Waeco MagicSpeed Assembly kit Installationsguide

Typ
Installationsguide

Denna manual är också lämplig för

MagicSpeed Accessory Leveransomfattning, monteringssats
33
De här monteringsanvisningarna gäller för montering av
hastighetsregulator MS-300, MS-400, MS-600 och MS-700 från
WAECO i fordonstypen Fiat Ducato JTD Common-Rail med
hjälp av monteringssats MS-HA2.
Information om inbyggnad och användning av hastighetsregulatorerna
återfinns i monterings- och bruksanvisningarna till resp. produkt.
Observera!
Denna dokumentation innehåller endast monteringsanvisningar.
WAECO International GmbH övertar inget ansvar för skador som
uppstår p.g.a. felaktig montering.
1 Leveransomfattning, monteringssats
Monteringssatsen består av de två montageplattorna 1 och 2 (1, sida 2).
2 Installation av servomotorn
Installera servomotorn (medföljer leveransen) i motorrummet (2, sida 2).
3 Drag bowdenkabeln och anslutningskablarna
Drag bowdenkabeln och hastighetsregulatorns anslutningskablar genom
öppningarna i bakväggen (3, sida 2).
4Montering
Monteringssatsen gör det möjligt att ansluta bowdenkabeln till gaspedalen.
Demontera gaspedalen och de elektroniska komponenterna. Tag då bort
de tre insexskruvarna (se pil på 4 , sida 2).
Bowdenkabel MS-300 / MS-600
Fäst montageplattan 1 (1 1, sida 2) med pedalens skruv (se den nedre
pilen på 5, sida 2).
Böj ut montageplattans fästtappar och rikta montageplattan parallellt
med gaspedalen.
Sätt fast fästöglan för kulkedjan på montageplattan (se den övre pilen
5, sida 2). Öglan, skruven, muttrarna och fjäderringen levereras
tillsammans med hastighetsregulatorn.
Observera!
Kulkedjan ska hänga ned något när gaspedalen är i tomgångsläge!
_MS-HA2.book Seite 33 Mittwoch, 9. November 2005 2:37 14
Elektronikmodul och signaluttag MagicSpeed Accessory
34
Bowdenkabel MS-400 / MS-700
Fäst den vridbara bulten på monteringsplattan 2 (1 2, sida 2) och skjut
bowdenkabeln genom härför avsett hål på bulten.
Säkra bowdenkabeln med hjälp av clipset (se bild F8 i monterings-
anvisningen MS-400/MS-700). Den vridbara bulten och clipset levereras
tillsammans med MS-400/MS-700.
Observera!
Bowdenkabeln ska vara lätt sträckt när gaspedalen är
i tomgångsläge.
MS-700 Servo bör ställas in på en arbetssträcka på 45 mm.
Beakta kapitlet ”Variabel arbetssträcka för bowdenkabeln”
i monteringsanvisningen.
Sätt fast montageplattan 2 på hållaren på värmeaggregatet (se pilen på 6,
sida 2).
Montageplattan sätts in mellan karosseriplåten och värmeaggregatets
hållare.
5 Elektronikmodul och signaluttag
Fäst elektronikmodulen på det vänstra hjulhuset med dubbelsidigt tejp.
Signaluttag vid Ducato ZFA 230 med växellåda
Varvtalssignalen kan tas upp av den blå/grå ledningen på pin 10 i den vita
stickkontakten som sitter över hjulhuset.
Alla andra ledningar ansluts enligt resp. monteringsanvisning.
Följande inställningar ska göras på elektronikmodulen – gör inställningarna
när stickkontakten är utdragen.
Inställning, elektronikmodul
MS-300/MS-600:
Omkopplare Inställning
SSW ON
SW1 +
SW2 +
SW3 +
SW4 0
SW5 -
_MS-HA2.book Seite 34 Mittwoch, 9. November 2005 2:37 14
MagicSpeed Accessory Elektronikmodul och signaluttag
35
Observera!
Inställningsvärdet kan variera beroende på motorutrustning.
Beakta test C (se monteringsanvisningen).
MS-400/MS-700:
Beakta avsnittet ”Inställnings-/inlärningsläge” i monteringsanvisningen till
MS-400/MS-700.
Signaluttag vid Ducato ZFA 230 med automatväxel
Hastighetssignalen kan tas upp av den högra kontakten bakom hastighets-
mätaren. Den grå/svarta ledningen för hastighetssignalen sitter i på pin 1
i den första kontakten från höger.
Alla andra ledningar ansluts enligt resp. monteringsanvisning.
Följande inställningar ska göras på elektronikmodulen – gör inställningarna
när stickkontakten är utdragen.
Inställning, elektronikmodul
MS-300/MS-600:
Observera!
Inställningsvärdet kan variera beroende på motorutrustning.
Beakta test C (se monteringsanvisningen).
MS-400/MS-700:
Beakta avsnittet Inställnings-/inlärningsläge i monteringsanvisningen till
MS-400/MS-700.
Omkopplare Inställning
SSW OFF
SW1 +
SW2 0
SW3 +
SW4 0
SW5 0
_MS-HA2.book Seite 35 Mittwoch, 9. November 2005 2:37 14
Elektronikmodul och signaluttag MagicSpeed Accessory
36
Signaluttag vid Ducato ZFA 244 med automatväxel och växellåda
Hastighetssignalen kan tas upp av en grå/svart ledning i den svarta
kontakten bakom hastighetsmätaren.
Alla andra ledningar ansluts enligt resp. monteringsanvisning.
Följande inställningar ska göras på elektronikmodulen – gör inställningarna
när stickkontakten är utdragen.
Inställning, elektronikmodul
MS-300/MS-600:
Observera!
Inställningsvärdet kan variera beroende på motorutrustning.
Beakta test C (se monteringsanvisningen).
MS-400/MS-700:
Beakta avsnittet Inställnings-/inlärningsläge i monteringsanvisningen till
MS-400/MS-700.
Omkopplare Inställning
SSW OFF
SW1 +
SW2 0
SW3 +
SW4 0
SW5 -
_MS-HA2.book Seite 36 Mittwoch, 9. November 2005 2:37 14
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46

Waeco MagicSpeed Assembly kit Installationsguide

Typ
Installationsguide
Denna manual är också lämplig för