LG 60PF95 Användarguide

varumärke
LG
Kategori
LCD-TV
Modell
60PF95
Typ
Användarguide
Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
Kirjoita laitteen malli- ja sarjanumerot muistiin. Numerot
y-tyvät
laitteen takana olevasta arvokilvestä, niistä on hyötyä jos
teet laitetta koskevia tiedusteluja tai viet sen huoltoon.
LCD TV PLASMA TV
KKÄÄYYTTTTÖÖOOHHJJEE
LCD-TELEVISIOMALLIT
3377LLFF66
**
3377LLYY99
**
4422LLFF66
**
4422LLYY99
**
4477LLFF66
**
4477LLYY99
**
5522LLFF66
**
5522LLYY99
**
3377LLFF77**
4422LLFF77**
PLASMATELEVISIOMALLIT
5500PPFF99
**
6600PPFF99
**
SUOMI
1
TARVIKKEET
TARVIKKEET
Varmista, ettelevision mukana toimitettiin seuraavat vakiovarusteet. Jos jokin vakiovarusteista puuttuu, ota
yhteys myyjään, jolta ostit tuotteen.
Owner's
Manual
Owner’s manual
Käyttöopas
paristoineen
D/A
INPUT
VOL
LIST
FAV
PR
POWER
1 2 3
4 5 6
78
0
9
UPDATE INDEX
SIZE
GUID
E
I/II
MENU
MUTE
Q.VIEW
EXIT
VCR
TV
DVD
TEXT
B
A
C
K
PICTURE
SLEEP
RATIO
TIME
REVEAL
?
HOLD
i
OK
SUBTITLE
TV/RADIO
SOUND
INFO i
Kaukosäädin
Virtajohto
2 TV-kiinnikettä
2 seinäkiinniket
2-pulttia
Johtopidike
Voit järjestää johdot
johtopidikkeen avulla.
LCD-TELEVISIOMALLIT
Kiillotusliina
Kiillota näyttö liinalla.
Jos tuotteen ulkopinnassa on tahroja tai sor-
menjälkiä, pyyhi ne kevyesti tuotteen ulkopin-
nan puhdistamiseen tarkoitetulla kankaalla.
Älä hankaa voimakkaasti tahraa poistaes-
sasi. Noudata varovaisuutta, sillä tuote voi
naarmuuntua tai senväri kärsiä, jos voimaa
ytetään liikaa.
OK
INPUT
MODE
TV
D/A
DVD
EXIT
VOL PR
GUIDE
BAC
K
MENU
RATIO
I/II
VCR
POWER
123
456
789
0
Q.VIEW
LIST
INDEX
S
LE
E
P
HO
LD
R
E
V
E
A
L
?
SUBTITLE
TEXT
INPUT
BRIGHT
MUTE
TV/RADIO
UPDATE
SIMPLINK
INFO i
FAV
TIM
E
-tai
Kaapeliteline
--ttaaii
5500PPFF99
**
2 seinäkiin-
nikettä
2-silmukkapulttia
Kaksi kumitulppaa
Katso sivua 15
2 TV-kiinnikettä
2 seinäkiinniket
PLASMATELEVISIOMALLIT
Yksi pulpettityyppisen jalustaki-
innityksen suojus
Katso sivua 15
3-pulttia
Katso sivua 15
Tämä ominaisuus ei ole käytetvissä
kaikissa malleissa.
6600PPFF99
**
Tämä ominaisuus ei ole
ytetvissä kaikissa malleissa.
Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä
kaikissa malleissa.
