Oregon Scientific BAR339P Användarmanual

varumärke
Oregon Scientific
Kategori
väckarklockor
Modell
BAR339P
Typ
Användarmanual
1
SWE
Radiokontrollerad Projektionsklocka
med Väderprognos i Färg
Modell: BAR339P
BRUKSANVISNING
INNEHÅLL
Introduktion ..............................................................2
Klocköversikt ...........................................................2
Vy framsida ........................................................... 2
Vy baksida .............................................................2
Fjärrsensor ............................................................3
Att komma igång .....................................................3
Strömförsörjning ....................................................3
Trådlös fjärrenhet ....................................................
3
Dataöverföring från sensorn ..................................4
Klocka .......................................................................4
Klockmottagning ...................................................4
Manuell inställning av klockan ...............................5
Alarm ........................................................................5
Väderprognos ..........................................................5
Temperatur ...............................................................
6
Projektor och bakgrundsbelysning .......................6
Färg ...........................................................................7
Knapplås ..................................................................7
Reset (Återställning) ...............................................7
Försiktighetsåtgärder ..............................................7
Specifi kationer .........................................................
8
Om Oregon Scientifi c ..............................................
8
EU-Försäkran om överensstämmelse ...................8
BAR339P_M_SWE_R1.indd 1 6/21/07 2:13:41 PM
P/N: 086L004766-034 REV1
62/70
1
6
2
3
4
5
1
7
8
9
10
11
4
5
3
2
6
2
SWE
4. / : Växla inställningslägen; Aktivera / Avaktivera
radiomottagning för klockan
5. TEMP
: Växla inne / ute temperaturvisning
6. Projektor
VY BAKSIDA
1. FOCUS: Fokuserar den projicerade bilden
2. RESET
: Återställer till fabriksinställning
3. °C / °F: Välj temperaturenhet
4. EU / UK: Omkopplare för radiosignal
5. Batterifack
6. Ljussensor
7. MEM: Visa nuvarande, högsta och lägsta temperatur
INTRODUKTION
Tack för att du valt denna Radiokontrollerade
Projektionsklocka med Väderprognos i Färg från
Oregon
Scientifi c
Var snäll och spara denna manual
för värdefulla informationer och instruktioner som du
bör känna till.
KLOCKÖVERSIKT
VY FRAMSIDA
1. SNOOZE: Snoozealarm; aktivera bakgrundsbelysning;
rotera den tvåradiga projektionen 180°
2. ALARM: Visa alarmstatus; alarminställning
3. CLOCK:
Ändra visning; ställ klocka
BAR339P_M_SWE_R1.indd 2 6/21/07 2:13:44 PM
P/N: 086L004766-034 REV1
63/70
1
2
3
4
5
3
SWE
8. PROJECTION: ON / OFF omkopplare
9.
LIGHT: Bakgrundsbelysning ON / OFF omkopplare
10. DEMO WEATHER FORECAS
T: lj mellan
demoläge och väderprognosläge
11.
Adapteruttag
FJÄRRSENSOR
1. LED indikator
2. Väggmonteringshål
3. Batterifack
4. Återställningsknapp: Återställ enheten till
fabriksinställning
5.
CHANNEL-knapp: Välj kanal 1
ATT KOMMA IGÅNG
STRÖMFÖRSÖRJNING
Bat terierna används till backup för enheten.
Vid kontinuerlig användning av projektor och
bakgrundsbelysning, skall adaptern anslutas
.
Kontakten ska installeras i närheten av utrustningen
och ska vara lättåtkomlig.
NOTERING visas när adaptern ej är ansluten.
Att sätta i batterierna:
1. Ta bort batteriluckan och installera batterier, med
rätt polaritet
.
2. Tryck
RESET efter varje batteribyte.
PLATS
FÖRKLARING
Klocka /
Alarmområde
Låg batterinivå i
huvudenheten
Ute / Inne
temperaturområde
Låg batterinivå i
sensorn
TRÅDLÖS FJÄRRENHET
Att ställa in sensorn:
1. Att ställa in sensorn:Öppna batterifacket och sätt i
batterier med rätt polaritet.
2. Placera sensorn önskat ställe inom 30m från
huvudenheten genom att använda väggmontering
eller bordsstativ
.
BAR339P_M_SWE_R1.indd 3 6/21/07 2:13:47 PM
P/N: 086L004766-034 REV1
64/70
4
SWE
Sändningsräckvidden kan variera beroende på många
faktorer. Du kan behöva experimentera med olika
platser för att erhålla det bästa resultatet.
NOTERING Det rekommenderas att använda Alkaline
batterier till denna produkt för maximal drifttid eller
lithium-batterier om enheten ska användas under
fryspunkten.
DATAÖVERFÖRING FRÅN SENSORN
Utomhussensor:
Huvudenheten ker automatiskt efter utomhussensorn.
