GROHE Allure 19316 Användarmanual

varumärke
GROHE
Modell
Allure 19316
Typ
Användarmanual
7
S
Tekniska data
Genomflöde vid 3 bar flödestryck:
- Utlopp ca 26 l/min
- Dusch ca 9,4 l/min
Temperatur
- Skållningsskydd möjligt genom montering av en
temperaturbegränsare (se reservdelar utvikningssida II,
best.-nr: 46 375).
Installation
Montering av slanggenomföring, se utvikningssida I, fig. [1]
och [2].
1. Ta bort skyddshylsorna (A1) och täckplattan (A), se fig. [1].
2. Montera slanggenomföringen (B) på täckplattan (A) med
fäst- och tätningssatsen (B1).
3. Fäst täckbrickan (B2) med adaptern (B3).
4. Stäng patronen och öppna kallvatten- och
varmvattentillförseln.
5. Montera duschslangen (C) tillsammans med
duschanslutningsslangen (C1) från underdelen, se fig. [2].
6. Skjut på fjädern (K) på duschslangen (C) och stick in genom
slanggenomföringen (B).
7. Skruva fast konmuttern (D) på duschslangen (C).
Lägg på täckplattan (A).
Montera utloppet och handduschen, se fig. [3].
1. Lägg tätningen (E1) i konmuttern (D) och skruva fast
handduschen (E) i konmuttern (D).
2. Fäst utloppet (G) tillsammans med packningen (G1) på
skaftet (H), skruva fast gängstiftet (J) med en
insexnyckel 3mm och sätt in pluggen (J1).
Montera täckbrickan och spaken, se fig. [4].
1. Skruva fast hylsan (L).
2. Fäst täckbrickans hållare (M) på armaturen och fäst med
skruvarna (M1).
3. Smörj och skjut på den inre O-ringen (N1).
4. Fäst täckbrickan (N).
5. Placera spaken (O), fäst med det löst fastskruvade
gängstiftet (O1) och en insexnyckel 3mm och sätt in
pluggen (O2).
Foga täckplattans fogar med varaktigt elastiskt material.
Därmed är serviceschaktet alltid åtkomligt!
Betjäning
- Spak (O), se utvikningssida III, fig. [5].
- Omkastare (U)
Vattentillförseln frigörs när man drar i spaken.
Vattnet kommer först ut ur karutloppet.
Tryck i omkastarknappen = omkoppling från badkar till dusch
Dra på omkastarknappen = omkoppling från dusch till badkar
När man stänger blandaren sker en automatisk omkoppling
från dusch till badkar.
Underhåll
och rengör alla delarna, byt vid behov och fetta in med
specialfett.
Stäng av kallvatten- och varmvattentilloppet.
I. Patron, se utvikningssida III, bild [6].
1. Bänd loss pluggen (O2).
2. Lossa gängstiftet (O1) med en insexnyckel 3mm och dra
loss spaken (O).
3. Dra loss täckbrickan (N) och O-ringen (N1).
4. Skruva loss skruvarna (M1) och dra loss täckbrickans
hållare (M).
5. Skruva loss hylsan (L).
6. Lossa skruvarna (R) och ta bort patronen (S) komplett.
7. Byt ut patronen (S) komplett.
Montering sker i omvänd ordningsföljd.
Observera monteringsläget.
att patronens packningar greppar i husets gängor. Skruva fast
skruvarna (R) och dra åt växelvis i jämn takt.
II. Duschslang, se fig. [7] och [8].
1. Dra ut duschslangen (C) och ta bort handduschen (E) från
konmuttern (D), se fig. [7].
2. Skruva loss adaptern (D1), se fig. [8].
3. Dra ut duschslangen (C), tills duschanslutningsslangen (C1)
står ut.
4. Spärra duschanslutningsslangen (C1) så den inte kanar.
5. Demontera duschslangen (C) och dra loss fjädern (K).
Montering sker i omvänd ordningsföljd.
Reservdelar, se utvikningssida II (* = specialtillbehör).
Skötsel
Underhållstips för denna blandare finns i den bifogade
Underhållanvisningen.
/