2-pulttia
4 jalustan kokoamispulttia
Katso sivua 10
VVaaiinn 3377
1-ruuvi
Katso sivua 10
VVaaiinn 3377LLFF77
**
2
SISÄLTÖ
SISÄLTÖ
TARVIKKEET
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
VALMISTELU
ETUPANEELIN SÄÄTIMET
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
TAKAPANEELIN TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Telineen asennus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TV:N LIITTÄMINEN PÖYTÄÄN
. . . . . . . . . . . . . . . . . .10
TV:N KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN . . . . . . . . . . . . 11
TAKAKANNEN JOHDINTELINE . . . . . . . . . . . . . . . 12
Jalustan asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Asentaminen seinälle: Vaakasuora asennus . . . . . . 15
Antennin kytkeminen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS
HD-VASTAANOTTIMEN ASENNUS . . . . . . . . . . . 17
DVD-soittimen kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CI-MODUULIN KIINNITTÄMINEN . . . . . . . . . . . . 22
Videonauhurin kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DIGITAL AUDIO OUT -KYTKEMINEN . . . . . . . . . . 25
MUUN AV-LÄHTEEN ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . 26
Tietokoneen kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
- Kuvaruudun asetukset PC-tilassa . . . . . . . . . 30
WTELEVISION KATSELU / KANAVIEN HALLINTA
Kaukosäätimen näppäintoiminnot
. . . . . . . . . . . . . . 34
Television ynnistäminen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kanavan valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Äänenvoimakkuuden säätäminen
. . . . . . . . . . . . . 39
yttövalikoiden valitseminen ja säädöt
. . . . . . . . . 40
Kanavien automaattiviritys (DIGITAALISESSA TILASSA) . . . 41
Kanavien käsiviritys
(DIGITAALISESSA TILASSA) 42
Ohjelmapaikkojen järjestäminen
(DIGITAALISESSA TILASSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5V ANTENNA POWER (5 VOLTIN ANTENNIJÄNNITE)
(VAIN DIGITAALISESSA TILASSA) . . . . . . . . . . . . . 45
SOFTWARE UPDATE (OHJELMISTOPÄIVITYS) (VAIN
DIGITAALISESSA TILASSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIIKKA)
(VAIN DIGITAALISESSA TILASSA) . . . . . . . . . . . . . 47
CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (CI-
TIEDOT) (VAIN DIGITAALISESSA TILASSA) . . . . . 48
Kanavien automaattiviritys
(ANALOGISESSA TILASSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kanavien käsiviritys
(ANALOGISESSA TILASSA)
. . . . 50
Hienoviritys
(ANALOGISESSA TILASSA) . . . . . . . . 51
Nimen antaminen kanavalle
(ANALOGISESSA TILASSA)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ohjelmapaikkojen järjestäminen
(ANALOGISESSA TILASSA)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ohjelmataulukon näyttäminen
. . . . . . . . . . . . . . 54
INPUT LABEL (LÄHDEMERKINTÄ) . . . . . . . . . . . . 55
SIMPLINK Toiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
KUVAN HALLINTA
SÄHKÖINEN EPG-OHJELMAOPAS
- EPG-oppaan käytön aloitus ja lopetus . . . . . 58
- Ohjelman valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
-
Painikkeen toiminto ohjelmaoppaan NOW/NEXT
(NYT/SEURAAVA) -tilassa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
-
Painikkeen toiminto 8 Days Guide (ohjelmaoppaan 8
päivän tilassa) -tilassa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
-
Painikkeen toiminto Date Change
(Päivämäärän muuttaminen) -tilassa
. . . . . . . . . . . 59
-
Painikkeen toiminto Extended Description
(Pidempi kuvaus) -ruudussa
. . . . . . . . . . . . . . . . 60
-
Painikkeen toiminto Record/Remind
(Tallennus/muistutus) -asetustilassa
. . . . . . . . . . . 60
-
Painikkeen toiminta Timer (Ajastin) -luettelotilassa
. 60
KUVAN KOON (KUVASUHTEEN) HALLINTA . . . . 61
ESIMÄÄRITETYT KUVAN ASETUKSET
- Kuvatilan esiasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
-
Automaattinen värisävyn säätö (lämmin/normaali/viileä)64
MANUAALINEN KUVIEN SÄÄTÖ
- Kuvatila - yttäjän asetus . . . . . . . . . . . . . . . . 65
- Värisävy - yttäjän asetus . . . . . . . . . . . . . . . .66
XD - KUVANPARANNUSTEKNIIKKA . . . . . . . . . . . 67
XD-
esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
TruMotion DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ELOKUVA - LISÄASETUKSET 3:2-VALIKKOTILA . . . 69
Edistynyt TruMotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
ADVANCED-BLACK (DARKNESS) LEVEL (MUSTAN
(TUMMUUS)TASON LISÄASETUKSET) . . . . . . . . 70
KUVAN ASETUSTEN PALAUTUS . . . . . . . . . . . . . . . 71
Kuvan palamisen vähentäminen-toiminto (ISM) . . 72
LOW POWER (VIRRANSÄÄSTÖ) -KUVATILA . . . . 73
3
SISÄLTÖ
ÄÄNEN JA KIELEN HALLINTA
AUTO VOLUME LEVELER (ÄÄNEN
AUTOMAATTINEN SÄÄTÖ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . 74
ÄÄNEN ESIASETUKSET - SOUND MODE (ÄÄNITILA)
. . . . 76
ÄÄNIASETUSTEN SÄÄTÄMINEN
- USER (KÄYTTÄJÄ) -TILA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Tasapaino
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
TELEVISION KAIUTTIMIEN KÄYTTÖÖNOTTO JA
KÄYTÖSTÄ POISTO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
DIGITAL AUDIO OUT -
LÄHTÖLIITÄNNÄN VALITSEMINEN . . . . . . . . . . . 79
I/II
-
Stereo / kaksikanavaääni
(Vain analogisessa tilassa)
80
-
NICAM-ääni
(Vain analogisessa tilassa) . . . . . . . . .
