladda det direkt ifrån din PC
med bifogad USB-kabel. Koppla ditt headset enligt figur 3. När lysdioden lyser med fast
blått sken så laddas ditt headset. När den blå lysdioden släcks är headsetet fulladdat.
1
Jabra BT130 är enkel att använda. Svara-/avslutaknappen på ditt headset utför olika
funktioner beroende på hur länge du håller den intryckt.
Instruktion: Så här länge ska du trycka:
Nudda Tryck lätt
Tryck Cirka: 1 sekund
Tryck och håll ner Cirka: 5 sekunder
Tack för att du har köpt headsetet Jabra BT130 med Bluetooth®. Vi hoppas att du skall
mycket nöje med produkten!
Den här bruksanvisningen hjälper dig att komma igång och använda ditt headset
bästa sätt.
Tack
Användning av mobiltelefon under bilkörning distraherar föraren, vilket kan öka risken för
en olycka. Vid körning under krävande förhållande (dåligt väder, rusningstrafik, barn i bilen,
invecklade korsningar eller dåliga vägförhållanden) – kör åt sidan och stanna bilen innan
du ringer eller besvarar ett samtal. Försök hålla samtalen korta och gör inga anteckningar
under tiden.
Kör alltid försiktigt och följ gällande trafikregler.
Kom ihåg att bilkörningen kommer i första hand, inte
telefonsamtalet!
!
Översikt över Jabra BT130
1 Lysdiod
Blått ljus visar läge (para ihop, aktiv
eller viloläge) och batteriladdning
Rött ljus betyder att batteriet är svagt
2 Höjning av volym (+),
sänkning av volym (–)
3 Laddningsuttag
4 Svars-/avslutaknapp
Tryck för att starta headsetet
Tryck och håll in för att stänga av headsetet
Nudda (tryck lätt) för att svara eller avsluta ett samtal
Tryck på den här, och tryck på knappen för högre volym (+) samtidigt för
att sätta headsetet i läget para ihop”
5 Öronskalm – roterbar 180° för anpassning till vänster öra. (Se figur 2)
Jabra BT130 klarar allt det här:
Svara på samtal
Röstuppringning (beroende på telefon)
Avsluta samtal
Återuppringning
Avvisa samtal (beroende på telefon)
Specifikation:
4-6 timmars samtalstid (beroende på telefon) och 110 timmars viloläge
Laddningsbart batteri som kan laddas från nätadapter eller billaddare (ingår ej)
Vikt 18 g
Räckvidd upp till 10 meter
Inställningsprofiler för headset, och för handsfree Bluetooth
Bluetooth
1
-specifikation (se ordlistan) version 1.2
Vad ditt headset kan utföra
Komma igång
84
Svenska
85
Svenska
r enheten som det passar dig
4
Jabra BT130 är klar att användas på höger öra. Om du föredrar vänster öra, vrid
försiktigt öronskalmen 180°. (Se figur 2
)
För optimal funktion, använd Jabra BT130 och mobiltelefonen på samma sida av
kroppen eller inom synfältet. Överlag kommer du ha bättre funktion om du inte har
några hinder mellan ditt headset och din mobiltelefon.
Kul med färg – byt skal
Ta bort det aktuella skalet genom att dra i tumspåret överst
Tryck fast det nya skalet (Se figur 5)
Svara på samtal
Nudda vid svara-/avslutaknappen på ditt headset för att ta emot samtal
Avsluta samtal
Nudda vid svara-/avslutaknappen för att avsluta pågående samtal
Avvisa samtal (Beror på om telefonen stöder denna funktion)
Tryck på svara-/avslutaknappen när telefonen ringer för att avvisa ett inkommande
samtal. Personen som ringer dig kommer antingen att bli vidarebefordrad till
röstbrevlåda eller höra en upptagetton, beroende på telefoninställningarna
Ringa upp
När man ringer upp från mobiltelefonen kommer samtalet (beroende på
telefoninställningarna) att automatiskt överföras till headsetet
Aktivera röstuppringning (Beror på om telefonen stöder denna funktion)
Nudda vid svara-/avslutaknappen. För bästa resultat bör du spela in
röstuppringningssignalen genom headsetet. Läs telefonens bruksanvisning för mer
information om den funktionen
Återuppringning (Beror på om telefonen stöder denna funktion)
Tryck på svara-/avslutaknappen
Ställa in ljud och volym
Tryck på knappen för höjning/sänkning av volym (+ eller -) för att justera volymen
(Se figur 1)
Så r r du...
5
Innan du kan använda Jabra BT130, måste enheten länkas till din mobiltelefon.
