Braun 5449 Användarmanual

Kategori
Rakapparater för kvinnor
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

Braun Infoline
Helpline
Should you require any
further assistance
please call Braun (UK)
Consumer Relations on
0800 783 70 10
Helpline
1 800 509 448
Haben Sie Fragen zu diesem
Produkt?
Rufen Sie an (gebührenfrei):
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
08 44 - 88 40 10
Servicio al consumidor para España:
901 11 61 84
Serviço ao Consumidor para Portugal:
808 2000 33
Servizio consumatori:
(02) 6 67 86 23
Heeft u vragen over dit produkt?
Bel Braun Consumenten-infolijn:
0 800-445 53 88
Vous avez des questions sur ce produit ?
Appelez Braun Belgique
(02) 711 92 11
Har du spørgsmål om produktet? Så ring
70 15 00 13
Spørsmål om dette produktet? Ring
22 63 00 93
Frågor om apparaten? Ring Kundservice
020 - 21 33 21
Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita
0203 77877
Müµteri Hizmetleri Merkezi:
0212 - 473 75 85
GB
IRL
D
A
CH
E
P
I
NL
B
DK
N
S
FIN
TR
Deutsch 4, 30, 37
English 6, 30, 37
Français 8, 31, 37
Español 10, 31, 37
Português 12, 32, 37
Italiano 14, 33, 37
Nederlands 16, 33, 37
Dansk 18, 34, 37
Norsk 20, 34, 37
Svenska 22, 35, 37
Suomi 24, 35, 37
Türkçe 26, 37
Ελληνικ 28, 36, 37
Internet:
www.braun.com
5-449-310/00/VIII-05/G2
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/
TR/GR
Printed in China
5449310_IF3710_S2 Seite 1 Montag, 22. August 2005 11:41 11
22
Våra produkter är framtagna för att uppfylla högsta krav när det gäller kvalitet,
funktion och design. Vi hoppas att du får mycket glädje av din nya Braun
rakapparat.
Viktigt
Låt inte apparaten bli våt.
Av säkerhetsskäl, kontrollera med jämna mellanrum så att sladden inte är
skadad och byt ut sladden om den är lös vid uttaget.
1 Beskrivning
1 Skyddshuv 4 Knappar för att lossa skärsystemet
2 Skärblad 5 Trimmsax
2a InterFace trimmsax 6 Strömbrytare
3 Saxhuvud 7 Uttag
Specifikationer
Wattal: 3 Watt
Spänningsområde: 100–240 V ~ / 50 eller 60 Hz
(automatisk spännings- och frekvensanpassning)
2 Att raka
Strömbrytarlägen
off = Av
foil shave = Rakning med endast skärbladet.
combi shave = Kombinerad rakning (InterFace trimmsaxen arbetar
tillsammans med skärbladet för att först korta ner de
längre skäggstråna därefter följer skärbladet och ger en
nära, noggrann rakning) (b).
trimmer = Trimmsaxen aktiverad (för trimmning av polisonger,
mustasch och skägg) (c).
Tips för ett perfekt rakresultat
Vi rekommenderar att du rakar dig innan
du tvättar dig eftersom huden blir
lätt svullen efter tvättning.
Håll rakapparaten i 90° vinkel mot huden.
Sträck huden och raka mothårs över skäggväxten.
För att rakapparaten ska behålla sin prestanda till 100 % bör du byta ut
bladet och saxhuvudet minst var 18:e månad, eller när de är slitna.
Svenska
5449310_F3710_S4_42 Seite 22 Montag, 22. August 2005 11:38 11
23
3 Rengöring och bibehållande
3.1 Rengöring
Efter rakning, stäng av rakapparaten. Tryck på knapparna för att lossa
skärsystemet, ta av skärsystemet (d) och knacka försiktigt ur skäggstråna mot
en slät yta (e).
Rengör sedan saxhuvudet noggrant med borsten (f). Rengör även saxhuvudet
med Braun rengöringsspray ungefär en gång i månaden (g).
Rengör inte skärbladet med borsten.
Om du har mycket torr hud och du märker att raktiden minskar, skall du
droppa lite olja (t.ex. symaskinsolja) på «InterFace» trimmsaxen och
skärbladet (g).
3.2 Byte av skärdelar
För att rakapparaten ska behålla sin prestanda till 100 % bör du byta ut bladet
och saxhuvudet minst var 18:e månad, eller när de är slitna. Byt båda delarna
samtidigt för en närmare rakning med mindre hudirritation.
(Skärdelar: skärblad och saxhuvud nr: 3000)
Tryck på knapparna för att lossa skärbladet, ta av det. Byt ut skärbladet och
sätt fast det så att det klickar på plats.
För att ta av saxhuvudet, lyft av det (g).
För att byta ut skärbladet, snäpp fast saxhuvudet på hållaren.
Ändringar förbehålls.
Denna produkt uppfyller bestämmelserna i EU-direktiven 89/336/EEG
om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och 73/23/EEG om
lågspänningsutrustning.
När produkten är förbrukad får den inte kastas tillsammans med
hushållssoporna. Avfallshantering kan ombesörjas av Braun
servicecenter eller på din lokala återvinningsstation.
5449310_F3710_S4_42 Seite 23 Montag, 22. August 2005 11:38 11
35
Svenska
Garanti
Vi garanterar denna produkt för två år från och med inköpsdatum. Under
garantitiden kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är
hänförbara till fel i material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta
ut hela apparaten efter eget gottfinnande.
Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av Braun eller deras
auktoriserade återförsäljare.
Denna garanti gäller inte: skada på grund av felaktig användning, normalt slitage
(t.ex. skärblad och saxhuvud) eller skador som har en försumbar effekt på värdet
eller apparatens funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke
behörig person eller om Brauns originaldelar inte används.
För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta apparaten lämnas in
tillsammans med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad.
Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun verkstad.
Suomi
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien Suomessa
voimassa olevien alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan
veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat materiaaliviasta tai valmistusvirheestä.
Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai
vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa sillä
edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa Braunin tai virallisen
maahantuojan toimesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai normaalista
kulumisesta (esim. teräverkko tai leikkuuterä). Takuu ei myöskään kata sellaisia
vikoja, jotka eivät merkittävästi vaikuta laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun
voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-
huoltoliikkeessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.
Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon osoittamiseksi.
Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa asiakaspalvelukeskuksestamme
numerosta 020-377 877.
5449310_F3710_S4_42 Seite 35 Montag, 22. August 2005 11:38 11
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

Braun 5449 Användarmanual

Kategori
Rakapparater för kvinnor
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för