81
-
Äänen ulostulon valinta . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ytvalikon kielen ja maan valitseminen
. . . . . . . . . 82
KIELEN VALITSEMINEN
(VAIN DIGITAALISESSA TILASSA)
. . . . . . . . . . . . . 83
TIME (AIKA) -ASETUS
Kellon asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
KYTKENTÄ- TAI SAMMUTUSAJASTIMEN ASETUS
. . . 85
AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU . . . . . . . . 86
AIKAVYÖHYKKEEN MÄÄRITTÄMINEN . . . . . . . . 87
UNIAJASTIMEN ASETUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
LAPSILUKITUS/IKÄRAJAT
SALASANAN ASETUS JA LUKITUSJÄRJESTELMÄ 88
LAPSILUKITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
TTEEKKSSTTII--TTVV
TEKSTI-TV PÄÄLLE / POIS
. . . . . . . . . . . . . . . . . 90
SIMPLE-tekstitelevisio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
TOP-tekstitelevisio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
FASTEXT-tekstitelevisio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Erikois-teksti-tv-toiminnot
. . . . . . . . . . . . . . . . . 91
DIGITAL TELETEXT (DIDGITAALINEN
TEKSTITELEVISIO)
TEKSTITELEVISIO DIGITAALISESSA PALVELUSSA
. 92
TEKSTITELEVISIO JA DIGITAALINEN PALVELU
. . 92
LLIIIITTEE
VIANMÄÄRITYS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT
. . . . . . . . . . . . . . 96
Kaukosäätimen ohjelmoiminen . . . . . . . . . . . . . . 98
Lähetä IR-koodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Ulkoisen ohjauslaitteen asennus
. . . . . . . . . . . . . . 104
4
VALMISTELU
VALMISTELU
ETUPANEELIN SÄÄTIMET
PLASMATELEVISIOMALLIT
: 50PF9
*
, 60PF9
*
PR
VOL
OK
MENU
INPUT
A
Alla on etupaneelin yksinkertaistettu kuva. Oma televisiosi voi olla hieman erilainen.
A
Jos tuotteen pintaan on kiinnitetty suojakalvo, se tulee poistaa ja sen jälkeen pyyhkiä tuote kiillotusliinalla.
KÄÄNTÖJALUSTA
(
Vain
PLASMATELEVISIOMALLIT
))
TV:n asennuksen jälkeen pystyt säätämään TV:n kul-
maa manuaalisesti vasemmalle tai oikealle
20 astetta, jotta se on sopivassa asennossa katseluko-
htasi kannalta.
HUOMAUTUS
!
GG
Ennen kulman säätöä sinun ytyy poistaa
kaapelinkerääjä ja ysätä (vasempaan
päin) jalustan takaosan keskellä olevaa
akselitappia. Ja kun jalusta on tasossa
TV:n kanssa, sinun tulee kiristää (oikeaan
päin) akselitappi kiinnitysreikään.
Kaukosäätimen vastaanotin
Ohjelma painikkeet
Äänenvoimakkuus painikkeet
MENU-painike
OK-painike
INPUT-painike
Virran painike
Virran/valmiustilan merkkivalo
• Palaa punaisena valmiustilassa.
INPUT MENU OK VOL PR
5
VALMISTELU
LCD-TELEVISIOMALLIT
: 37LF6
*
, 42LF6
*
, 47LF6
*
, 52LF6
*
Kaukosäätimen
vastaanotin
Virran/valmiustilan merkkivalo
• Palaa punaisena valmiustilassa.
• Palaa vihreänä, kun virta on kytketty.
PR
VOL
OK
MENU
INPUT
/I
Ohjelma painikkeet
Äänenvoimakkuus
painikkeet
OK-painike
MENU-painike
INPUT-painike
Virran painike
ÄÄllyykkääss oohhjjaauuss
: Säätää
kuvaa ympäristön olosuhtei-
den mukaan.
6
VALMISTELU
VALMISTELU
LCD-TELEVISIOMALLIT
: 37LY9
*
, 42LY9
*
, 47LY9
*
, 52LY9
*
ÄÄllyykkääss oohhjjaauuss
:
Säätää kuvaa
ympäristön olo-
suhteiden mukaan.
Virran/valmiustilan merkkivalo
• Palaa punaisena valmiustilassa.
• Palaa vihreänä, kun virta on kytketty.
PR
VOL
OK
MENU
INPUT
Ohjelma painikkeet
Äänenvoimakkuus
painikkeet
OK-painike
MENU-painike
INPUT-painike
Virran painike
Kaukosäätimen
vastaanotin
PR
VOL
OK
MENU
INPUT
/I
CH
VOL
LCD-TELEVISIOMALLIT
:
37/
42LF7
*
CH
VOL
Ohjelma painikkeet
Äänenvoimakkuus
painikkeet
OK-painike
MENU-painike
INPUT-painike
Virran painike
Kaukosäätimen
vastaanotin
ÄÄllyykkääss oohhjjaauuss
:
Säätää kuvaa
ympäristön olosuhtei-
den mukaan.
