Logitech 920-003162 Datablad

varumärke
Logitech
Kategori
tangentbord
Modell
920-003162
Typ
Datablad
Logitech® Wireless Combo MK220
26  Svenska
Tangentbordsfunktioner
Snabbtangenter
1. Ljud av (mute)
2. Volym –
3. Volym +
4. Print Screen
5. Pause Break
6. Snabbmeny
7. Scroll Lock
Musfunktioner
1. Vänsterknapp
2. Rullningshjul
3. Högerknapp
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
Logitech® Wireless Combo MK220
27  Svenska
Installationshjälp:
tangentbordet och musen fungerar inte
• Kontrollera att batterierna inuti
tangentbordet och musen har satts
i på rätt sätt eller byt batterier.
• Är USB-mottagaren ordentligt
ansluten till en USB-port på datorn?
Flytta USB-mottagaren till en USB-port
närmare tangentbordet och musen.
• Om USB-mottagaren är ansluten
till en USB-hubb kan du försöka ansluta
den direkt till datorn istället.
• Se till att det inte finns några
metallföremål mellan mottagaren
och tangentbordet/musen som kan
störa signalen. Försök att använda
musen på ett annat underlag.
• Starta om datorn.
• Om dessa förslag inte fungerar kan du
ladda ner återanslutningsverktyget från
http://www.logitech.com/connect_utility.
Vad tycker du?
Ägna gärna en minut åt att berätta för oss.
Tack för att du valde vår produkt.
www.logitech.com/ithink
/

Denna handbok är också lämplig för