1. Sätt headsetet i ”Para ihop
2
”-läge
Kontrollera att headsetet är på.
Tryck på svara-/avslutaknappen och tryck på knappen för att höja volymen (+)
samtidigt, tills lysdioden lyser med fast blått sken.
2. Ställ in din Bluetooth-telefon på att hitta Jabra BT130
Följ telefonens instruktionsbok. Vanligtvis innebär detta att man går till en meny för
installation, ”setup, ”anslutning”, ”Bluetooth” eller liknande) telefonen och där
väljer man ett alternativ för att ”söka” eller ”lägga till” en Bluetooth-enhet.* (Figur 4
visar ett exempel från en typisk mobiltelefon)
3. Telefonen hittar Jabra BT130
Telefonen frågar sedan om du vill para ihop den med headsetet. Acceptera
genom att trycka på Ja” eller ”OK”telefonen och verifiera med lösenord eller
PIN-kod
3
= 0000 (4 nollor).
Telefonen bekräftar när hopparningen är utförd. Om hopparningen inte lyckades,
upprepa steg 1 till 3.
Para ihop (länka till) telefon
3
Aktivera headset
2
Tryck ner svara-/avslutaknappen för att aktivera ditt headset
Tryck ned och håll kvar svara-/avslutaknappen för att stänga av ditt headset
Lampornas betydelse
6
Det här ser du Betydelse
Blinkande blått ljus Blinkning varje sekund: aktivt samtal
Blinkande blått ljus Blinkning var tredje sekund: i viloläge (standby)
4
Blinkande rött ljus Batteriet är svagt
Fast blått ljus Laddar
Fast blått ljus släckt Fullt uppladdat
Fast blått ljus Para ihop-läge – (se avsnitt 3
)
86
Svenska
87
Svenska
Felsökning och vanliga frågor
8
Jag hör sprakande störningsljud
För bäst ljudkvalitet bör du alltid bära headsetet på samma sida av kroppen som
mobiltelefonen.
Jag hör ingenting i mitt headset
Öka volymen på headsetet.
Kontrollera att headsetet har parats ihop med telefonen.
Kontrollera att telefonen är ansluten till headsetet – om den varken ansluter
från telefonens Bluetooth-meny eller när du nuddar vid svara-/avslutaknappen bör
du göra om para ihop-proceduren (se avsnitt 3
)
Jag har problem att para ihop enheterna trots att telefonen inte visar något fel
Du kanske har raderat para ihop-informationen från mobiltelefonen. Följ
anvisningarna för att para ihop enheterna i avsnitt 3.
Använda Jabra Bluetooth-adapter
7
Om du vill använda Jabra BT130 med en mobiltelefon som inte har Bluetooth så kan du
använda adaptern Jabra A210.
Du får då en sladdlös anslutning till följande headsetfunktioner: svara/avsluta
samtal samt röstuppringning (om telefonen stöder detta). Avvisning av samtal samt
återuppringning kanske inte stöds via mobiltelefonens headset-uttag.
Para ihop Jabra BT130 med Jabra A210
Para ihop-processen är något annorlunda:
Sätt Jabra BT130 i para ihop-läge
Sätt Jabra A210-adaptern i para ihop-läge
Placera enheterna nära varandra. Du behöver ingen särskild PIN-kod för att para ihop
de två Jabra-produkterna. Läs bruksanvisningen för Jabra A210 för mer information
Ringa upp/besvara samtal vid användning av Jabra A210
När du ringer upp från mobiltelefonen kommer samtalet automatiskt att överföras
till headsetet (om detta är påslaget).
Gör så här för att besvara ett samtal: du kan antingen nudda vid svara-/
avslutaknappen på headsetet eller trycka på svara-knappen mobiltelefonen.
Behöver du mer hjälp?
9
Internet: www.jabra.com (för senaste supportinformation och bruksanvisningar online)
Se omslagets insida för uppgifter om kundsupport.
Skötsel av headset
10
1. Förvara alltid headsetet avstängt och på en säker plats.
2. Undvik att förvara det i hög temperatur (över 60 °C) i t.ex. en varm bil eller i direkt
solljus. (Förvaring i höga temperaturer kan försämra prestandan och minska
batteriets livslängd.)
3. Utsätt inte headsetet eller någon medföljande komponent för regn eller annan vätska.
Jag kan inte använda Avvisa samtal, väntande samtal, återuppringning eller
röstuppringning
Din mobiltelefon måste också ha stöd för dessa funktioner. Läs bruksanvisningen för
din telefon och kontrollera detta.
Fungerar Jabra BT130 med annan Bluetooth-utrustning?