Virran/valmiustilan merkkivalo
• Palaa punaisena valmiustilassa.
• Palaa vihreänä, kun virta on kytketty.
7
VALMISTELU
PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association) -korttipaikka.
(Tämä ominaisuus ei ole käytetvissä kaikissa
maissa.)
HDMI tulo
Yhdistä HDMI-signaalilähde HDMI IN -liitäntään.
Kytke DVI(VIDEO)-signaalilähde HDMI/DVI-liitän-
tään DVI-HDMI-kaapelilla.
RGB/DVI-äänitulo
Yhdistä tietokoneen näyttöliitäntä tai PC/DTV:n
ääniliitäntä tähän tuloliitäntään.
Antenniliitäntä
Yhdistä antenni tähän liitäntään.
DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL
lähtöliitäntä Kytkee erityyppisistä laitteista tulevan
digitaalisen äänen.
Huomautus: Nämä portit eivät toimi valmiustilassa.
RS-232C-LIITÄNTÄ (OHJAUS&HUOLTO)
Kytke ohjauslaitteen sarjaliitäntäkaapeli tähän RS-
232C-liitäntään.
Komponenttitulo
Yhdistä komponenttivideo- tai äänilaite näihin
liitäntöihin.
Euro Scart -liitäntä (AV1/AV2)
Voit yhdistää toisen laitteen näihin Scart-liitäntöi-
hin.
Virtajohdon liitäntä
Tämä televisio toimii verkkovirralla. Jännitteestä on
tietoja teknisissä tiedoissa. Älä yritä käyttää televi-
siota tasavirralla.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TAKAPANEELIN TIEDOT
A
Alla on takapaneelin yksinkertaistettu kuva. Oma televisiosi voi olla hieman erilainen.
PLASMATELEVISIOMALLIT
9
S-video-tulo
Voit yhdistää tähän liitäntään
S-VIDEO-laitteen.
Äänen tai videokuvan tulo
Yhdistä ulkoisen laitteen ääni- tai
videokuvatulo näihin liitäntöihin.
AV IN 3
L/MONO
R
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
(PC)
AUDIO
(RGB/DVI)
RGB IN
COMPONENT IN
AUDIO
AUDIO
VIDEO
VIDEO
AV 1
V 1
AV 2
V 2
EJECT
EJECT
PCMCIA
PCMCIA
CARD SLOT
CARD SLOT
RS-232C IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO
OUT
HDMI/DVI IN
12
HDMI IN
ANTENNA
IN
1 32
84 5 6 7
8
VALMISTELU
VALMISTELU
PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association) -korttipaikka.
(Tämä ominaisuus ei ole ytetvissä kaikissa
maissa.)
HDMI tulo
Yhdistä HDMI-signaalilähde HDMI IN -liitäntään.
Kytke DVI(VIDEO)-signaalilähde HDMI/DVI-liitän-
tään DVI-HDMI-kaapelilla.
RGB/DVI-äänitulo
Yhdistä tietokoneen näyttöliitäntä tai PC/DTV:n
ääniliitäntä tähän tuloliitäntään.
Antenniliitäntä
Yhdistä antenni tähän liitäntään.
DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL
lähtöliitäntä Kytkee erityyppisistä laitteista tulevan
digitaalisen äänen.
Huomautus: Nämä portit eivät toimi valmiustilassa.
RS-232C-LIITÄNTÄ (OHJAUS&HUOLTO)
Kytke ohjauslaitteen sarjaliitäntäkaapeli tähän RS-
232C-liitäntään.
Komponenttitulo
Yhdistä komponenttivideo- tai äänilaite näihin
liitäntöihin.
Euro Scart -liitäntä (AV1/AV2)
Voit yhdistää toisen laitteen näihin Scart-liitäntöi-
hin.
Virtajohdon liitäntä
Tämä televisio toimii verkkovirralla. Jännitteestä on
tietoja teknisissä tiedoissa. Älä yritä käyttää televi-
siota tasavirralla.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LCD-TELEVISIOMALLIT
(
paitsi
37/42LF7
*
)
AV 3
L/MONO
R
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
AUDIO IN
(RGB/DVI)
RGB
(PC)
RGB IN
COMPONENT IN
AUDIO
AUDIO
VIDEO
VIDEO
AV 1 AV 2
ANTENNA
ANTENNA
IN
EJECT
EJECT
HDMI/DVI IN 1
HDMI/DVI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 2
PCMCIA
PCMCIA
CARD SLOT
CARD SLOT
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
1 2 3
S-video-tulo
Voit yhdistää
tähän liitäntään
S-VIDEO-laitteen.
