Acer Aspire V5-471PG Snabbstartsguide

Kategori
Tangentbord
Typ
Snabbstartsguide

Denna manual är också lämplig för

Acer Aspire V5-431P/471P
Snabbguide
Registrera produkten
Vi rekommenderar att du registrerar produkten redan första gången du använder den.
På så sätt får du bland annat tillgång till följande förmåner:
Snabbare service från vår specialutbildade kundtjänstpersonal.
Medlemskap i s Acer-gemenskapen: kampanjerbjudanden och möjlighet att delta i
kundenkäter.
Senaste nytt från Acer.
Registrera dig redan nu - flera andra förmåner väntar!
Så här registrerar du dig
För att registrera din Acer-produkt, besök www.acer.com. Välj ditt land och klicka på
PRODUKTREGISTRERING och följ de enkla instruktionerna.
Du kommer också att uppmanas att registrera produkten under installationen, eller så kan
du dubbelklicka på Registreringsikonen på skrivbordet.
När vi har mottagit produktregistreringen skickar vi en bekräftelse till dig via e-post.
E-postmeddelandet innehåller viktiga uppgifter som du bör förvara på ett säkert ställe.
Skaffa Acertillbehör
Vi är glada att kunna meddela att Acers garantiförlängningsprogram och tillbehör för
bärbara datorer finns tillgängligaonline. Kom och besök vår webbshop och hitta det du
behöver på store.acer.com.
Vår Acer-butik sprider sig successivt men kanske inte finns tillgänglig i vissa regioner.
Kontrollera regelbundet för att se när den blir tillgänglig i ditt hemland.
Modellnummer: ________________________________
Serienummer: _________________________________
Inköpsdatum: __________________________________
Inköpsställe: __________________________________
© 2012 Med ensamrätt.
Acer Aspire V5-431P/471P - Snabbguide
Denna revidering: 12/2012
3
Svenska
Först och främst
Vi vill tacka för att du valde en bärbar Acer-dator för att uppfylla dina behov
av mobil databehandling.
Dina guider
För att hjälpa dig använda din bärbara Acer-dator har vi skapat ett antal
bruksanvisningar:
I instruktionsfoldern beskriver vi hur du kommer igång med installationen
av datorn.
I Snabbguide får du en introduktion till grundläggande funktioner och
detaljer i datorn.
Om du vill ha mer information om hur datorn kan göra dig mer produktiv, se
Användarhandbok. Användarhandbok innehåller användbar information
om din nya dator. Den tar upp grundläggande teman som användning av
tangentbord, ljud osv.
Den användarguiden innehåller detaljerad information om ämnen som
systemverktyg, återhämtning av data, utökningsmöjligheter och felsökning.
Dessutom innehåller den garantiinformation samt allmänna föreskrifter och
säkerhetsmeddelanden angående den bärbara datorn.
Följ de här anvisningarna för att visa den:
1 Ange "Användare" i Start.
2 Klicka på Acer användarhandbok.
Beskrivning av din bärbara Acer-dator
4
Svenska
Beskrivning av din bärbara Acer-dator
När du har installerat datorn enligt illustrationen i instruktionsfoldern vill vi
beskriva din nya bärbara Acer-dator.
Skärmvy
# Ikon Objekt Beskrivning
1 Webbkamera
Webbkamera för videokommunikation.
En lampa bredvid webbkameran visar att
webbkameran är aktiv.
2 Pekskärm Visar datorutdata, stöder multi-touch input.
3 Mikrofon Inbyggd mikrofon för ljudinspelning.
4 Kortläsare
Tar ett kort av typen Secure Digital (SD eller
SDHC).
Obs: För att ta bort kortet dra helt enkelt ur det
från kortplatsen.
5
På-indikator Anger om datorn är av eller på.
Batteriindikator
Anger status för batteriladdning.
Laddar: Lyser orange när batteriet laddas.
Fulladdad: Lampan lyser blå.
5
Svenska
Tangentbordvy
# Ikon Objekt Beskrivning
1 Av/på-knapp Slår på och stänger av datorn.
2 Tangentbord
För inmatning av data i datorn.
Se "Använda tangentbordet" på sidan 9.
Var försiktig: Använd inte ett tangentbordskydd
eller liknande lock då tangentbordet inkluderar
ventilationsöppningar för nedkylning.
3 Pekplatta
Beröringskänslig pekenhet.
Pekplattan och alternativknapparna formar en
enda yta.
Tryck nedåt på pekplattans yta för att utföra ett
vänsterklick.
Tryck nedåt på pekplattans yta för att utföra ett
högerklick.
Beskrivning av din bärbara Acer-dator
6
Svenska
Vy från vänster
Information om USB 3.0
Kompatibel med USB 3.0 och tidigare enheter.
För optimal prestanda, använd USB 3.0-certifierade enheter.
Definieras i specifikationen USB 3.0 (SuperSpeed USB).
# Ikon Objekt Beskrivning
1 DC in-anslutning Ansluts till en växelströmsadapter.
2
Ventilationsöppningar
och kylfläkt
Möjliggör att datorn hålls sval.
Täck eller blockera aldrig öppningarna.
3
LAN/VGA-
kombinationsport
Gör det enkelt att gå online och koppla in en
