One For All SV 1620 Användarmanual

varumärke
One For All
Modell
SV 1620
Typ
Användarmanual
32
Till ONE FOR ALL Smart HDMI Switch används en smart omkopplingsteknik som automatiskt väljer rätt
källa och som fungerar med certifierade HDMI-enheter.
(t.ex. välja digital-TV-mottagaren som är ansluten till )
1. Kontrollera att den enhet som är ansluten till utgången (t.ex. HDTV) är PÅ.
2. Kontrollera att de enheter som är anslutna till ingångarna (t.ex. HD-STB, DVD-spelare osv.)
är AV (i standby).
3. Sätt PÅ den enheten som du vill välja (t.ex. din digital-TV-mottagare som är ansluten till )
så kommer ONE FOR ALL Smart HDMI Switch att automatisk välja rätt ingångsport
t.ex. .
• Om du vill använda en annan källa (t.ex. din DVD-spelare som är ansluten till ), stänger du AV den
förra enheten (t.ex. digital-TV-mottagare) och sätter PÅ den enhet som du vill använda (t.ex. DVD-spelaren).
Dessutom kan alla CEC-aktiverade enheter (t.ex. HD-STB, DVD-spelare osv.) automatiskt sätta på
ONE FOR ALL Smart HDMI Switch.
1
. Anslut HDMI-kablarna till källenheterna (t.ex. HD-STB, DVD-spelare osv.) till motsvarande
ingångsportar på ONE FOR ALL Smart HDMI Switch.
2. Anslut HDMI-kabeln till TV:n (t.ex. HDTV) till utgångsporten på ONE FOR ALL Smart HDMI
S
witch.
3
. Anslut strömadaptern och sätt i kontakten i eluttaget.
Nu är din ONE FOR ALL Smart HDMI Switch klar att användas.
Användning
Installation
S
ve
ns
k
a
AUTOMATISK ingångsomkoppling
MANUELL ingångsomkoppling
*
(t.ex. välja digital-TV-mottagaren som är ansluten till )
1. Kontrollera att den enhet som är ansluten till utgången (t.ex. HDTV) är PÅ.
2. Tryck upprepade gånger på knappen ”ON/OFF)/INPUT Select” tills önskad ingångsport är vald.
• Om det inte finns någon videosignal på den valda porten återgår ONE FOR ALL Smart HDMI Switch till
det automatiska användningsläget.
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:21 Pagina 32
33
Allmänt
• Använd endast certifierade HDMI-enheter som är testade av auktoriserade testcenter.
Använd endast certifierade HDMI-kablar som uppfyller kraven på överföringshastighet. HDMI-höghastighetskablar rekommenderas.
Dålig eller ingen bild/ljud
• Kontrollera att strömadaptern till ONE FOR ALL Smart HDMI Switch är korrekt ansluten och att strömlampan lyser.
• Kontrollera att HDMI-kablarna är ordentligt anslutna.
Kontrollera att källan och skärmen kan hantera den obligatoriska upplösningen.
• Kontrollera att HDMI-källan och skärmen är HDCP-kompatibla (High-Bandwidth Digital Content Protection).
Om 3D-innehållet inte visas kontrollerar du att din 3D-källa och skärmen har fullständiga funktioner för samma 3D-format.
Anslut dina källenheter direkt till skärmen (t.ex. HDTV) – utan ONE FOR ALL Smart HDMI Switch. Detta gör att du kan bedöma vilken
enhet det är som orsakar problem.
Automatisk omkoppling fungerar inte
I ONE FOR ALL Smart HDMI Switch används olika metoder för att identifiera om omkopplaren behöver växla automatiskt. Vilken metod
s
om används beror på källenheten. Det säkraste sättet att se till att ONE FOR ALL Smart HDMI Switch automatiskt kopplar om är att se
till att alla källenheter är avstängda. Därefter sätter du på den önskade källenheten och kontrollerar att bilden visas. ONE FOR ALL Smart
H
DMI Switch väljer automatiskt den källenheten.
• Om enheten har funktioner för HDMI-CEC ser du till att aktivera dem. Information om hur du gör det finns i användarhandboken till
e
nheten.
Obs! HDMI-CEC är mer känt under varumärkesnamn, exempelvis Anynet+(Samsung), SimpLink(LG), Easylink(Philips), BRAVIA Theatre
Sync (Sony), VIERA Link (Panasonic) osv.
• Prova med att manuellt välja önskad källenhet med knappen Input. Om detta fungerar som det ska, stänger du av källenheten, väntar
några sekunder och sätter på källenheten igen för att se om den nu väljs automatiskt.
Felsökning
Vi, Universal Electronics Inc., 6101 Gateway Drive, Cypress, CA 90630, USA, och våra dotterbolag
Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands, ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraβe 3, 48599 Gronau,
Germany, ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands, ONE FOR ALL IBERIA S.L., Gran Via, Carlos III, no 84, 3a
planta, Barcelona, Spain, ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5th Floor (Suite “C”) ZC 1111, Recoleta, Buenos Aires,
Argentina, Universal Electronics Italia S.r.l., Via Cerva, 18, 20122 Milano, Italia
Deklarerar under ensamt ansvar att ONE FOR ALL Smart HDMI Switch (SV 1620) att omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse
med:
Council Directive 2004/108/EC (EMC Directive)
EN 55022:2006+A1:2007: Class B
IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009
IEC61000-3-3:2008
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC61000-4-2:2008
IEC61000-4-3:2006+A1:2007
IEC61000-4-4:2004
IEC61000-4-5:2005
IEC61000-4-6:2008
IEC61000-4-8:1993+A1:2000
IEC61000-4-11:2004
Council Directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
EN 60950-1:2006+A11:2009 + A1:2010
Enschede, 6th of January 2012
Paul J. Bennett
As Managing Director Europe, Executive Vice President International
CE ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:22 Pagina 33
/