Äänen tai
videokuvan tulo
Yhdistä ulkoisen
laitteen ääni- tai
videokuvatulo näi-
hin liitäntöihin.
AV IN 3
L/MONO
R
AUDIOAUDIO
VIDEOVIDEO
S-VIDEOS-VIDEO
AV IN 3
L/MONO
R
AUDIOAUDIO
VIDEOVIDEO
S-VIDEOS-VIDEO
HDMI IN
12
VARIABLE
AUDIO OUT
RGB IN
COMPONENT IN
AUDIO
VIDEO
AV 1 AV 2
ANTENNA
IN
84 5 6 7
AV IN 3
L/MONO
R
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
AUDIO IN
(RGB/DVI)
RGB
(PC)
RGB IN
COMPONENT IN
AUDIO
AUDIO
VIDEO
VIDEO
AV 1 AV 2
ANTENNA
ANTENNA
IN
EJECT
EJECT
HDMI/DVI IN 1
HDMI/DVI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 2
HDMI IN 3
HDMI IN 3
PCMCIA
PCMCIA
CARD SLOT
CARD SLOT
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
1 2 3
84 5 6 7
9
9
PCMCIA (Personal Computer Memory Card
International Association) -korttipaikka.
(Tämä ominaisuus ei ole käytetvissä kaikissa
maissa.)
HDMI tulo
Yhdistä HDMI-signaalilähde HDMI IN -liitäntään.
Kytke DVI(VIDEO)-signaalilähde HDMI/DVI-liitän-
tään DVI-HDMI-kaapelilla.
RGB/DVI-äänitulo
Yhdistä tietokoneen näyttöliitäntä tai PC/DTV:n
ääniliitäntä tähän tuloliitäntään.
Antenniliitäntä
Yhdistä antenni tähän liitäntään.
DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL
lähtöliitäntä Kytkee erityyppisistä laitteista tulevan
digitaalisen äänen.
Huomautus: Nämä portit eivät toimi valmiustilassa.
RS-232C-LIITÄNTÄ (OHJAUS&HUOLTO)
Kytke ohjauslaitteen sarjaliitäntäkaapeli tähän RS-
232C-liitäntään.
Komponenttitulo
Yhdistä komponenttivideo- tai äänilaite näihin
liitäntöihin.
Euro Scart -liitäntä (AV1/AV2)
Voit yhdistää toisen laitteen näihin Scart-liitäntöi-
hin.
Virtajohdon liitäntä
Tämä televisio toimii verkkovirralla. Jännitteestä on
tietoja teknisissä tiedoissa. Älä yritä käyttää televi-
siota tasavirralla.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LCD-TELEVISIOMALLIT: 37/
42LF7
*
AV IN 2
L/MONO
R
AUDIO
VIDEO
USB IN
AV IN 3
L/MONO
R
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
AUDIO IN
(RGB/DVI)
RGB
(PC)
RGB IN
COMPONENT IN
AUDIO
AUDIO
VIDEO
VIDEO
AV 1
V 1
AV 2
V 2
ANTENNA
IN
EJECT
EJECT
HDMI/DVI IN 1
HDMI/DVI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 2
HDMI IN 3
HDMI IN 3
PCMCIA
PCMCIA
CARD SLOT
CARD SLOT
RS-232C IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
1 2 3
9
S-video-tulo
Voit yhdistää tähän liitäntään
S-VIDEO-laitteen.
Äänen tai videokuvan tulo
Yhdistä ulkoisen laitteen ääni- tai
videokuvatulo näihin liitäntöihin.
AV IN 3
L/MONO
R
AUDIOAUDIO
VIDEOVIDEO
S-VIDEOS-VIDEO
AUDIO
VIDEO
AV 1 AV 2
ANTENNA
IN
EJECT
HDMI/DVI IN 1 HDMI IN 2 HDMI IN 3
PCMCIA
CARD SLOT
RS-232C IN
84 5 6 7
10
VALMISTELU
VALMISTELU
TUEN ASENTAMINEN
(Vain 37 tuuman nestekidenäytöllä varustetut TV-mallit)
1
2
3
Aseta televisio pehmustetulle pinnalle etupuoli
alaspäin.
Kiinnitä tuotteen jalusta kuvan mukaisesti.
Aseta tuki kuvassa näkyvällä tavalla Kiristä 4
pulttia television takana oleviin aukkoihin.
TV:N LIITTÄMINEN YTÄÄN (Vain malli 37LF7
*
)
VAROITUS
!
GG
Estääksesi TV:tä kaatumasta, TV tulee olla tiukasti kiinnitettynä lattiaan/seinään asennusohjeiden
mukaisesti. Laitteen heiluttaminen, kaataminen tai keinuttaminen saattaa aiheuttaa vahinkoja.
