basicXL BXL-FN12 Bruksanvisningar

varumärke
basicXL
Kategori
hushållsfläktar
Modell
BXL-FN12
Typ
Bruksanvisningar
05-03-2012
BXL-FN12, 16
MANUAL (p. 2)
Table fan
ANLEITUNG (S. 4)
Tischventilator
MODE D’EMPLOI (p. 6)
Ventilateur de table
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 9)
Tafelventilator
MANUALE (p. 11)
Ventilatore da tavolo
MANUAL DE USO (p. 13)
Ventilador de mesa
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 16.)
Asztali ventilátor
KÄYTTÖOHJE (s. 18)
Pöytätuuletin
BRUKSANVISNING (s. 20)
Bordsfläkt
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 22)
Stolní ventilátor
MANUAL DE UTILIZARE (p. 24)
Ventilator portabil
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 27)
Επιτραπέζιος ανεμιστήρας
BRUGERVEJLEDNING (s. 29)
Bordventilator
VEILEDNING (s. 31)
Bordvifte
20
- Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä
tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.
- Kaikki oikeudet pidätetään. König Electronic ei ole vastuussa mistään tämän käyttöohjeen sisältämistä
virheistä tai niiden seurauksista.
- Säilytä käyttöohjeet ja pakkaus myöhempää käyttötarvetta varten.
Huomio:
Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee, ettei käytettyjä sähkö- tai elektronisia tuotteita saa
hävittää kotitalousjätteen mukana. Kyseisille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.
SVENSKA
Bordsfläkt
Figur 1 illustrerar denna fläkts delar. Efter att du packat upp fläkten från förpackningen, kontrollera att alla
delar finns med.
1. Frontgaller
2. Fläktblad
3. Mutter
4. Muff (kasta)
5. Svängningsknopp (på motorhöljets ovandel)
6. Låsning
7. Bladkåpa
8. Bakgaller
9. Omkopplare 3 hastigheter
10. Fot
11. Hållstift
Montering
1. Fäst fläktfoten till fläkten med de fyra medföljande skruvarna.
2. Placera fläktfoten på en jämn, stadig yta som ett bord eller expeditionsdisk.
3. Avlägsna plastmuffen från axeln.
4. Fäst det bakre gallret på motorhuset med plastmuttern. Handtaget ska vara i toppen. Vrid medurs för att
spänna fast.
Fig. 1
21
5. Skjut badet på axeln, tryck tills den är helt på plats.
6. Kontrollera bladets rotation med handen. Se till att ingen friktion finns med andra delar. Om bladet inte
roterar fritt, upprepa steg 4-5.
7. Placera locket för bladet på axelstiftet och vrid moturs tills den sitter fast.
8. Se till att låsningen på båda sidor om bakre gallret är öppen Placera fram- och bakgallret tillsammans och
stäng sidolåsningen. Om de inte passar ordentligt, upprepa proceduren.
BUKSANVISNING
Placera fläkten på en säker jämn yta där den inte kan falla ner eller dras i sladden. Anslut fläkten till ett
220V/50Hz uttag och följ användarinstruktionerna:
Fläkten är försedd med tre fläkthastigheter för optimal luftkomfort
0- Tryck denna knapp för att starta fläkten FRÅN
1- Tryck denna knapp för att köra fläkten på en LÅG hastighet.
2- Tryck denna knapp för att köra fläkten på en MODERAT hastighet.
3- Tryck denna knapp för att köra fläkten på en HÖG hastighet.
ROTERA: För att aktivera svängningsfunktionen för brisfördelning, tryck helt enkelt ner knoppen (placerad på
toppen av motorhuset). För att stänga av funktionen, dra upp knoppen. Kontroll av svängningen kan göras
när fläkten är i gång.
LUTA: För att luta fläkthuvudet så att brisen riktas i valfri vinkel, håll foten med en hand och greppa
motorhuset med den andra, luta därefter försiktigt fläkthuvudet till den önskade vinkeln. Var försiktig och luta
inte huvudet längre bak än det är avsett för, då annars enheten skadas.
SPECIFIKATIONER
MODELLNUMMER BXL-FN12 BXL-FN16
WATTAL 35 46,8
SPÄNNING 220V AC, 50Hz 220V AC, 50Hz
VIKT (KG) 2,1 2,5
MÅTT (cm) 39,5 x 17,5 x 34 43.5x21x44
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER
• Dra alltid ut kontakten från vägguttaget när du rengör fläkten.
• Lätt beläggning av damm torkas bort med en mjuk trasa.
• Torka då och då av fläktens yta med en fuktig trasa (inte droppvåt) och torka noggrant med en mjuk torr
trasa innan fläkten åter tas i bruk.
• Använd inget skarpt rengöringsmedel eller material för att rengöra enheten, då detta kan skada fläkten.
VARNING: TILLÅT INTE VATTEN ATT KOMMA IN I FLÄKTENS INRE DÅ DETTA KAN ORSAKA BRAND
ELLER EL-STÖT. FLÄKTMOTORN ÄR SMORD PÅ FABRIKEN FÖR FLÄKTENS HELA BRUKSTID OCH
KRÄVER INGEN EXTRA SMÖRJNING. INGET ANNAT UNDERHÅLL KRÄVS ELLER REKOMMENDERAS
FRÅN ANVÄNDARENS SIDA.
FÖRVARA DIN FLÄKT
• Följ rengöringsinstruktionerna 1-4 ovan. Se till att demontera fläkten och rengöra den före förvaring.
• Spara originalförpackningen för att förvara fläkten.
• Förvara alltid på en torr plats.
• Förvara aldrig med sladden fortfarande ansluten.
• Snurra inte sladden tätt runt fläkten eller utsett sladden för någon stress där den går in i fläkten då detta kan
orsaka att sladden näts eller bryts.
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt
ENDAST öppnas av behörig tekniker när service behövs. Dra ut
strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan utrustning om
något problem skulle uppstå. Utsätt inte produkten för vatten eller
fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
22
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på grund
av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
- Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är
härmed erkända som sådana.
- Den här bruksanvisningen producerades med omsorg. Dock kan inga rättigheter härröra. König Electronic
kan inte acceptera ansvar för några felaktigheter i denna manual eller dess konsekvenser.
- Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska
produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem för
dessa produkter.
ČESKY
Stolní ventilátor
Na obrázku 1 jsou vyobrazeny části ventilátoru. Po vyjmutí ventilátoru z balení se přesvědčte zdali jsou k
dispozici všechny jeho části.
1. Přední ochranná mřížka
2. Vrtule ventilátoru
3. Plastiková matice
4. Krytka (vyjměte)
5. Nastavovací knoflík oscilace (na horní straně krytu motoru)
6. Uzávěr
7. Pojistná matice vrtule
8. Zadní ochranná mřížka
9. Přepínač 3 rychlostí
10. Základna
11. Pojistný kolíček
Obr. 1
/

Denna handbok är också lämplig för