Mottagningsikonen som visas i sensorområdet visar
statusen:
IKON
BESKRIVNINGDE
Huvudenheten söker efter
fjärrenhet(er).
En kanal har hittats
Fjärrenheten kan inte hittas.
NOTERING Om fjärrenheten inte kan hittas, kontrollera
batterier, hinder och placeringen av fjärrenheten
.
För bästa resultat
:
Undvik att placera enheten att den utsätts för
direkt solljus eller fukt.
Placera sensorn så att den är riktad mot huvudenheten,
minimera hinder.
Placera fjärrenheten med fri sikt mot himlen, avskild
från metall– och elektroniska föremål
.
Placera sensorn nära huvudenheten under den
kalla årstiden
.
KLOCKA
KLOCKMOTTAGNING
Denna produkt är gjord för att automatiskt synkronisera
klockan när den tar emot en klocksignal.
Ställ EU / UK för att välja önskad signal
.
EU: DCF-77 signal: inom 1500 km från Frankfurt,
Tyskland.
UK: MSF-60 signal: inom 1500 km från Anthorn,
England.
Att aktivera / avaktivera radiosignalmottagning
:
Tryck och håll inne för att aktivera eller för att
avaktivera signalmottagningen.
NOTERING Mottagning tar 2-10 minuter. Om signalen
BAR339P_M_SWE_R1.indd 4 6/21/07 2:13:49 PM
P/N: 086L004766-034 REV1
65/70
5
SWE
är svag kan det ta upp till 24 timmar för enheten att få
kontakt med signalen.
Indikator för radiomottagningssignal:
STARK
SIGNAL
SVAG
SIGNAL
INGEN
SIGNAL
MANUELL INSTÄLLNING AV KLOCKAN
1. Tryck och håll inne CLOCK i 2 sekunder.
2.
Tryck eller för att ändra inställningarna.
3. Tryck CLOCK för att bekräfta.
4. Ordningen för inställningarna är: Zontidsoffset, 12/24
timmars format, timme, minut, år, dag/månadsformat,
månad, dag och språk.
NOTERING Tidszonsinställningen kan användas för att
ställa klockan upp till + / -23 timmar från den mottagna
klocktiden.
NOTERING Språkalternativen är (E) Engelska, (F)
Franska, (D) Tyska, (I) Italienska och (S) Spanska.
Att välja visningsläge:
Tryck CLOCK för att välja mellan klocka med sekunder
och klocka med veckodag.
ALARM
Att ställa alarmet:
1. Tryck och håll inne
ALARM i 2 sekunder för att gå
in i inställningsläget.
2. Tryck / för att ställa timme / minut.
3. Tryck ALARM r att bekräfta
. indikerar att
alarmet är PÅ.
För att växla mellan alarm PÅ / AV:
1. Tryck
ALARM för att visa alarmtiden.
2. Tryck på
ALARM igen för att slå / AV alarmet.
För att stänga av alarmet
:
Tryck SNOOZE för att stänga av alarmet i 8 minuter.
eller
Tryck på valfri knapp förutom SNOOZE för att stänga
av larmet i 24 timmar
.
VÄDERPROGNOS
Denna produkt förutspår vädret för de kommande 12 till
24 timmarna inom en 30-50 km (19-31 miles) radie.
IKON FÄRG BESKRIVNING
Röd /
Orange
SoligtS
Rosa Halvklart
Turkos Molnigt
BAR339P_M_SWE_R1.indd 5 6/21/07 2:13:51 PM
P/N: 086L004766-034 REV1
66/70
6
SWE
Att aktivera bakgrundsbelysningen:
Ställ LIGHT omkopplaren i ON för att få kontinuerlig
bakgrundsbelysning.
eller
Tryck SNOOZE för att aktivera projektorn och
bakgrundsbelysningen i 5 sekunder.
Tryck upprepade nger r att vända projektionsbilden
180 grader.
N
OTERING
OTERING
Om projektorn lyser får du inte titta direkt
in i ljuset.
NOTERING För att spara batteri fungerar kontinuerlig
projektion och bakgrundsbelysning endast när
adaptern är ansluten. Ljussensorn kommer att släcka
ner projektorn automatiskt när den detekterar externa
ljuskällor.
Purpur Regnigt
Grön Snöigt
TEMPERATUR
För att växla temperaturenhet
:
Tryck °C / °F.
r att växla mellan avläsningar utomhus/inomhus
:
Tryck TEMP. / indikerar inomhus eller
utomhustemperatur.
För att automatiskt växla mellan sensorer
:
Tryck och håll inne TEMP i 2s för att visa sensorns
värde i 5s.
För att avaktivera tryck TEMP.
För att växla mellan aktuell, min och max temperatur
inomhus och utomhus:
Tryck
MEM upprepade gånger.