1-ruuvi
Teline
Pöytä
Tv on kiinnitetvä pöytään siten, ettei sitä voida vetää eteen- tai taaksepäin, mikä voisi aiheuttaa tapaturmia tai
vahingoittaa tuotetta. Käytä vain mukana toimitettua ruuvia.
11
TV:N KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN
Tämä ominaisuus ei ole ytetvissä kaikissa malleissa.
2
1
Kiinnitä tuote seinän lähelle, jotta se ei putoa, kun sitä työnnetään taaksepäin. Alla on ohjeet tuotteen kiin-
nittämiseksi seinään siten, että tuote ei putoa, kun sitä vedetään eteenpäin.
Kun tuote kiinnitetään ohjeissa kuvatulla tavalla, se ei putoa ja vahingoita ihmisiä. Myöskään tuote ei vahin-
goitu. Varmista, että lapset eivät kiipeile tuotteen päällä tai roiku siitä.
HUOMAUTUS
!
GG
Irrota kaapelit, kun siirrät tuotteen toiseen paikkaan.
GG
Käytä sellaista telinettä tai laatikkoa, joka on riitvän suuri ja vahva.
GG
Varmista, että seinään kiinnitetteline ja on yhtä korkea kuin tuote.
2
3
1
1
2
Kiinnitä tuote seinään silmukkapulttien tai tv-telineen ja pulttien avulla, kuten kuvassa on
esitetty.
(Jos tuotteessa on pultit silmukkapulttien tilalla, irrota pultit ennen silmukkapulttien asentamista paikoilleen.)
*Aseta silmukkapultit tai tv-teline ja pultit paikoilleen ja kiinnitä ne tiukasti ylempiin aukkoihin.
Varmista seinätelineen kiinnitys pulttien avulla (pultit eivät sisälly tuotekokoonpanoon, vaan ne on ostettava
erikseen). Sovita korkeus seinäkannattimen mukaan.
3
Varmista tuotteen kiinnitys vahvan kaapelin avulla (kaapeli ei sisälly tuotekokoonpanoon, vaan se on
ostettava erikseen). Kaapeli kannattaa kiinnittää sitomalla, jotta se on vaakasuorassa seinän ja tuotteen
välissä.
-tai
VALMISTELU
12
VALMISTELU
VALMISTELU
TAKAKANNEN JOHDINTELINE
PLASMATELEVISIOMALLIT
2
1
3
Pidä kiinni
KKAAAAPPEELLIITTEELLIINNEEEESSTTÄÄ
molemmilla sillä ja vedä sitä ylöspäin.
Kytke tarvittavat johdot.
Lisälaitteiden kytkemistä kuvataan kohdassa
UUllkkooiisstteenn llaaiitttteeiiddeenn kkyyttkkeemmiinneenn
.
Asenna
KKAAAAPPEELLIITTEELLIINNEE
takaisin paikoilleen kuvassa esitetyllä tavalla.
KAAPELITELINE
45
°
13
LCD-TELEVISIOMALLIT
(
paitsi
37/42LF7
*
)
Kytke tarvittavat johdot.
Lisälaitteiden kytkemistä kuvataan kohdassa
Ulkoisten laitteiden kytkeminen.
1
Asenna
KKAAAAPPEELLIITTEELLIINNEE
kuvassa esitetyllä
tavalla.
2
Niputa johdot varusteena olevan kaapelipidik-
keen avulla.
( Tämä ominaisuus ei ole ytetvissä kaikissa
malleissa.)
3
Pidä kiinni
KKAAAAPPEELLIITTEELLIINNEEEESSTTÄÄ
molemmilla
sillä ja vedä sitä ylöspäin.
HUOMAUTUS
!
GG
Älä pidä kiinni KAAPELITELINEESTÄ, kun siirrät tuotetta.
- Jos tuote putoaa, yttäjä voi loukkaantua ja tuote rikkoutua.
KAAPELITELINEEN POISTAMINEN
KAAPELITELINE
VALMISTELU
14
VALMISTELU
VALMISTELU
LCD TV model
(Vain 37/42LF7
*
)
Kytke tarvittavat johdot.
Lisälaitteiden kytkemistä kuvataan kohdassa
Ulkoisten laitteiden kytkeminen.
Asenna KAAPELINHALLINTA kuvan mukaisesti.
(Aseta paikoilleen työntämällä
kaapelinhallinnan molemmilla puolilla olevia sil-
mukoita.)
Niputa johdot varusteena olevan kaapelipidik-
keen avulla. (Tämä ominaisuus ei ole käytet-
tävissä kaikissa malleissa.)
Pidä molemmilla käsillä kiinni KAAPELINHALLINNAS-
TA ja vedä se ulos.
(Vedä se ulos pitämällä kaapelinhallinnan molemmil-
la puolilla olevia silmukoita.)
HUOMAUTUS
!
GG
Älä pidä kiinni KAAPELITELINEESTÄ, kun siirrät tuotetta.
