Bodum 11055-16 Användarmanual

Kategori
Leksaker
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

GEVAAR VOOR BRANDWONDEN
Als u te veel kracht gebruikt, kan er
kokend heet water uit de pot spuiten.
Druk de filterplunjer-eenheid niet met
geweld naar beneden.
Draai het deksel om het schenktuitje af
te sluiten.
Gebruik alleen grof gemalen koie.
Nederlands
Svenska
Grattis! Du är nu stolt ägare utav
en BODUM® Columbia Fransk
Presskaebryggare. Läs noga igenom
dessa anvisningar innan du använder
enheten för första gången. Behåll dessa
användarinstruktioner för framtida
referens.
1
Ställ kannan på ett torrt, plant och
halkfritt underlag. Håll i handtaget
ordentligt och dra filterenheten rakt uppåt
och ur kannan.
2
Lägg för varje 1,25dl vatten 1 rågad
matsked eller 1 BODUM® -mått grovmalet
kae ikannan. VARNING: Använd endast
grovmalet kae. Finmalet kae kan fastna i
Bruksanvisning
Svenska
Svenska
filtret och åstadkomma högt tryck. Placera
kaebryggaren på ett värmebeständigt
och halkfritt underlag.
3
Slå hett (inte kokande) vatten i kannan.
Lämna en marginal på minst 2,5cm från
övre kanten. Rör om blandningen med en
plastsked.
4
Sätt filterenheten på kannans topp. Vrid
locket så att pipen sluts. Tryck inte ned
filtret än.
Låt kaet dra i minst 4min.
5
Håll stadigt i kannans handtag med
pipen riktad bort från dig själv. Sänk
filterenheten rakt ned i kannan med ett
lätt tryck på knoppen. Bästa resultatet får
du genom att pressa ned filtret mycket
långsamt. Om filtret tilltäpps eller om det
blir svårt att sänka det bör du avlägsna
det ur kannan, röra om blandningen och
därefter pressa ned filtret igen. VARNING:
Alltför mycket kraft kan resultera i att
skållhet vatten sprutar ur kannan.
6
Vrid locket så att pipen öppnas och
servera kaet.
7
Rengöring – Skruva loss filterdelen och
rengör efter varje användning. Alla delar
kan diskas i diskmaskin.
Svenska
Português
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Ej avsedd för kokning på platta.
Håll barn på betryggande avstånd
under bryggning. Hett vatten är farligt
för små barn.
Låt inte barn använda kaebryggaren.
RISK FÖR SKÅLLNING
Överdriven kraft vid nedpressning av
filtret kan få skållhett vatten att spruta
ut ur kannan.
Lägg inte för mycket tryck på filtret.
Vrid locket så att pipen sluts.
Använd endast grovmalet kae.
Manual de instruções
Parabéns! Agora é o orgulhoso
proprietário de uma BODUM® Columbia
French Press. Por favor, leia atentamente
estas instruções antes de usar o seu
dispositivo pela primeira vez. Guarde estas
instruções de utilizador para referência
futura.
1
Coloque a cafeteira numa superfície
seca, lisa e não escorregadia. Segure bem
a asa da cafeteira e retire totalmente o
conjunto doêmbolo da cafeteira.
2
Por cada chávena de 1,25dl deite
na cafeteira uma colher de sopa ou
uma medida BODUM® de café moído
grosso. ATENÇÃO: Use apenas café
moído grosso porque a moagem fina
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33

Bodum 11055-16 Användarmanual

Kategori
Leksaker
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för