För att radera minnet:
Tryck och håll inne
MEM i 2 sekunder.
PROJEKTOR OCH BAKGRUNDSBELYSNING
Att aktivera projektionen
:
Ställ PROJECTION omkopplaren i ON för att få
kontinuerlig projektion.
BAR339P_M_SWE_R1.indd 6 6/21/07 2:13:53 PM
P/N: 086L004766-034 REV1
67/70
7
SWE
FÄRG
Funktionen tänder upp displayen. Det nns två typer
av visning:
VÄDERPROGNOS: färgen ändras med de olika
derprognoserna. (som visas i väderprognos).
DEMO: färgen ändras gradvis mellan färgerna
(regnbågsvisning).
r att aktivera / avaktivera derprognosen eller
regnbågsvisningen, skjut aktuell omkopplare till ett av
följande lägen:
WEATHER FORECAST: Färgen ändras med
väderprognosen.
DEMO: För gradvis ändring av färgerna.
KNAPPLÅS
Autoknapplås aktiveras om ingen knapp tryckts in under
1 minut. indikerar att knapplåset är aktivt, tryck
valfri knapp för att låsa upp.
RESET (ÅTERSTÄLLNING)
Tryck RESET för att återställa produkten till
grundinställning.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Utsätt inte produkten för extrema krafter, stötar,
damm eller kraftiga variationer i temperatur eller
luftfuktighet
.
Övertäck inte ventilationshål med tidningar,
gardiner e.d
.
Lägg aldrig ner produkten i vatten. Om du spiller
vätska produkten skall den omedelbart torkas
torr med en luddfri trasa.
Rengör inte produkten med rengöringsmedel som
innehåller repande eller korroderande material.
Mixtra inte med interna komponenter. Detta förverkar
garantin.
Använd endast nya batterier. Blanda inte gamla och
nya batterier.
Bilder i manualen kan skilja sig från verkligheten.
Denna produkt skall vid kassering sorteras som
elektronikskrot.
Placering av denna produkt på vissa tytor
kan resultera i skador ytan, för vilka Oregon
Scienti c ej ansvarar. Konsultera möbeltillverkaren r
information.
Innehållet i denna manual får ej kopieras utan
tillverkarens medgivande.
Släng inte förbrukade batterier som vanligt
restavfall. De bör slängas i avsedd behållare
på en
återvinningsstation.
Observera att vissa enheter har en plastremsa för att
spara batteri. Ta bort plastremsan i batteriluckan innan
första användning.
NOTERING De tekniska specifikationerna och
innehållet i denna manual kan komma att ändras utan
vidare upplysning.
BAR339P_M_SWE_R1.indd 7 6/21/07 2:13:54 PM
P/N: 086L004766-034 REV1
68/70
LÄNDER SOM OMFATTAS AV RTTE-DIREKTIVET
Alla länder inom EU, Schweiz
och Norge
CH
CH
N
8
SWE
SPECIFIKATIONER
TYP BESKRIVNING
HUVUDENHET
L x B x H
177 x 56 x 112 mm
(6,97 x 2,21 x 4,41 tum)
Vikt
340 g (12,0 oz) utan batteri
Temperaturenhet
°C / °F
Temperaturområde
-C till 50°C
(2F till 122°F)
Upplösning 0,1°C (0,2°F)
Signalfrekvens 433 MHz
Ström 3 x UM-3 (AA) 1,5V batteri /
4,5 V AC / DC adapter
FJÄRRENHET (THN132N)
L x B x H
92 x 60 x 20 mm
(3,6 x 2,4 x 0,8
tum)
Vikt
62 g (2,2 oz)
Överföringsavstånd 30 m (98 ft) fri sikt
Temperaturområde
-30°C till 60°C
(-22°F till 140°F)
Ström 1 x UM-3 (AA) 1,5V batteri
OM OREGON SCIENTIFIC
Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för
att se mer av våra produkter såsom digitalkameror;
MP3 spelare; projektionsklockor; hälsoprodukter;
väderstationer; DECT-telefoner och konferenstelefoner.
Hemsidan innehåller också information för våra kunder
i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver
ladda ner information.
Vi hoppas du hittar all information du behöver vår
hemsida och om du vill komma i kontakt med Oregon
Scientifi c kundkontakt besöker du vår lokala hemsida
www.oregonscientifi c.se eller www.oregonscientifi c.com
r att nna telefonnummer till respektive supportavdelning.
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed intygar Oregon Scientific att denna
Radiokontrollerad Projektionsklocka med Väderprognos
i Färg (Modell: BAR339P) står I överensstämmelse
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En
signerad kopia av “DECLARATION OF CONFORMITY”
kan erhållas vid hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC
servicecenter.
BAR339P_M_SWE_R1.indd 8 6/21/07 2:13:54 PM
P/N: 086L004766-034 REV1
69/70
/