Jabra BT130 är konstruerad för att fungera med Bluetooth-mobiler. Den kan också
fungera tillsammans med andra Bluetooth-enheter som är kompatibla med Bluetooth
version 1.1 eller 1.2 och som har stöd för headset och/eller handsfree-profiler.
Garanti
11
Jabra (GN Netcom) lämnar garanti på alla materialfel och tillverkningsfel på den här
produkten under en ettårsperiod från det ursprungliga inköpsdatumet. Villkoren i
garantin och våra skyldigheter enligt garantin framgår av följande punkter:
Garantin är begränsad till den ursprungliga köparen
En kopia av kvittot eller annat inköpsbevis krävs. Utan inköpsbevis anses garantin
gälla från det tillverkningsdatum som produkten är märkt med
Garantin förklaras som ogiltig om serienumret, etiketten med datummärkning eller
produktetiketten tas bort, eller om produkten har hanterats vårdslöst, installerats
felaktigt, modifierats eller reparerats av en obehörig tredje part
88
Svenska
89
Svenska
Certifieringar och säkerhetsgodkännanden
12
Den här produkten är CE-märkt i enlighet med bestämmelserna i direktivet
R & TTE (99/5/EG).
GN Netcom intygar härmed att den här produkten uppfyller de nödvändiga kraven
och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.
Mer information finns på http://www.gnnetcom.com
Observera att den här produkten använder radiofrekvensband som inte har
samordnats inom EU. Inom EU är den här produkten avsedd att användas i Österrike,
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien och inom EFTA i Island,
Norge och Schweiz.
Användare får inte utföra ändringar eller modifiera enheten på något sätt. Ändringar
eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av Jabra (GN Netcom)
ogiltigförklarar användarens rätt att använda utrustningen.
Ansvar för produkter som tillverkats av Jabra (GN Netcom) är begränsat till reparation
av produkten eller erbjudande om ny produkt enligt beslut från Jabra
Eventuell underförstådd garanti på Jabra:s (GN Netcoms) produkter begränsas till två
år från inköpsdatum för alla delar, inklusive eventuella sladdar och kontakter
Särskilt undantagna från garanti är förbrukningsartiklar med begränsad livslängd som
utsätts för normalt slitage, såsom vindskydd till mikrofonen, skydd till hörsnäckan,
dekorativ ytbehandling, batterier och andra tillbehör
Jabra (GN Netcom) ansvarar inte för några följdskador som uppstår grund av
användning eller missbruk av någon produkt från Jabra (GN Netcom)
Den här garantin ger dig särskilda rättigheter och du kan även ha andra rättigheter
som varierar mellan olika områden
Om inte annat anges i användarhandboken får användaren under inga
omständigheter försöka utföra service på, göra justeringar av eller reparera den här
enheten, vilket gäller oberoende av om garantitiden har löpt ut eller ej. När sådant
arbete måste utföras ska enheten returneras till inköpsstället, fabriken eller en
behörig serviceverkstad
Jabra (GN Netcom) ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår
vid leverans. Reparationsarbete som utförs på Jabra:s (GN Netcoms) produkter av en
obehörig tredje part medför att garantin ogiltigförklaras
Bluetooth
The Bluetooth®-produktnamnet och tillhörande logotyper ägs av Bluetooth SIG,
Inc. och all användning av sådana varumärken av Jabra sker på licens. Övriga
varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare.
Ordlista
13
1
Bluetooth: är en radioteknik som används för att ansluta enheter till varandra. Det
kan röra sig om mobiltelefoner och headset, utan kablar eller sladdar, och avståndet
är relativt kort (cirka 10 meter). Mer information finns på www.bluetooth.com.
Bluetooth-profiler är protokoll som Bluetooth-enheterna använder för att
kommunicera med andra enheter. Bluetooth-telefoner stöder antingen headset-
profil, handsfree-profil eller båda. För att det ska finnas stöd för en viss profil måste
telefontillverkaren lägga in vissa obligatoriska funktioner i telefonens programvara.
2
Ihopparning: av enheter innebär att man skapar en unik och krypterad länk mellan
två Bluetooth-enheter, varpå dessa kan kommunicera med varandra. Bluetooth-
enheter fungerar inte om enheterna inte parats ihop med varandra
.
3
Lösenord eller PIN-kod: är en kod som knappas in på mobiltelefonen för att länka
den till Jabra BT130. Telefonen och Jabra BT130 känner då igen varandra och arbetar
automatiskt tillsammans.
4
Viloläget (standby): är när Jabra BT130 passivt väntar på ett samtal. När man
avslutar ett samtal på mobiltelefonen så växlar headsetet över till viloläget.
/