extern skärm från en enda plats.
Den medföljande LAN/VGA-
kombinationskabeln går att byta under drift
så du kan sätta i den och ta bort den när den
bärbara datorn är igång.
4 HDMI-port
Stöder digitala videoanslutningar av
högdefinitionstyp.
5 USB-portar
Ansluter till USB-enheter.
Om en port är svart är den USB 2.0-
kompatibel. Om den är blå är den dessutom
USB 3.0-kompatibel (se nedan).
6
Headset för
hörlursuttag
Ansluts till ljudenheter (t.ex. högtalare,
hörlurar) eller ett headset med mikrofon.
7
Svenska
Vy från höger
# Ikon Objekt Beskrivning
1 Optisk läsenhet
Inbyggd optisk läsenhet för CD- eller DVD-
skivor.
2
Åtkomstindikator för
optisk läsenhet
Tänds när den optiska läsenheten arbetar.
3
Utmatningsknapp för
optisk läsenhet
Matar ut skivan från den optiska läsenheten.
4
Häl för mekanisk
utmatning
Matar ut skivluckan från den optiska
läsenheten när datorn är avstängd.
Tryck försiktigt in spetsen på ett uträtat gem i
hålet för att mata ut det optiska enhetsfacket.
5
Skåra för
Kensingtonlås
Ansluts till ett Kensington-kompatibelt
datorskyddslås.
Lägg en låsvajer runt ett fast föremål, t.ex. ett
bord eller handtaget till en låst skrivbordslåda.
Sätt in låset i uttaget och lås det sedan genom
att vrida om nyckeln.
Nyckellösa modeller finns också tillgängliga.
Beskrivning av din bärbara Acer-dator
8
Svenska
Vy underifrån
# Ikon Objekt Beskrivning
1
Hake för frigöring
av batteriet
Frigör batteriet före borttagning. Sätt i ett
lämpligt verktyg och skjut för att frigöra.
2 Minnesfack Här finns datorns huvudminne.
3 Batterifack Avsett för datorns batteripack.
4
Ventilationsöppning
ar och kylfläkt
Möjliggör att datorn hålls sval.
Täck eller blockera aldrig öppningarna.
5 Högtalare Avger utgående stereoljud.
9
Svenska
Använda tangentbordet
Tangentbordet har normalstora tangenter och en inbyggd numerisk
knappsats, separata markörtangenter, Windows-tangenter,
funktionstangenter och specialtangenter.
Snabbknappar
Datorn använder snabbtangenter eller tangentkombinationer för att komma
åt de flesta av datorns kontroller som t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.
Du aktiverar en snabbtangenter genom att hålla ned <Fn> innan du trycker
på den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.
Snabbtangent Ikon Funktion Beskrivning
<Fn> + <F3> Flygplansläge
Slå på/av datorns
nätverksenheter.
(Nätverksenheter varierar
beroende på konfiguration.)
<Fn> + <F4> Vila Placerar datorn i vänteläge.
<Fn> + <F5> Växla bildskärm
Växlar visning mellan datorns
bildskärm och en extern monitor
(om ansluten) och båda.
<Fn> + <F6> Bildskärm av
Stänger av bildskärmens
bakgrundsbelysning för att spara
ström. Återgå genom att trycka
på en valfri tangent.
<Fn> + <F7>
Aktivera/
avaktivera
pekplatta
Slår på och stänger av den
inbyggda pekplattan.
<Fn> + <F8>
Aktivera/inaktivera
högtalare
Sätt på/stäng av högtalarna.
<Fn> + <F9>
Tangentbordets
bakgrundsljus
Slå av eller på bakgrundsljuset
för tangentbordet (tillval*).
<Fn> + <F11> NumLk
Aktiverar/inaktiverar den
inbyggda numeriska
knappsatsen.
<Fn> + < >
Öka ljusstyrkan Ökar bildskärmens ljusstyrka.
<Fn> + < >
Minska ljusstyrka Minskar bildskärmens ljusstyrka.
Använda tangentbordet
10
Svenska
* Ej tillgänglig på alla modeller.
<Fn> + < >
Höj volymen Höjer högtalarvolymen.
<Fn> + < >
Sänk volymen Sänker högtalarvolymen.
<Fn> + <Home> Spela upp/pausa
Spelar upp eller pausar en vald
mediefil.
<Fn> + <Pg Up> Stopp
Stoppar uppspelning av vald
mediefil.
<Fn> + <Pg Dn> Föregående Återgår till föregående mediefil.
<Fn> + <End> Nästa Hoppar till nästa mediefil.
Snabbtangent Ikon Funktion Beskrivning
11
Svenska
Ansluta till Internet
Datorns trådlösa anslutning är aktiverad som standard. Windows
upptäcker och visar en lista över tillgängliga nätverk vid installationen. Välj
nätverk och ange lösenordet vid behov.
Annars öppnar du Internet Explorer och följer anvisningarna. Se även
dokumentationen till din router eller från din internetleverantör.
Strömsparfunktioner
Denna dator har en inbyggd funktion för strömhantering som övervakar
systemaktivitet, såsom aktivitet med en eller flera av följande enheter:
tangentbord, mus, hårddisk, kringutrustning som anslutits till datorn, samt
videominne. Om ingen aktivitet kan kännas av under en viss tidsperiod
avbryter datorn vissa av eller alla de här systemaktiviteterna för att spara
energi.
Part no.: NC.M3U11.04K
Ver.: 01.01.01
1 / 1

Acer Aspire V5-471PG Snabbstartsguide

Kategori
Tangentbord
Typ
Snabbstartsguide
Denna manual är också lämplig för