- Jos tuote putoaa, yttäjä voi loukkaantua ja tuote rikkoutua.
KAAPELITELINEEN POISTAMINEN
KAAPELITELINE
1
2
3
15
ASENTAMINEN SEINÄLLE: VAAKASUORA ASENNUS
Jätä laitteen jokaisen sivun ja seinän väliin 10 cm tyhjää tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti. Saat yksi-
tyiskohtaiset asennuso-hjeet jälleenmyyjältä. Lisätietoja on Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup
(Kääntyvän seinäasennustelineen asentami-nen) -oppaassa.
4 tuumaa
4 tuumaa
4 tuumaa 4 tuumaa
4 tuumaa
Jos et halua asentaa pulpettityyppisen jalustakiinnityksen suojusta (
Vain
PLASMATELEVISIOMALLIT
))
Estääksesi vieraiden materiaalien joutu-
mista pulpettityyppisen jalustan kiinni-
tykseen, kiinnitä pulpettityyppisen
jalustakiinnityksen suojus yttäen
mukana olevia pultteja kuvan osoitta-
malla tavalla.
pulttia
Pulpettityyppisen
jalustakiinnityksen suojus
JALUSTAN ASENTAMINEN
R
Jätä laitteen jokaisen sivun ja seinän väliin 10 cm tyhjää tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti.
Kun et ytä pulpettityyppistä jalustaa (
6600PPFF99
**
))
Kun et ytä pulpettityyppistä jalustaa,
asenna paikoilleen kumitulpat, jotka
suojaavat pulpettityyppisen jalustan
kiinnitystä kuvan osoittamalla tavalla.
4 tuumaa
4 tuumaa
4 tuumaa
4 tuumaa
Kumitulppa
MAADOITTAMINEN
Varmista, että sähköiskuilta suojaava maadoitus on yhdistetty.
Jos maadoittaminen ei ole mahdollista, pyysähköasentajaa
asentamaan erillinen vikavirtakytkin. Maadoitusjohtoa ei saa
yhdistää kaasuputkiin eikä puhelinverkkoihin.
Virtalähde
Vikavirtakytkin
Televisio voidaan asentaa monella tavalla, esimerkiksi seinään tai pöydälle.
Televisio on suunniteltu kiinnitetväksi vaakasuoraan.
16
VALMISTELU
VALMISTELU
AV 3
L/MONO
R
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
AUDIO
VIDEO
AV 1 AV 2
ANTENNA
IN
EJECT
HDMI/DVI IN 1 HDMI IN 2
PCMCIA
CARD SLOT
RS-232C IN
AV 3
L/MONO
R
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
AUDIO
VIDEO
AV 1 AV 2
ANTENNA
IN
EJECT
HDMI/DVI IN 1 HDMI IN 2
PCMCIA
CARD SLOT
RS-232C IN
Suuntaa antenni niin, että kuvasta tulee mahdollisimman hyvä.
Antennikaapeli ja muunnin on hankittava erikseen.
Älä kytke mitään virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin olet kytkenyt kaikki laitteet toisiinsa. Muuten laitteet voivat
vahingoittua.
Rivi- ja kerrostalot
(Kytke antennipistorasiaan)
Omakotitalot
(Kytke ulkoantennin pistorasiaan)
Ulkoantenni
(VHF, UHF)
Antennip
istorasia
RF-koaksiaalikaapeli (75 ohm)
ANTENNIN KYTKEMINEN
Antenna
UHF
SSiiggnnaaaalliivv
aahhvviissttiinn
VHF
Jos signaali on heikko, saat paremman kuvan asentamalla antenniin signaalivahvistimen kuvassa näkyvällä tavalla.
Jos signaali pitää jakaa kahden television kesken, käytä antennisignaalin jakajaa.
- Älä taivuta pronssista kaapelia, kun
yhdistät sen antenniliitäntään.
- 5 voltin antennijännite toimii vain
digitaalisessa tilassa. (Lisätietoja on
sivulla 45.)
AV IN 3
L/MONO
R
AUDIO
VIDEO
S-VIDEO
HDMI IN
12
VARIABLE
AUDIO OUT
RGB IN
COMPONENT IN
AUDIO
VIDEO
AV 1 AV 2
ANTENNA
IN
AV 1 AV 2
ANTENNA
IN
VARIABLE
AUDIO OUT
VIDEO
AUDIO
COMPONENT IN
AV IN 3
L/MONO
R
AUDIO
VIDEO
HDMI IN
12
RGB IN
S-VIDEO
17
ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS
ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS
AUDIO
VIDEO
AV 1 AV 2
ANTENNA
IN
HDMI/DVI IN 1 HDMI IN 2
EJECT PCMCIA
CARD SLOT
RS-232C IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
RGB
(PC)
RGB IN
COMPONENT IN
AUDIOAUDIO
VIDEOVIDEO
AAV 1 AV 2
ANTENNA
IN
HDMI/DVI IN 1 HDMI IN 2
EJECT PCMCIA
CARD SLOT
RS-232C IN
AL
DIGITAL AUDIO OUT
AUDIO
VIDEO
AV 1 AV 2
ANTENNA
IN
HDMI/DVI IN 1 HDMI IN 2
EJECT PCMCIA
CARD SLOT
RS-232C IN
Signaali
480i/576i
480p/576p
720p/1080i
1080 p
Komponentti
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
(Vain 60Hz)
HDMI1/2
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
(24Hz/50Hz/60Hz)
HDMI3
(Vain 37/42LF7
*
)
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
(24Hz/50Hz/60Hz)
1 2
HD-VASTAANOTTIMEN ASENNUS
Tämä televisio voi vastaanottaa digitaalista signaalia maanpäällisestä verkosta tai kaapelista ilman ulkoista
digitaalista kotipäätettä. Jos kuitenkin vastaanotat digitaalista signaalia kotipäätteestä tai muusta ulkoisesta
digitaalisesta laitteesta, katso lisätietoja jäljempänä olevasta kuvasta.
Kytkeminen komponenttikaapelilla
Kytke DVD-soittimen videolähtöliitännät (Y, PB, PR) tele-
vision
KKOOMMPPOONNEENNTTTTII IINN VVIIDDEEOO
-tuloliitäntöihin.
Kytke DVD-soittimen äänilähtöliitännät television
KKOOMMPPOONNEENNTTTTII IINN AAUUDDIIOO
-tuloliitäntöihin.
Kytke virta digitaaliseen kotipäätteeseen. (Katso ohjeet
kotipäätteen käsikirjasta.)
Valitse kaukosäätimen
IINNPPUUTT
-painikkeella lähteeksi
KOMPONENTTI.
2
3
4
1
Älä kytke mitään virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin olet kytkenyt kaikki laitteet toisiinsa. Muuten laitteet voivat vahingoittua.
Tässä ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUKSEN osassa käytetään pääasiassa nestekidenäytöllä varustettujen TV-mallien kuvia.
18
ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS
Kytkeminen HDMI kaapelilla
ULKOISTEN LAITTEIDEN ASENNUS
AUD
(RG
RGB
(PC)
RGB IN
COMPONENT I
AUDIAUDIO
VIDEO
AV 1 AV 2
ANTENNAANTENNA
IN IN
HDMI/DVI IN 1HDMI/DVI IN 1 HDMI IN 2HDMI IN 2
EJECT EJECT PCMCIA
CARD SLOT
RS-232C INRS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
AUDIO
VIDEO
AV 1 AV 2
ANTENNA
IN
HDMI/DVI IN 1 HDMI IN 2
EJECT PCMCIA
CARD SLOT
RS-232C IN
AUDIO
VIDEO
AV 1 AV 2
ANTENNA
IN
HDMI/DVI IN 1 HDMI IN 2
EJECT PCMCIA
CARD SLOT
RS-232C IN
Kytke digitaalisen kotipäätteen HDMI-lähtöliitännät
television
HHDDMMII//DDVVII IINN 11
-tai
HHDDMMII IINN 22
-liitäntään.
Kytke virta digitaaliseen kotipäätteeseen. (Katso ohjeet
kotipäätteen käsikirjasta.)
Valitse kaukosäätimen
IINNPPUUTT
-painikkeella lähteeksi
HDMI1 -tai HDMI2.
2
3
1
1
paitsi
37/42LF7
*
RGB IN
COMPONENT IN
ANTENNA INANTENNA IN
HDMI/DVI IN 1 HDMI IN 2 HDMI IN 3
RS-232C INRS-232C IN
(CONTR(CONTROL & SEROL & SERVICE)VICE)
AUD
(RGB
RGB
(PC)
AUDIUDIO
VIDEO
AV 1 AV 2
EJECT EJECT PCMCIA
CARD SLOT
OPTIC
ANTENNA IN
HDMI/DVI IN 1 HDMI IN 2 HDMI IN 3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
AUDIO
VIDEO
AV 1 AV 2
EJECT PCMCIA
CARD SLOT
Kytke digitaalisen kotipäätteen HDMI-lähtöliitännät television
HHDDMMII//DDVVII IINN 11
,
HHDDMMII IINN 22
-tai
HHDDMMII IINN 33
-liitäntään.
Kytke virta digitaaliseen kotipäätteeseen. (Katso ohjeet
kotipäätteen sikirjasta.)
Valitse kaukosäätimen
IINNPPUUTT
-painikkeella lähteeksi
HDMI1, HDMI2-tai HDMI3.
2
3
1
1
Vain 37/42LF7
*
/

På andra språk